könyvespolc szinonimái

főnév
 • könyvállvány, könyvtartó, téka (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

falfehér

melléknév
 • hófehér, sápadt, halálsápadt, holtsápadt, krétafehér, halovány, vértelen, vérszegény Sz: fehér, mint a meszelt fal

lankad

ige
 • fárad, bágyad, ernyed, kókad, pilled, hervad, konyul, lanyhul, fonnyadozik, csügged, törődik, zsibbad (régies), engyeledik (tájnyelvi), szonnyad (tájnyelvi)
 • gyöngül, csökken
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könyvespolc szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kompromisszum

főnév
 • megegyezés, egyezség, megállapodás, konszenzus
 • megalkuvás, áthidaló megoldás

kéz

főnév
 • kacsó, mancs (bizalmas), pracli (bizalmas), jatt (szleng), evező (szleng), ököl, marok

kerek

melléknév
 • kerekecske, kör alakú, lekerekített, kikerekített, kerekded, gördülékeny
 • gömbölyű, gömbölyded, összegömbölyödött, golyóforma, hagyma alakú
 • párnás, telt, puha
 • (szaknyelvi): ajakkerekítéses, labiális (idegen), labializált (idegen)
 • arányos, szabályos, határozott, formás, tetszetős
 • egész, teljes, ép, hiánytalan, abszolút (idegen), befejezett, elkészült, tökéletes
 • nyílt, kategorikus (idegen), őszinte, szókimondó, igazmondó, egyenes

járat2

főnév
 • (régies): út, járóföld (régies), járás
 • vágat, folyosó, tárna, odú, üreg, kotorék
 • csatorna (szaknyelvi), nyílás
 • (szaknyelvi): járás, forgás, működés
 • (közlekedési eszközé): viszonylat (szaknyelvi), reláció (szaknyelvi), menet
 • vonal
 • (régies): cél

korzó

főnév
 • sétány, sétaút, sétálóutca, promenád (régies)

lábatlankodik

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, láb alatt van, téblábol, lebzsel, lődörög, lődöng, csetreng (tájnyelvi), féllábaskodik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), lábalattoskodik (tájnyelvi), oldalog (tájnyelvi), ténfereg (tájnyelvi)

tervezés

főnév
 • kigondolás, kitalálás, kiagyalás, koncipiálás (régies)
 • tervkészítés, tervrajzolás

hónapos

melléknév
 • havi, egyhónapi, egyhavi
 • (zöldség): friss, primőr, fiatal, zsenge, gyenge, korai

hírközlés

főnév
 • információ, kommunikáció, tájékoztatás, felvilágosítás, értesítés, jelentés, tudósítás, közlés
 • média

feláldoz, föláldoz

ige
 • felajánl, odaad, áldozatul bemutat, szentel, felszán (régies), oltároz (régies), megöl, megsemmisít
 • lemond (valamiről), átenged
 • odadob (pejoratív), odavet, kiszolgáltat, kézre ad, prédául enged (pejoratív)
 • (szabadidőt): rászán, ráfordít

hűhó

főnév
 • hangoskodás, mulatozás, zaj, lárma, ricsaj, rumli (bizalmas), zenebona, handabandázás, cirkusz, patália, ribillió, zsivaj, zűrzavar, botrány, ramazúri (bizalmas), felfordulás, veszekedés, aréna (szleng), balhé (szleng), zrí (szleng), rikács (régies)
 • felhajtás, cécó (bizalmas), hajcihő (bizalmas), csinnadratta, parádé, fényűzés

lármázik

ige
 • kiabál, hangoskodik, lármát csap, ricsajozik, zajong, zsivajog, kajdász (tájnyelvi), zsinatol (tájnyelvi)
 • veszekszik, pöröl, nyelveskedik, csatarázik (tájnyelvi), csármál (tájnyelvi), dávorikál (tájnyelvi), gajdol (tájnyelvi), hahitál (tájnyelvi), hőbölyget (tájnyelvi), balhézik (szleng) Sz: tüzet ver; azt műveli, amit a világ ördöge

leteremt

ige
 • leszid, lehord (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, megszapul (régies), összeszid, megszid, megdorgál, letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): földhöz vág, leterít, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)

áramforrás

főnév
 • tápegység, battéria (régies)

munkaközösség

főnév
 • kollektíva, munkacsapat, közösség, team (idegen), brigád, gárda, együttes, kaláka (tájnyelvi)

megmér

ige
 • lemér, mérlegel, meghatároz, kalibrál (szaknyelvi), megmázsál, meglatol (régies), taksál, bemér, felmér, kimér(bizalmas)

köpet

főnév
 • köpés, váladék, slejm, turha (szleng), üveggolyó (szleng)

kombinál

ige
 • összekapcsol, összeköt, összecsatol, összeilleszt, társít, egyesít, ötvöz, egybeolvaszt, egybeszerkeszt
 • elképzel, találgat, következtet, kikövetkeztet, kitalál, számításba vesz
 • ügyeskedik, manipulál, machinál (bizalmas)

kritikus I.

melléknév
 • bíráló, vizsgálódó, boncolgató, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hiperkritikus (pejoratív)
 • vitás, vitatott, válságos
 • döntő, súlyos, meghatározó

megkártyáz

ige
 • elér, elintéz, megold, összehoz (bizalmas), megfirkál (szleng), kibuliz (szleng), megvariál (szleng)
 • (bizalmas): megkockáztat, veszélyeztet, reszkíroz (bizalmas)

kötőjel

főnév
 • elválasztójel, diviz (szaknyelvi), kiskötőjel
 • nagykötőjel

kibeszél

ige
 • elmond, elárul, kifecseg, elfecseg, kikotyog (bizalmas), kicsacsog, elpletykál, kilocsog, kisusog, kikürtöl, szellőztet, híresztel, kitereget, továbbad, hírelget (tájnyelvi), elköp (szleng) (valamiről)
 • kimagyarázkodik, kimenti magát
 • megszól, kipletykál

kuss

módosítószó
 • (durva): feküdj!, lapulj!, hallgass!, pofa be!, ácsi!, csitt!, befejezni!

meglódul

ige
 • megindul, nekiindul, nekilódul, meggyorsul, belelendül, nekilendül, nekirugaszkodik
 • (tájnyelvi): inog, meglazul, lötyög (bizalmas)