elvtárs szinonimái

főnév
 • elvbarát, elvrokon, bajtárs

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dopping

főnév
 • doppingszer
 • (szleng): kábítószer, kábszer, energia (szleng)

mimóza

főnév
 • érzőke, pirkavirág, nebáncsvirág
 • aranyharmat
 • (jelzőként): érzékeny, sértődékeny, nebáncsvirág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elvtárs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elpattan

ige
 • eltörik, elszakad, megreped, elreped, szétpattan, szétszakad, elpercen (tájnyelvi), elrüffen (tájnyelvi)
 • (szleng): megszökik, elmegy, olajra lép (szleng), megpattan (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)

egyesülés

főnév
 • összeolvadás, egybeforrás, összekeveredés, elegyedés, összefogás, összeömlés, egybetorkollás, összekapcsolódás
 • szövetkezés, szövetség, társulás, szervezet, egyesület, fúzió, integráció (idegen), koalíció, unió, korporáció (régies), konfraternitás (idegen)

durcás

melléknév
 • duzzogó, sértődött, dacos, nyűgös, barátságtalan, mísz, morcos, morc, mogorva, morózus, durmancos (tájnyelvi), duzmos (tájnyelvi), mortyos (tájnyelvi)

cserép

főnév
 • agyagáru, edényáru, fazekasáru, agyagedény
 • virágcserép
 • törmelék, üvegcserép, üvegdarab, szilánk, töredék, darab
 • pala, fedkő, cseréptégla, tetőcserép
 • kályhacsempe

eltéved

ige
 • utat téveszt, elvéti az utat, tévútra megy, eltájolódik, eltájolja magát, elbitangol (tájnyelvi), elcsámborog, elkóborol, elkeveredik, elbódorodik (tájnyelvi)
 • elvész, elkallódik
 • (régies): téved

expediál

ige
 • továbbít, felad, küld, postáz, átutal, utalványoz, szállít, fuvaroz, eljuttat (valamit valahová), szállítmányoz (szaknyelvi)
 • (valakit): elküld, meneszt, elbocsát

megszárad

ige
 • kiszárad, fölszárad, elszárad, megszikkad, elszikkad (régies), elcikkad (tájnyelvi), megszivalkodik (tájnyelvi), megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad

boldogul

ige
 • előrelép, előrejut, előremegy, előlép, avanzsál (idegen), előretör, halad, érvényesül, érvényre jut, viszi (valamire), érvényt szerez, gyarapszik, fejlődik, erősödik, sikert arat, virágzik, virágját éli, prosperál, célt ér, emelkedik, föllendül, jól megy (valakinek), reuzál (idegen) Sz: felviszi az Isten a dolgát; zöld ágra vergődik; életmagra kap (tájnyelvi); dűlőre jut; emelkedik a szamárlétrán (pejoratív)
 • (valamivel): elintéz (valamit), megbirkózik (valamivel)

birkózik

ige
 • dulakodik, tusakodik, viaskodik, küszködik, huzakodik, gyúr, tusáz, hempereg, birokra kel, ölre megy, csülökre megy (tréfás), birakodik (tájnyelvi), küzdölődik (tájnyelvi), győzködik (tájnyelvi)
 • (valamivel): küzd, igyekszik, erőlködik, vívódik, bajlódik, hadakozik

brazil

melléknév, főnév
 • brazíliai

falatozik

ige
 • lakmározik, lakomázik, eszik, eszeget, kosztol (bizalmas), táplálkozik, étkezik, fogyaszt, burkol (bizalmas), kajál (bizalmas), harap (bizalmas), bekap (bizalmas), falámozik (tájnyelvi), falatázik (tájnyelvi)

fellépés, föllépés

főnév
 • szereplés, bemutatkozás
 • megjelenés, kiállás, viselkedés, magatartás, modor
 • allűr (idegen), attitűd, habitus

hasogat

ige
 • hasít, darabol, metél, vagdal, aprít, forgácsol, hasogál (tájnyelvi), szilánkol (tájnyelvi)
 • nyilallik, szaggat, szúr, sajog, fáj

gazdátlan

melléknév
 • elhagyott, lakatlan, kietlen, elhagyatott, üres, sivár, puszta
 • kóbor, szökött, kallódó, elbitangolt (tájnyelvi), bitang (tájnyelvi), talált, rablott, lopott
 • elhanyagolt, magányos, árva

e-mail

főnév
 • e-levél, elektronikus levél, emil (tréfás)
 • villanyposta, drótposta

élősdi

melléknév, főnév
 • élősködő, parazita, ingyenélő, here (bizalmas), naplopó, tányérnyaló, kenyérpusztító, potyázó (bizalmas), potyaleső, pióca, vérszopó

érzékelhető

melléknév
 • észlelhető, érezhető, megfigyelhető, kézzelfogható, konkrét, tapintható, szemmel látható, szembetűnő, észrevehető, felfogható, kivehető

fütyörész

ige
 • trillázik, fütyül, fütyörög (tájnyelvi), futyorász (tájnyelvi)

enyéim

főnév
 • családom, hozzátartozóim, rokonaim

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

észrevehető

melléknév
 • látható, érezhető, érzékelhető, tapasztalható, észlelhető, megfigyelhető, percipiálható (idegen), perceptibilis (idegen), felfogható, megállapítható, szembetűnő, szemmel látható, szembeszökő, evidens

gátol

ige
 • akadályoz, hátráltat, fékez, nehezít, megakaszt, feltart, feltartóztat, gátat vet (valaminek), akadályokat gördít elé, útját állja, útjába áll, útban van, láb alatt van, visszavet, zseníroz (bizalmas)
 • ellenez, tilt
 • visszafojt, elfojt, elnyom, visszatart, feszélyez, retardál (idegen)