kimerít szinonimái

ige
 • (vizet): kiemel, kivesz, kimer
 • (nyersanyagot): elfogyaszt, felhasznál, feldolgoz, felél, elpusztít
 • megürít (régies)
 • megerőltet, megvisel, túlterhel, túlhajt, agyondolgoz, agyonhajszol, agyonfáraszt, elgyengít, elcsigáz, kifullaszt, kifáraszt, kizsigerel, kiszipolyoz, kifacsar, kicsinál (szleng), felőröl, kikészít (szleng), kiakaszt (szleng), elnyű (tájnyelvi), kikalézol (tájnyelvi), enervál (idegen), strapál (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mindenfelől

határozószó
 • mindenhonnan, mindenünnen, minden oldalról, mindenünnét (tájnyelvi)
 • körös körül

csapkod

ige
 • csapdos, verdes, vereget, ütöget, paskol, sulykol, pacskol (tájnyelvi), dobol (valamin), dobál, tör-zúz
 • (eső): esik, hull, paskol, csapdos, ver, verdes, vág
 • hadonászik, vagdalkozik, kalimpál, csápol (szleng), csalinyál (tájnyelvi), csapdalódzik (tájnyelvi), salapál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kimerít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kicsiszol

ige
 • kidolgoz, finomít, javít
 • kiművel, palléroz

jóformán

határozószó
 • szinte, úgyszólván, tulajdonképpen, voltaképpen, szépszerével, valójában, gyakorlatilag, lényegében, jószerével
 • jobbára, nagyobbrészt, nagyrészt

ízület

főnév
 • hajlat, íz (régies), forgó (tájnyelvi)

horgany

főnév
 • cink

kiismer

ige
 • megismer, kitapasztal, kitanul, átlát, kifigyel, belelát a kártyáiba (szleng)
 • (kiismeri magát): eligazodik, ismeri a dörgést, tudja a dürgést

komoly

melléknév
 • megfontolt, érett, higgadt, felelősségteljes, tisztességes, rendes, tisztes, jóravaló, szolid, megbízható
 • való, valós, igaz
 • figyelemre méltó, megfontolandó, elgondolkodtató
 • fontos, jelentős, nagy horderejű
 • súlyos, kritikus, aggasztó, veszélyes
 • nyomós, alapos
 • (műalkotás): igényes, alapos, értékes, maradandó
 • nagy, országos, kiadós, számottevő
 • értékes, drága, költséges
 • (összeg): csinos, kellemes
 • ünnepélyes, fennkölt
 • sötét, szigorú, komor

szundít

ige
 • alszik, alukál (bizalmas), szundikál, szunyókál, szendereg, bóbiskol, szunnyad, hunyint (tájnyelvi), szuszákol (tájnyelvi), bonyókál (tájnyelvi), kukkadozik (tájnyelvi)

háló II.

főnév
 • hálószoba, hálóhelyiség, hálófülke, hálóterem, ágyasház (régies)

hajbókol

ige
 • hajlong, hízeleg, csúszik-mászik, megalázkodik, hason csúszik (valaki előtt), nyalizik (szleng), gazsulál (szleng)

embertan

főnév
 • antropológia, embertudomány (régies)

hasogat

ige
 • hasít, darabol, metél, vagdal, aprít, forgácsol, hasogál (tájnyelvi), szilánkol (tájnyelvi)
 • nyilallik, szaggat, szúr, sajog, fáj

kor

főnév
 • időszak, idő, éra, korszak
 • életidő (régies), életkor

krapek

főnév
 • (szleng): ember, férfi, egyén, személy, alak (bizalmas), tag (bizalmas), fráter, fickó, pasi (bizalmas), pasas (bizalmas), pofa (szleng), hapsi (szleng), muki (szleng), muksó (szleng), pacák (szleng), manus (szleng), manusz (szleng), mókus (bizalmas), ürge (szleng), csávó (szleng), szivar (szleng), pali (szleng), ipse (bizalmas), fazon (szleng)

megszólít

ige
 • aposztrofál (idegen), adresszál (régies), hozzáfordul, szóba áll (valakivel), szóba elegyedik (valakivel), beszédbe ered (valakivel)

macskaszem

főnév
 • jelzőszem, jelzőlámpa, prizma, fényvisszaverő

kimondhatatlan II.

főnév
 • (régies): alsó, alsónadrág, gatya, alsógatya, kisnadrág, mondhatatlan (régies)

kibélel

ige
 • kitöm, kinemezel, béléssel ellát
 • kitölt

kiválaszt

ige
 • kinéz, kiszemel, kiszúr (bizalmas), kipécéz (bizalmas), kiválogat, osztályoz, szortíroz (bizalmas), szelektál, megrostál, kiszűr, kiselejtez, kimustrál, kiküszöböl, mustrál (régies)
 • kivon, ülepít (szaknyelvi), extrahál (idegen)
 • kiizzad, verejtékezik, verítékezik, gyöngyözik, szekretál (szaknyelvi)

lomb

főnév
 • levélzet, lombkorona, lombsátor, lombozat, fakorona

királyné

főnév
 • királyasszony (régies)

jövedelmez

ige
 • hasznot hajt, hasznot hoz, fizet, (nyereséget) hoz, kamatozik, kifizetődik, fial, hoz a konyhára (bizalmas)
 • terem, gyümölcsözik

klívia

főnév
 • hercegvirág, narancsliliom, szobaliliom

lüktet

ige
 • ver, pulzál (szaknyelvi), lükög (tájnyelvi), dobog, dobban, kalapál, zakatol
 • zsibog
 • nyilallik, sajog, szaggat, fáj