hegyez szinonimái

ige
 • farag, spiccel (szaknyelvi), hegyesít, köszörül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dél

főnév
 • délidő, ebédidő

csigolya

főnév
 • nyakcsiga (tájnyelvi), csigó (tájnyelvi), gerinccsontocska (tájnyelvi), spondylus (szaknyelvi), vertebra (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hegyez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harcképtelen

melléknév
 • fegyvertelen, erőtlen, eszköztelen, tehetetlen, legyőzött

geodézia

főnév
 • (szaknyelvi): földméréstan, földmérés

függőleges

melléknév
 • vertikális (szaknyelvi), függélyes (régies), függirályos (régies), függirányos (régies), perpendikuláris (idegen)

felsőkabát, fölsőkab

főnév
 • mente, felöltő, köpeny, orkán, esőkabát, hacuka (régies), kacagány (régies), guba (régies), überrokk (régies), kuputrák (régies), mándli (tájnyelvi), szuperveszte (régies), csurak (tájnyelvi), csurapé (tájnyelvi), mikádó (szaknyelvi)

hátulsó

melléknév
 • hátsó, hátul levő, utolsó, legutolsó, posterior (idegen), hátrulsó (tájnyelvi)

hős II.

melléknév
 • bátor, hősies
 • elszánt, vakmerő, merész

pupák

melléknév, főnév
 • együgyű, élhetetlen, tehetetlen, mamlasz, mulya, málé, bamba, hasznavehetetlen, balga

eszmény

főnév
 • eszménykép, ideál, mintakép, példakép, bálvány, idol (szaknyelvi), példa, modell

ernyő

főnév
 • (kocsin): ekhó, kocsisátor (régies), tető
 • esernyő, paraplé (régies), umbrella (régies)
 • napernyő, árnyéktartó (régies), napellenző
 • lámpaernyő
 • képernyő, monitor (szaknyelvi)
 • (régies): lepel, boríték, teríték

centrális

melléknév
 • központi, középső
 • fontos, lényeges, központi

falfestmény

főnév
 • freskó, falkép, mennyezetfestmény

ibolya

főnév
 • viola, görbeszuka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): árvácska

iszalag

főnév
 • ördögcérna, semfűsemfa

korabeli

melléknév
 • egykorú, kortárs, egyidejű, szinkrón (idegen)
 • korhű, stílszerű, stílusos

keverék

főnév
 • egyveleg, mixtúra (bizalmas), vegyíték, vegyülék, elegy, zagyvalék, zagyvaság, mismás, miskulancia (idegen), gezemice (tájnyelvi), kotyvalék (pejoratív), kotyvaszték, habarék, kevercs (tájnyelvi), kutyulmány (bizalmas), vegyület
 • ötvözet
 • korcs
 • (régies): káosz, zavarék (régies), zavar

heherész

ige
 • nevetgél, vihorászik, kacarászik, kuncog, göcög (régies), göcörög (bizalmas)

hanyatló

melléknév
 • halódó, dekadens (választékos)
 • erőtlen, bizonytalan, ingatag, roskatag, roskadozó, romló, megviselt, letűnő
 • visszafejlődő, regresszív (idegen), retrográd (szaknyelvi), süllyedő

hogyne

határozószó, módosít
 • persze, természetesen, magától értetődően, minden bizonnyal, biztosan, okvetlenül, feltétlenül, csakis

kerül

ige
 • elcsámborog, vargabetűt csinál, vargakanyart tesz, kitér, kerülőt tesz, kanyarodik
 • csavarog, lóg (bizalmas), bliccel, mulaszt, görbe úton jár
 • körüljár, körbejár, bejár
 • elkerül, őrizkedik (valamitől), tartózkodik, óvakodik (valamitől)
 • mellőz, bojkottál, kiközösít, kanyarint (tájnyelvi), gyűlöl, utál
 • jut, vetődik, keveredik, téved, szakad (tájnyelvi), megy, lép
 • adódik, akad, csúszik, esik, van, találkozik (tájnyelvi), elkövetkezik, kapódik (tájnyelvi), csurran-cseppen, jut (valamire), telik (valamire)
 • (valamennyibe): kóstál, ér (valamennyit)
 • jár (valamivel)

hétvége

főnév
 • víkend, szombat-vasárnap

gléda

főnév
 • sor, rend, sorrend, sorakozó

horogkereszt

főnév
 • szvasztika (idegen), hakenkreuz (idegen)

ketted

számnév
 • fél, egyketted