golgota szinonimái

főnév
 • kínszenvedés, szenvedés, kálvária

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

licenc, licencia

főnév
 • gyártási jog, gyártási engedély, szabadalom, szabadalmi jog, patent (idegen)
 • (tájnyelvi): egyetemi záróvizsga

dézsa

főnév
 • sajtár, kád, tartály, rocska (tájnyelvi), csöbör (tájnyelvi), zséter (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a golgota szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

függőleges

melléknév
 • vertikális (szaknyelvi), függélyes (régies), függirályos (régies), függirányos (régies), perpendikuláris (idegen)

fellángol, föllángol

ige
 • kigyullad, égni kezd, felgyullad, fellobban, lángot vet, lángra lobban, lángra kap, lángra gyúl, fellobog, tüzet fog, lobot vet
 • feltámad, újra kezdődik

felekezet

főnév
 • hitközösség, hitfelekezet (régies), vallás, vallási közösség
 • szekta
 • pártfelekezet
 • (tájnyelvi): embercsoport
 • (tájnyelvi): rokonság

epigramma

főnév
 • sírfelirat, xénia (szaknyelvi)

gém1

főnév
 • kócsag
 • emelőrúd, darukar, gátfa, gátgerenda

hadügyminiszter

főnév
 • honvédelmi miniszter, védelmi miniszter, nemzetvédelmi miniszter, hadügyér (régies)

összehúz

ige
 • összevon, összefog, összeránt, (szemöldököt) összeráncol
 • hunyorít
 • behúz, beráncol, összeszorít, összeszűkít
 • (összehúzza magát): összekuporodik, összehúzódik, összegörnyed
 • meghúzza magát, meghunyászkodik
 • takarékoskodik, spórol
 • (régies): összevon (csapatokat)

elhív

ige
 • elszólít (választékos), magához kér

élés

főnév
 • létezés, élet, fennmaradás
 • (régies): étel, élelem, élemény (régies), eledel, eleség, étek, ennivaló
 • (tájnyelvi): gabona, búza, élet (tájnyelvi)

beleért

ige
 • hozzáért, odaért, belegondol, hozzágondol, beleszámít, beleszámol, belesorol, belefoglal, belevesz, implikál (szaknyelvi)(valamitől)

elméskedik

ige
 • elménckedik (választékos), szellemeskedik, sziporkázik, poénkodik (bizalmas)

haladó

melléknév
 • felvilágosult, progresszív (idegen), élenjáró, korszerű, modern, mai, előremutató, reformpárti
 • jövő-menő, járkáló, előremozgó

hegyez

ige
 • farag, spiccel (szaknyelvi), hegyesít, köszörül

késedelem

főnév
 • elmaradás, lemaradás, késés, késedelmeskedés, elcsúszás, időveszteség, hátralék, mulasztás, mora (idegen), restancia (bizalmas), lassúság, veszteség
 • halasztás, halogatás, idővontatás, késleltetés, lassítás

irtózik

ige
 • idegenkedik, iszonyodik, lúdbőrözik, borzong, borzad, visszaijed, viszolyog, undorodik, visszariad, visszahőköl, nem szenvedhet, ki nem állhat, ellenszenvet táplál (valaki iránt)
 • fél, retteg

gombház

főnév
 • gomblyuk
 • csecsebecse

futár

főnév
 • követ, küldött, küldönc, hírvivő, fullajtár, kengyelfutó, hírész (régies), hírnök, nyargonc (régies), futnok (régies), kurír (régies), csausz (régies), galapin (régies), herold (régies)
 • futó (szaknyelvi), huszár

gyomorbaj

főnév
 • gyomorbetegség, gasztropátia (szaknyelvi)

intézet

főnév
 • intézmény, hivatal
 • tanszékcsoport
 • nevelőintézet, javító (bizalmas), javítóintézet
 • diákotthon, internátus, konviktus (régies)
 • leánynevelde (régies)
 • (régies): rendelkezés, intézkedés

grafikon

főnév
 • görbe, diagram (szaknyelvi)

felperzsel, fölperzs

ige
 • feléget, feltüzel (valamit), felgyújt, lángba borít, földig éget, porig éget, elhamvaszt, elpusztít
 • kiszárít, elfonnyaszt, kiéget, kiszikkaszt

gyümölcs

főnév
 • termés
 • siker, eredmény, nyereség
 • gyermek, utód, ivadék, sarj, leszármazott

író II.

főnév
 • szerző, tollforgató, írástudó, íróember, auktor, firkász (pejoratív), irodalmár (régies), belletrista (régies), tintafogyasztó (tréfás), literátor (régies)