gyámság szinonimái

főnév
 • felügyelet, gondoskodás, gondviselés
 • gyámkodás, kuratéla (régies), tutéla (idegen), tutorság (idegen), gondnokság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kibetűz

ige
 • kisilabizál, desifríroz (szaknyelvi), kihámoz, kiböngész, kiolvas

hányattatás

főnév
 • viszontagság, megpróbáltatás, hányódás, sodródás, kálvária, bolyongás, odisszea (választékos)
 • nyomorúság, szenvedés, gyötrődés, ínség, nélkülözés, szükség, katasztrófa, romlás, tortúra, csapás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyámság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gépolaj

főnév
 • kenőolaj (szaknyelvi), kenőanyag, kenőzsír, gépzsír, motorolaj, gépkenőcs, olaj

feltesz, föltesz

ige
 • felhelyez (választékos), felrak, felpakol, felerősít, ráerősít
 • felszállít, felültet (járműre)
 • odatesz (ételt)
 • kitesz (ékezetet)
 • elhatároz, tervbe vesz, eltökél, elszánja magát, szándékol, szándékozik, szándékában áll(valamiről)
 • feltételez, vélelmez (szaknyelvi), gyanít, sejt, vél, posztulál (szaknyelvi)

felmelegít, fölmeleg

ige
 • megmelegít, átmelegít, átforrósít, felhevít
 • feléleszt, újra kezd, felelevenít, felenyhít (tájnyelvi)

érzésvilág

főnév
 • érzület, lelkület, érzelemvilág, kedélyvilág, lelkivilág, belvilág (régies), szív

göröngy

főnév
 • rög, földdarab, hant, földhant, bucka, gléba (idegen), göncs (tájnyelvi), homp (tájnyelvi), galyó (tájnyelvi)

hamisítatlan

melléknév
 • eredeti, originális (választékos), valódi, valóságos, igazi, tiszta, természetes, tősgyökeres, törzsökös, színtiszta, tőrőlmetszett, őseredeti, szavatolt, hiteles, autentikus, megbízható
 • vegyítetlen, szennyezetlen

pályabíró

főnév
 • versenybíró, bíró
 • (régies): bíráló, zsűritag

élmény

főnév
 • benyomás, impresszió, átélés
 • tapasztalat, tapasztalás

elkábul

ige
 • elbódul, megrészegül, elszédül, megszédül, megmámorosodik
 • (szleng): berúg, benyakal (bizalmas), becsiccsent (bizalmas), felönt a garatra, leissza magát, megpityókosodik (tájnyelvi)

bérc

főnév
 • hegycsúcs, csúcs, hegyorom, orom, hegytető, sziklafok, kőszál, kőszirt, hegyhát, bércfok (választékos), hegyfok (választékos)
 • (tájnyelvi): domb, halom, magaslat

elpattan

ige
 • eltörik, elszakad, megreped, elreped, szétpattan, szétszakad, elpercen (tájnyelvi), elrüffen (tájnyelvi)
 • (szleng): megszökik, elmegy, olajra lép (szleng), megpattan (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)

harc

főnév
 • harcolás, összecsapás, háború, hadviselés, ütközet, csata, csatározás, tusa, viadal, viadalom (régies), baj (régies)
 • verekedés, mérkőzés, vetélkedés, dulakodás, hadakozás, viaskodás
 • civakodás, civódás, torzsalkodás, ellentét, konfliktus, viszály, perpatvar, csetepaté
 • küzdelem, küzdés, küszködés, igyekezet, erőfeszítés, erőlködés, vesződés, kínlódás

híradó II.

főnév
 • hírek, híradás, krónika, közlöny, tudósítás
 • (régies): hírvivő, hírnök, herold (régies), hírmondó, hírhozó, követ, futár

kicsiszol

ige
 • kidolgoz, finomít, javít
 • kiművel, palléroz

jegenyefenyő

főnév
 • ezüstfenyő, fésűsfenyő, simafenyő

gyanúsított

melléknév
 • terhelt, vádolt

gémeskút

főnév
 • ágaskút (tájnyelvi), kankalikos kút (régies)

hájfejű

melléknév
 • (szleng): kövér, dagadt, hájas, tunya, böhönye (tájnyelvi)
 • buta, ostoba, mamlasz, málé, tökkelütött, hígagyú, vízfejű

ízléstelen

melléknév
 • giccses, ízlésromboló, csúnya, cifra, tarka, rikító, csiricsáré (pejoratív), vásári (pejoratív), finc-fanc (tájnyelvi)
 • idétlen, ostoba, torz, durva, illetlen, sikamlós, visszataszító, gusztustalan, obszcén

gyógyulás

főnév
 • javulás, jobbulás, lábadozás, felépülés, rehabilitálódás, rehabilitáció
 • enyhülés, vigasztalódás, megnyugvás

fene II.

melléknév
 • ádáz, szilaj, dühödt, félelmetes
 • elszánt, erőszakos
 • (bizalmas): átkozott, nyavalyás, ronda, kellemetlen
 • (hsz-ként): rettenetesen, nagyon, szörnyen

halálos

melléknév
 • végzetes, pusztító, gyilkos, gyógyíthatatlan, menthetetlen, mérgező, mortális (szaknyelvi), letális (szaknyelvi)
 • (bűn): főbenjáró, megbocsáthatatlan
 • (ellenség): engesztelhetetlen, kibékíthetetlen, gyűlölködő, esküdt
 • (szerelem): hatalmas

javak

főnév
 • vagyon, birtok, ingatlan, tulajdon, gazdagság, jószág, marha (régies)