gyomorbaj szinonimái

főnév
 • gyomorbetegség, gasztropátia (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egy-két

számnév
 • néhány, egypár, kevés, egy-kettő

pincelakás

főnév
 • szuterén, szuterénlakás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyomorbaj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gordonka

főnév
 • cselló, violincello (idegen), barbora (régies), kisbőgő (tájnyelvi)

fényesség

főnév
 • fény, világosság, ragyogás, csillogás, tündöklés
 • fényerő, fényerősség

felsőbbrendű

melléknév
 • magasabb rendű, fejlettebb, tökéletesebb, különb, értékesebb
 • természetfölötti

étrend

főnév
 • diéta, menü

gyanta

főnév
 • mézga, kolofórium (idegen), mirha, enyv (régies), macskaméz (régies), gyantár (tájnyelvi), gyantusz (tájnyelvi)
 • hegedűgyanta
 • (régies): borostyánkő

harc

főnév
 • harcolás, összecsapás, háború, hadviselés, ütközet, csata, csatározás, tusa, viadal, viadalom (régies), baj (régies)
 • verekedés, mérkőzés, vetélkedés, dulakodás, hadakozás, viaskodás
 • civakodás, civódás, torzsalkodás, ellentét, konfliktus, viszály, perpatvar, csetepaté
 • küzdelem, küzdés, küszködés, igyekezet, erőfeszítés, erőlködés, vesződés, kínlódás

párbaj

főnév
 • küzdelem, párviadal, bajviadal (régies), viadal, duellum (régies)
 • csatározás, csetepaté, affér (régies), tusa

előkeres

ige
 • megkeres, előás, előhalász, előbányász, elővesz, előkotor, előkerít, felkutat

ellenvet

ige
 • kifogásol, ellenszegül, szembeszáll, ellenkezik, protestál (régies), replikázik, óv

betegállomány

főnév
 • betegszabadság, táppénz (bizalmas)

elszól

ige
 • elárul, elfecseg, kiszalad a száján, eljár a szája, kikotyog (bizalmas)
 • (elszólja magát): kikotyog (bizalmas), kifecseg, kiszalad a száján, kicsúszik a száján, eljár a szája, eljár a nyelve
 • (elszólja magát): szellent, durrogat, durrant, rotyog (bizalmas), hazagondol (bizalmas), ereszt (bizalmas), elereszt egy pingvint (szleng), elereszt egy fingot (szleng), fingik (szleng), púzik (bizalmas), rákap a karbidra (szleng)

határozott

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

hogyne

határozószó, módosít
 • persze, természetesen, magától értetődően, minden bizonnyal, biztosan, okvetlenül, feltétlenül, csakis

kifürkészhetetlen

melléknév
 • rejtélyes, sejtelmes, megfejthetetlen, kipuhatolhatatlan, titokzatos, felfoghatatlan, kideríthetetlen, felderíthetetlen, obskúrus (régies), rejtelmes, enigmatikus (idegen), talányos, megmagyarázhatatlan, érthetetlen, tisztázhatatlan, kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan

jogszerű

melléknév
 • törvényes, megengedett, szabályszerű, szabályos, helyénvaló, legális, legitim (idegen), juridikus (régies)

gyopár

főnév
 • gyapjasfű (régies), edelveisz (idegen)
 • (szleng): újonc

gombfesték

főnév
 • vízfesték, akvarellfesték

halk

melléknév
 • csendes, suttogó, susogó, tompított, fojtott, elhaló, visszafogott, elhalkult, lehalkított, félhangos, piano (szaknyelvi)
 • nesztelen, zajtalan, néma, hangtalan
 • gyengéd, finom, szelíd, lágy, puha, bársonyos

jegyzetfüzet

főnév
 • jegyzetfüzet, jegyzettömb, notesz (bizalmas), zsebkönyv, zsebnaptár, blokk, kisokos, napló, diárium (idegen), agenda (idegen), vademecum (idegen)

ha

kötőszó
 • hogyha, amennyiben, hacsak, föltéve, hogy
 • amikor, valahányszor

fesztelen

melléknév
 • közvetlen, felszabadult, felengedett, feloldódott, oldott, könnyed, kötetlen (beszélgetés), mesterkéletlen, keresetlen, természetes, bizalmas, családias, otthonos, otthonias, flott (bizalmas)

hangjegy

főnév
 • kotta, kóta (tájnyelvi)

jócskán

határozószó
 • bőven, bőségesen, bőséggel, meglehetősen, alaposan, nagymértékben, jelentős mértékben, számottevően, igencsak, ugyancsak, eléggé, móddal (tájnyelvi), jómódin (tájnyelvi)
 • sokáig, jó darabig