szán1 szinonimái

ige
 • sajnál, szánalmat érez, szánakozik, sajnálkozik, fájlal
 • röstell, bán, restell
 • eltervez, kijelöl, előirányoz
 • (valamire, valahova): felhasznál, fordít, áldoz
 • (valakinek): tartogat, címez, ad, szentel
 • (szánja magát vmire): eltökéli magát, elszánja magát, rászánja magát, vállal

szán2 szinonimái

főnév
 • szánkó, szánka (tájnyelvi), ródli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsuga

főnév
 • (szleng): kártya, blatt (bizalmas), harminckét levelű biblia (bizalmas), az ördög bibliája
 • (szleng): kártyázás, kártyajáték
 • (szleng): pénz, lóvé (bizalmas), mani (bizalmas), steksz (bizalmas)

belebolondul

ige
 • megőrül, beleőrül, belezavarodik, megzavarodik, eszét veszti, beleháborodik, belepistul (bizalmas), belekábul, belehülyül, belebőszül (tájnyelvi)
 • beleszeret, belehabarodik, lángra lobban (valaki iránt), beleesik, belezúg, odavan (valakiért), belegabalyodik, belebojtorodik (tájnyelvi), belebomlik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

súlycsoport

főnév
 • súlykategória, súlyosztály

részegítő

melléknév
 • mámorító, mámorosító, kábító
 • fejbeszálló

reform

főnév
 • átalakítás, változtatás, újítás, megújítás, nováció (idegen)
 • átalakulás, változás, megújulás, megújhodás (választékos)

pikula

főnév
 • kisfuvola, pikoló
 • furulya, tilinkó (tájnyelvi)
 • okarina
 • klarinét

szakképzettség

főnév
 • szakavatottság (választékos), szakmai ismeret, szakismeret, szaktudás, szakértelem, szakműveltség (régies), jártasság, mesterségbeli tudás, hozzáértés, kompetencia (szaknyelvi), illetékesség, gyakorlottság
 • szakképesítés, képesítés, kvalifikáció

szigor

főnév
 • szigorúság, keménység, vaskéz, rigiditás (idegen)

önzetlenség

főnév
 • nagylelkűség, áldozatkészség, önfeláldozás, altruizmus (szaknyelvi), önmegtagadás

osztályzat

főnév
 • érdemjegy, kalkulus (idegen), numerus (régies), jegy, minősítés

marasztal

ige
 • maraszt, tartóztat, visszatart, ott tart

összeragad

ige
 • összetapad, egyberagad
 • megcsomósodik, összeáll

szívbeteg

melléknév, főnév
 • szívbajos, szíves (bizalmas)

tanfelügyelő

főnév
 • szakfelügyelő, iskolafelügyelő (régies)

hajóhad

főnév
 • flotta, hadiflotta, hajóraj, hajósereg, armada (régies)
 • flottilla (idegen)

vegetál

ige
 • tengődik, teng, teng-leng, tengeti életét, nyomorog

trapp

főnév
 • ügetés, kocogás

szándékozik

ige
 • szándékszik, szándékol, akar, szándékában áll, kíván, eltökél, elhatároz, tervez, tervel, intendál (idegen), feltesz magában, tervbe vesz, fontolgat, készül (valamire), célul tűz ki, céloz, előirányoz, eltervez

stoppolófa

főnév
 • tömőfa

szennyesláda

főnév
 • szennyestartó, szennyeskosár

törökbors

főnév
 • (tájnyelvi): paprika

szeg1

ige
 • leszel, szel, levág, vág
 • áthág, megszeg, megsért, semmibe vesz, felrúg (bizalmas)
 • (fogadalmat): nem tart meg, megtör
 • szegélyez, tűz, slingel (idegen), elvarr

riad

ige
 • ébred, serken, felriad
 • ijed, retten, rémül, rezzen
 • zendül, harsan, zajdul (régies)

szerviz2

főnév
 • javítóműhely, műhely, autójavító, javítóüzem, szervizállomás

traktor

főnév
 • erőgép, munkagép