bírál szinonimái

ige
 • értékel, minősít, véleményez, kritizál, megbírál, kifogásol, helytelenít, rosszall, leszól, kiveséz, ledorongol, leránt, ostoroz, cikiz (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

giccses

melléknév
 • érzelgős, szirupos, limonádészerű, olcsó, ízléstelen

fújtat

ige
 • fútat (régies), hevez (régies)
 • liheg, zihál, szuszog
 • mérgelődik, bosszankodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bírál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bérc

főnév
 • hegycsúcs, csúcs, hegyorom, orom, hegytető, sziklafok, kőszál, kőszirt, hegyhát, bércfok (választékos), hegyfok (választékos)
 • (tájnyelvi): domb, halom, magaslat

átbújik

ige
 • keresztülbújik, átfurakszik
 • átkúszik, átcsúszik

arcfesték

főnév
 • szépítőszer, smink, kendőzőszer (régies)

adag

főnév
 • fejadag, rész, dózis, porció
 • kvantum (régies), hányad

betűrend

ige
 • betűsor (régies), ábécé, ábécésor, ábécérend, alfabétum (régies), alfabetikus sorrend

bútorzat

főnév
 • berendezés, lakásberendezés, szobaberendezés, garnitúra, interieur (idegen, régies)

kimenet

főnév
 • kijárat, kiút, kivezető út, kivezetés, kivezető nyílás, elvezetés, levezetés, torkolat, lefolyás, kifolyás
 • (szaknyelvi): output
 • kimenetel, folyomány, kifejlet, következmény, eredmény, végpont

cent

főnév
 • (tagadó kifejezésekben): fillér, garas, fitying, fabatka

csírázik

ige
 • sarjad, sarjadzik, hajt, nő, fakad, bimbózik, foganik (régies), csírózik (tájnyelvi), cikázik (tájnyelvi), csucsorkázik (tájnyelvi), böcözik (tájnyelvi)

embertan

főnév
 • antropológia, embertudomány (régies)

elbámul

ige
 • elképed, elámul, bandzsalog (tájnyelvi), álmélkodik, ámul-bámul, elcsodálkozik, meglepődik
 • bámészkodik, bambul, nézelődik

birkózó I.

melléknév
 • viaskodó, küzdő, dulakodó, tusázó (régies)

benyomás

főnév
 • hatás, élmény, érzés, érzet, kép, tapasztalat, impresszió

bőgős

főnév
 • nagybőgős, brúgós (tájnyelvi), barborás (régies), gordonos (régies)

éhínség

főnév
 • éhezés, éhség, kiéhezettség, koplalás, böjt, böjtölés, nélkülözés, nyomor, nyomorgás, szegénység, szűkölködés, ínség, hét szűk esztendő

bodorít

ige
 • göndörít, hullámosít, kunkorít, becsavar, besüt, berak, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi), fodorít (régies), pödör (régies)

átkísér

ige
 • átvezet, átsegít, áttámogat

buga

főnév
 • fürtvirágzat, bugavirágzat
 • (tájnyelvi): gubacs, guba (tájnyelvi)
 • öntecs (szaknyelvi), lemeztuskó (szaknyelvi)

elapad

ige
 • kiapad, kimerül, kiaszik, csökken, elfogy