futónövény szinonimái

főnév
 • kúszónövény, folyondár, indás növény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

terület

főnév
 • térség, vidék, táj, övezet, régió, terep, tér, helyszín, terrénum (idegen)
 • hatáskör, feladatkör, érdekkör, szféra, territórium (idegen), felségterület, tevékenységi kör, hatókör, mozgástér

üledék

főnév
 • lerakódás, szedimentum (szaknyelvi), depozitum (idegen), hordalék, iszap, alj, zacc, seprő, szálladék (régies), zákány (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a futónövény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fokozott

melléknév
 • erős, emelt, nagyfokú, intenzív, megsokszorozódott, kettőzött, kétszeres, növelt, megnövelt, megnövekedett, megfeszített, átlagon felüli, nagyméretű, nagy terjedelmű

fejőstehén

főnév
 • (szleng): szponzor, mecénás, jótevő, gazdag ember

fakéreg

főnév
 • faháncs
 • fahéj, fahaj (tájnyelvi)

elszégyelli magát

ige
 • elrestelli magát, szégyenkezik, elfogja a szégyen, pirul, restelkedik, pironkodik, szégyenül (régies), átall (régies), megátall (tájnyelvi), megrestell (tájnyelvi), megsompolyodik (tájnyelvi), majd elsüllyed szégyenében

főnixpálma

főnév
 • datolyapálma

gyalogos II.

főnév
 • járókelő, gyalogjáró, pedintér (régies)
 • csatár, lövész, infanterista (idegen), baka (bizalmas), talpas (régies), darabont (régies)
 • (szleng): kettes, elégséges, béla (szleng), görbe egyenes (szleng), hattyú (szleng), hurok (szleng), kanyaró (szleng), libanyak (szleng), proletárjeles (szleng)

ováció

főnév
 • örömujjongás, örömrivalgás, üdvrivalgás, éljenzés, ünneplés, vivátozás, hozsanna, hozsannázás, lelkesedés, ujjongás

elátkoz

ige
 • megront, átváltoztat (valamivé)
 • megátkoz, átokkal sújt, átkot mond (valakire), átkot szór (valakire)

egyke

melléknév
 • egyetlen, egyetlenke, anyaegye (tájnyelvi), aranyszar (tájnyelvi), egyecske (tájnyelvi), egyfi (tájnyelvi)

barázdál

ige
 • (tájnyelvi): szánt
 • ráncosít
 • hornyol

elferdít

ige
 • elgörbít, elcsavar, elkajszít (tájnyelvi)
 • eltorzít, deformál, elváltoztat, megmásít (tájnyelvi), meghamisít, félremagyaráz, kiforgat, csűr-csavar
 • megront, elzülleszt, pervertál (régies)

gyógyszer

főnév
 • orvosság, ír, balzsam, ellenszer, patikaszer, medicina (szaknyelvi)
 • tabletta, pirula, pasztilla, kapszula, főzet, elixír, szirup

hánytatógyökér

főnév
 • ipekakuána

katonáskodik

ige
 • szolgál
 • vitézkedik (régies), harcol

igénytelen

melléknév
 • egyszerű, szerény, kisigényű, primitív, alázatos, mértékletes, takarékos, beosztó, spórolós (bizalmas), aszkéta (választékos), spártai, puritán
 • szegényes, dísztelen Sz: elhál a mezítelen földön is
 • hitvány, silány, értéktelen, bóvli

fuvola

főnév
 • síp, harántsíp, flóta (régies)

fogó II.

főnév
 • harapófogó, laposfogó, csipesz, csíptető, szeghúzó (szaknyelvi), pincetta (régies)
 • fül, fogantyú, nyél, markolat, csappantyú
 • fogócska, fogósdi
 • (régies): csapda, kelepce

gondnokság

főnév
 • kuratórium, felügyelőség, felügyelet
 • gyámság, gyámkodás, kuratéla (régies)

idején

határozószó
 • jókor, idejében, idejekorán, időben, a kellő időben, időnek idejében (tájnyelvi)
 • előre

galandféreg

főnév
 • bélgiliszta, szalagféreg (régies), pántlikaféreg (tájnyelvi), pántlikagiliszta (tájnyelvi)

felbuzdulás, fölbuzd

főnév
 • nekibuzdulás, nekihevülés, hév, lendület, lelkesedés, elragadtatás, buzgóság, eksztázis

grafológus

főnév
 • írásszakértő, íráselemző

igazoltat

ige
 • (váltót) óvatol (régies)