író I. szinonimái

melléknév
 • fogalmazó, alkotó

író II. szinonimái

főnév
 • szerző, tollforgató, írástudó, íróember, auktor, firkász (pejoratív), irodalmár (régies), belletrista (régies), tintafogyasztó (tréfás), literátor (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színhely

főnév
 • helyszín, tetthely, hely, színtér

laboratórium

főnév
 • labor (bizalmas), vegykonyha (régies), officina (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a író szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

igric

főnév
 • énekmondó, énekes, dalnok, dalos, regös (régies), hegedős (régies), lantos, bárd

határozott

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

hangszín

főnév
 • tónus, árnyalat, hangárnyalat, hanghordozás, hangzás, orgánum (választékos), hangorgánum (választékos), tonalitás (szaknyelvi), intonáció
 • hangnem, beszédmód, modor

gitár

főnév
 • pengedű (régies)
 • (szleng): géppisztoly

ingyen II.

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, díjmentes, fizetés nélküli, költségmentes, szabad, grátesi (idegen), potya (bizalmas), ingyenvaló (tájnyelvi)

kalandos

melléknév
 • regényes, romantikus, csodás
 • változatos, mozgalmas, fordulatos, viszontagságos, kockázatos, merész, bizonytalan

semelyik

névmás
 • egyik sem, egyik se, semék (tájnyelvi)

ferde

melléknév
 • rézsútos, rézsút, lejtős, átlós, diagonális, dőlt, srég (bizalmas), görbe, harántos, harántékos (tájnyelvi), csálé, félszeg (régies), kajla (tájnyelvi), csapinós (tájnyelvi), finta (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), keszegoldalas (tájnyelvi)
 • helytelen, hamis, kínos, fonák, visszás, torz, elferdített

feltart, föltart

ige
 • felemel, felnyújt, magasra tart, magasra emel, felmutat
 • feltartóztat, visszatart, hátráltat, alkalmatlankodik, akadályoz, gátol, visszafog, megakaszt, késleltet, késtet (tájnyelvi), hátráztat (tájnyelvi)

dorong

főnév
 • pózna, rúd, bunkó, bunkósbot, karó, bot, husáng, suháng (tájnyelvi), fütykös, furkósbot, furkó, fustély (régies), ebrúd (régies), dronka (tájnyelvi), celőke (tájnyelvi)

foghús

főnév
 • fogíny, íny

káprázat

főnév
 • látomás, vízió, álom, érzékcsalódás, tünemény, szemfényvesztés, illúzió, kápra (régies), képzelődés, ábrándkép, csalkép (régies)
 • (régies): bűvölés, varázslás, varázslat

kettecskén

határozószó
 • kettesben, párosan, négyszemközt, szemtől szembe, te meg én

lehet

ige
 • szabad, lehetséges
 • tud, képes
 • elismer, megenged
 • megeshet, előfordulhat, meglehet, megtörténhet, elképzelhető, feltételezhető
 • (hsz-ként): föltehetően, valószínűleg, bizonyára, talán, esetleg

kordon

főnév
 • kötél, záróvonal
 • sorfal

irónia

főnév
 • gúny, gúnyolódás, lekicsinylés, csipkelődés, csúfolódás, ingerkedés, él

igazgató I.

melléknév
 • irányító, vezető, dirigáló, dirigens

jobbulás

főnév
 • javulás, gyógyulás, könnyebbülés, enyhülés

kondul

ige
 • megszólal, zendül, harsan

ivó

főnév
 • kocsma, italbolt, söntés, kármentő (régies), csapszék, csárda, fogadó, italmérés, lebuj (szleng), talponálló, kricsmi (szleng), csehó (szleng), köpködő (szleng)

hazahív

ige
 • hazakéret, hazaszólít, hazarendel, hazaparancsol, visszarendel

jövet I.

határozószó
 • idefelé, jövőfélben

koppan

ige
 • ütődik, kocódik (tájnyelvi)
 • éhen marad
 • (szleng): felsül, hoppon marad, csalódik, pórul jár, ráfázik (szleng), ráfarag (szleng), befürdik (szleng), lebőg (szleng)