győztes I. szinonimái

melléknév
 • diadalmas, nyertes, nyerő, győzelmes, győzedelmes (régies)

győztes II. szinonimái

főnév
 • bajnok, első, favorit, triumfáns (idegen)
 • hős
 • befutó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belevet

ige
 • beledob, belehajít, belevág, belecsap
 • (beleveti magát vmibe): beleugrik
 • beleül, belefekszik, beledobja magát
 • belefog, belevág

vétkes I.

melléknév
 • bűnös, hibás, ludas, peccabilis (idegen), bűnfentes (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a győztes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

görögkeleti

melléknév, főnév
 • pravoszláv, görög (bizalmas), óhitű, ortodox, orosz (tájnyelvi)

fertő

főnév
 • mocsár, láp, ingovány, posvány, süppedék (régies), morotva (régies), holt víz (régies)
 • züllöttség, romlottság, szenny, undokság, posvány, pocsolya, kloáka (pejoratív)

feltámad, föltámad

ige
 • életre kel, életre támad, megelevenedik, újjáéled, feléled, felél (tájnyelvi)
 • visszatér, felújul
 • fellángol, fellobban (választékos), felébred, felelevenedik, felelevenül (választékos)
 • (szél): kerekedik
 • (valaki, valami ellen): fellázad, felkel, zendül (régies)

exponens

főnév
 • képviselő, követ, küldött, megbízott, ügyvivő, szószóló, deputátus (idegen), ablegátus (idegen), delegátus (idegen)
 • hatványkitevő, kitevő, jelzőszám, mutatószám, index

gyengít, gyöngít

ige
 • enyhít, csökkent, mérsékel, csillapít, apaszt, lenyom, könnyít, tompít, szelídít, fékez, paralizál (idegen), redukál, lassít
 • lankaszt, bágyaszt, lever, erőtlenít, inaktivál (szaknyelvi)
 • csorbít, aláás, kisebbít
 • lágyít, puhít

hárul

ige
 • háramlik, jut, esik, nehezedik, terhelődik

párt

főnév
 • pártszervezet
 • politikai csoport
 • fél, oldal, csoport, álláspont, tábor
 • felekezet (régies)
 • védelem, oltalom
 • (régies): pártoskodás, pártütés

előrenéz

ige
 • előretekint
 • bizakodik, bízik, reménykedik

elmondhatatlan

melléknév
 • kimondhatatlan, nagyfokú, mérhetetlen

betűkészlet

főnév
 • karakterkészlet (szaknyelvi), font (szaknyelvi)

éltető

melléknév
 • életadó, tápláló, vitályos (régies)

hatszögű

melléknév
 • szexagonális (idegen)

homorú

melléknév
 • gödrös, völgyes, öblös, kivájt, konkáv (szaknyelvi)(szaknyelvi)

kiirt

ige
 • kigyomlál, kiszakít, kitép, kivág, kimetsz, kiöl, kiveszt, letarol, kipusztít, megszüntet, eltöröl, felszámol, exterminál (idegen)
 • eltávolít
 • leöldös, lemészárol, megsemmisít
 • elfojt, kitöröl

jottányi

melléknév
 • kevés, kicsi, parányi, csipetnyi, cseppnyi, hajszálnyi, szikrányi, szemernyi, fikarcnyi

gyújtogató II.

főnév
 • martalóc (régies), mordályégető (régies), tűzszerző (régies), házégető (régies)

göcsörtös

melléknév
 • durva, egyenetlen, görcsös, dudoros, csomós, bütykös
 • rücskös, himlőhelyes, ragyás
 • rögös, buckás, göröngyös, hepehupás

halpikkely

főnév
 • halhéj (tájnyelvi), halpénz (tájnyelvi), pikkely

jelszó

főnév
 • jelmondat, mottó, lózung (régies), szlogen (bizalmas), vezérszó (régies), hadige (régies)

haditerv

főnév
 • stratégia, stratagéma (régies)

filmszínház

főnév
 • mozi, mozgóképszínház, mozgó (régies), kinematográf (régies)

hanyatlik

ige
 • dől, roskad, alél (választékos), bicsaklik, (nap) leáldozik (választékos), apad, esik, süllyed, fogy, csökken, alászáll, zuhan, bukik, megcsappan, fogyatkozik, lekókad, hervadozik, lekonyul, billen
 • romlik, tönkremegy, visszaesik, visszafejlődik, gyengül, devalválódik (szaknyelvi), degenerálódik (szaknyelvi), regrediál (szaknyelvi)

jós

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, látnok, jövőbe látó, távolbalátó (régies), igazlátó (régies), próféta, vátesz (választékos), végzethirdető (régies)
 • álomfejtő, gondolatolvasó
 • kártyavető
 • madárjós, augur (választékos)
 • haruspex (idegen), tenyérjós