elkábul szinonimái

ige
 • elbódul, megrészegül, elszédül, megszédül, megmámorosodik
 • (szleng): berúg, benyakal (bizalmas), becsiccsent (bizalmas), felönt a garatra, leissza magát, megpityókosodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elnéző

melléknév
 • türelmes, jóindulatú, engedékeny, liberális, jóakaratú, kegyes (régies), erélytelen, nagyvonalú, megértő, megengedő, nagylelkű, megbocsátó, szemet hunyó, kímélő, jó, nyájas, emberi, emberséges, emberies, jóságos, szelíd, udvarias, tapintatos, béketűrő, toleráns, humánus, indulgens (idegen)

átnyúlik

ige
 • átér, áthúzódik, átterjed, átmegy, elér, kiterjed, folytatódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkábul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eldurvul

ige
 • megkérgesedik, megkeményedik, kicserepesedik
 • elvadul, elbarbárosodik, elállatiasodik, elparasztosodik, (vita) elfajul, elmérgesedik

dagadó II.

főnév
 • páflik (tájnyelvi), bauchfleck (idegen)

csíz

főnév
 • pinty, egérpinty

bömböl

ige
 • bőg, üvölt
 • (ágyú): morajlik, zúg, dörög
 • bőg, ordít, óbégat, bőköl (tájnyelvi), koákol (tájnyelvi)

elgőzölög

ige
 • elforr, elpárolog

eltanácsol

ige
 • elküld, elutasít, lebeszél

megalkot

ige
 • elkészít, megcsinál, kialakít, megteremt, kitalál, megkonstruál, létrehoz, előállít, összehoz (bizalmas), megformál, generál (idegen), organizál (idegen), szerkeszt, nyélbe üt

belefoglal

ige
 • befoglal, beágyaz, beleágyaz
 • beleilleszt, beleépít, beletold, belevesz

befordít

ige
 • belefordít, beborít, bedönt, beledönt, beleborít, betaszít, beledűt (tájnyelvi), bedűt (tájnyelvi)

berendezés

főnév
 • bebútorozás, felszerelés, rendbehozás
 • bútor, bútorzat, felszerelés, kellék, szerelvény (régies), tartozék, hozzávaló, belsőség (régies), garnitúra, ájriktum (tájnyelvi)
 • készülék, gép, szerkezet, műszer, masina (bizalmas), masinéria (tájnyelvi), szerkentyű (bizalmas), felszerelés, szerszám, eszköz
 • berendezkedés, rendszer, kormányzat, államigazgatás, hatalom, államapparátus, mechanizmus

elvetemült

melléknév
 • elvetemedett, gyalázatos, aljas, alávaló, bitang, Istentől elrugaszkodott, istentelen, elfajzott, immorális, romlott, rosszindulatú, gaz, gonosz, rosszlelkű, sötét (alak), köpedelmes, nemtelen (régies), becstelen, jellemtelen, galád

étvágytalan

melléknév
 • étevesztett (tájnyelvi), finnyás, bélebűzhödt (tájnyelvi), egyszálbélű, kákabélű (tájnyelvi), konyhagyalázó, kis étkű Sz: mintha a háta mögé hányná

gyászmise

főnév
 • rekviem, halotti mise, engesztelő szentmise, gyászszertartás, halotti szertartás

fiatalság

főnév
 • fiatalkor, ifjúkor, kamaszkor
 • ifjúság, a fiatalok

elkedvetlenít

ige
 • elszomorít, elkeserít, lehangol, letör, kedvét szegi, elcsüggeszt, lelankaszt, lelohaszt, elszontyolít, lekókaszt, lelomboz (szleng), lehervaszt (bizalmas), elbátortalanít, deprimál (szaknyelvi), lehűt, lesújt, lever, nyomaszt

elbutul

ige
 • elbárgyul, eltompul, elhülyül (durva), begyepesedik Sz: megtúrósodik az esze

előretol

ige
 • előretaszít, tuszkol, előrevesz, előrehoz, előretesz
 • (előretolja magát): tolakodik, nyomakodik
 • előmozdít, előtérbe helyez, elősegít, előrelendít, pártol, támogat, pártfogol

fényképészet

főnév
 • fotográfia (régies), fényképezés
 • fotóművészet

ellentámadás

főnév
 • ellenakció, ellentűz, visszavágás, ellenoffenzíva

delejes

melléknév
 • (régies): mágneses, magnetikus (régies), elektromos
 • hipnotikus
 • (választékos): lenyűgöző, bűvös, bájos, igéző, varázslatos, elbűvölő, vonzó, varázsos, varázserejű

elsikkad

ige
 • elvész, semmivé válik, elveszik, eltűnik, elpusztul (tájnyelvi), elemésztődik (régies), elsikamlik (tájnyelvi), ellappan (régies)
 • (tehetség): elkallódik, elforgácsolódik

fesztáv

főnév
 • fesztávolság, támaszköz (szaknyelvi)