fityeg szinonimái

ige
 • lóg (bizalmas), csüng, líg-lóg, lötyög (régies), leffeg (tájnyelvi), filleg (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pusztaság

főnév
 • rónaság, puszta, füves vidék, mező, mezőség
 • kopárság, kietlenség
 • ugar, parlag

vád

főnév
 • panasz, panasztétel
 • vádpont, vádirat
 • gyanú, imputáció (régies)
 • gyanúsítás
 • vádhatóság, ügyész
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fityeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feltesz, föltesz

ige
 • felhelyez (választékos), felrak, felpakol, felerősít, ráerősít
 • felszállít, felültet (járműre)
 • odatesz (ételt)
 • kitesz (ékezetet)
 • elhatároz, tervbe vesz, eltökél, elszánja magát, szándékol, szándékozik, szándékában áll(valamiről)
 • feltételez, vélelmez (szaknyelvi), gyanít, sejt, vél, posztulál (szaknyelvi)

est

főnév
 • este, estve (régies), esthajnal (régies), napnyugta, napest (régies), napszállat (régies), napszentület (tájnyelvi), alkony, alkonyat, szürkület
 • estély

erdészeti

melléknév
 • erdőgazdasági

ellanyhul

ige
 • lanyhul, enyhül, gyengül, alábbhagy, csökken, megfogyatkozik

fertőtlenít

ige
 • csírátlanít, csíramentesít, sterilizál, sterilez, dezinficiál (idegen), dezinfekcionál (idegen), klóroz, főz (ruhát), csáváz (vetőmagot) (szaknyelvi)

fűző

főnév
 • míder (régies), korzett, vállfűző, váll
 • cipőfűző, cipőzsinór, zsinór, pertli, szalag, szíj, galand (régies)

nyugvás

főnév
 • nyugalom, nyugovás (régies), pihenés, béke

duett

főnév
 • párdal, kettős, páros, duó

divatáruüzlet

főnév
 • divatáru-kereskedés, divatcikküzlet, divatáruház, divatárubolt, butik, szalon

átbújik

ige
 • keresztülbújik, átfurakszik
 • átkúszik, átcsúszik

egyesülés

főnév
 • összeolvadás, egybeforrás, összekeveredés, elegyedés, összefogás, összeömlés, egybetorkollás, összekapcsolódás
 • szövetkezés, szövetség, társulás, szervezet, egyesület, fúzió, integráció (idegen), koalíció, unió, korporáció (régies), konfraternitás (idegen)

genny

főnév
 • gennyedtség (tájnyelvi), csúnyaság (tájnyelvi), enyekesség (tájnyelvi), evesség (tájnyelvi)
 • váladék
 • (szleng): gané, mocsok, szemét, tróger (durva), tetű, drekk (szleng)
 • silányság, bóvli

gyúr

ige
 • dagaszt, tömörít, gyömöszöl, mancsol (tájnyelvi), gyomászol (tájnyelvi)
 • nyomkod, dögönyöz, masszíroz, dömöcköl (tájnyelvi)
 • birkózik, kondizik
 • gyötör, kínoz
 • rábír, megfőz (bizalmas), meggyőz, rávesz
 • (valakiből valamit): nevel, alakít, formál, farag

jóformán

határozószó
 • szinte, úgyszólván, tulajdonképpen, voltaképpen, szépszerével, valójában, gyakorlatilag, lényegében, jószerével
 • jobbára, nagyobbrészt, nagyrészt

holdtölte

főnév
 • telihold, telehold

fizetéscsökkentés

főnév
 • bércsökkentés, elvonás

felszerelés, fölszer

főnév
 • ellátás
 • kellékek, eszközök, hozzávalók, tartozékok, berendezés, málha, poggyász, felkészület (tájnyelvi), ájriktum (tájnyelvi), cajg (tájnyelvi), adjusztírung (tájnyelvi), stafírung (tájnyelvi)

főzőkanál

főnév
 • fakanál, kanál

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

fogyasztó II.

főnév
 • vásárló, vevő, felhasználó, kliens

étvágy

főnév
 • gusztus, apetitus (idegen), etyepetye (régies), ehetnék, éh

fuvarlevél

főnév
 • szállítólevél, menetlevél

hogyisne I.

módosítószó
 • dehogyis!, semmi esetre sem!, semmi módon!, semmi szín alatt!, semmi körülmények között!, azt már nem!, még mit nem!, szó sem lehet róla!, szó sincs róla!, olyan nincs!, kutya fülét!, a világért sem!, a világ minden kincséért sem!, eszemben sincs!, eszem ágában sincs!, azt ugyan lesheted! abból nem eszel!, ha a fejed tetejére állsz, akkor sem!, ha kétfele vágnak, akkor sem!, arról ne is álmodj!, a herkópáternek sem!, egy nagy túróst!, egy lópikulát!, majd ha fagy!
 • (bizalmas): persze