barázdál szinonimái

ige
 • (tájnyelvi): szánt
 • ráncosít
 • hornyol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jellemez

ige
 • ábrázol, bemutat, lefest, leír, elképzeltet
 • karakterizál (idegen), tipizál, illusztrál
 • minősít, megjelöl, kvalifikál (választékos)
 • meghatároz, megkülönböztet, ráillik

kézelőgomb

főnév
 • mandzsettagomb
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a barázdál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átruházás

főnév
 • ráruházás, átengedés

akaraterő

főnév
 • lelkierő, jellemerő, akarat

abszolvál

ige
 • végbizonyítványt szerez
 • befejez, végrehajt, elintéz
 • (régies): fölment, feloldoz

bajos

melléknév
 • fáradságos, megerőltető, nehéz, nehézkes, bonyolult, problémás (bizalmas), kényes, vesződséges

bepótol

ige
 • helyrehoz, behoz, ledolgoz, jóvátesz, belecsinál (tájnyelvi)

katonadolog

főnév
 • semmiség, csekélység, kicsinység, apróság
 • csapás, elemi csapás

betakar

ige
 • beborít, beterít, befed, beburkol, bebugyolál, bepátyókál (tájnyelvi), körülvesz, bevon, becsomagol, begöngyöl
 • elborít, ráborul (valamire), eltakar
 • (tájnyelvi): (rétet) learat, (termést) betakarít
 • (melegágyat): árnyékol, beárnyékol
 • (szleng): megver, megüt, helybenhagy, lekever (bizalmas), leken egyet (bizalmas), behúz (valakinek), leápol (szleng), bemos (szleng)

bödön

főnév
 • tartály, kanna, puttony, veder, bodonka (tájnyelvi)

elgondol

ige
 • végiggondol, átgondol, kontemplál (idegen)
 • kigondol, eltervez, elhatároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumlál (bizalmas), kifőz (bizalmas), koncipiál (régies)
 • elképzel, megálmodik

degradál

főnév
 • lefokoz, visszaminősít
 • alacsonyít, lealacsonyít (valamivé), hátrább tesz
 • alább szállít, kisebbít

bárhonnan

határozószó
 • bármerről, akármerről, akárhonnan, akárhonnét, bárhonnét

atlasz

főnév
 • térképgyűjtemény, térképkönyv (szaknyelvi), térképalbum
 • fejgyám (szaknyelvi)

beleillik

ige
 • beleilleszkedik, belesimul, beletalál (valamibe), odaillik, belevág (valamibe), harmonizál (valamivel), passzol (valamihez) (bizalmas)
 • belevaló (valamibe), beletartozik

csúszómászó

főnév
 • hüllő, reptilia (idegen)
 • (szleng): felderítő (katona)

becsületszó

főnév
 • becsszó (bizalmas), parola (régies), bizonyszó (tájnyelvi)

alagsor

főnév
 • szuterén, pince

belsőleg

határozószó
 • belülről

debella

főnév
 • debellák (tájnyelvi), debojka (tájnyelvi), trampli (durva), tehén (durva)
 • (tájnyelvi): ringyó (durva), debojka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): cselédlány
 • (jelzőként): idomtalan, nagy termetű, esetlen, tenyeres-talpas (nő)