gondnokság szinonimái

főnév
 • kuratórium, felügyelőség, felügyelet
 • gyámság, gyámkodás, kuratéla (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

giliszta

főnév
 • kukac, pondró, földféreg, hernyó, cservík (tájnyelvi)
 • bélféreg, cérnagiliszta
 • (szleng): gebe, gizda (szleng), girnyó (szleng), keszeg, csontkollekció
 • (szleng): újonc, kopasz (szleng)

hibátlan

melléknév
 • hibamentes, kifogástalan, szabályszerű, hiánytalan, pontos, tökéletes, ép, teljes, helyes, szabályos, sértetlen, romlatlan, tisztességes, tiszta, torzítatlan, makulátlan, büntetlen, szeplőtlen (régies), ártatlan, feddhetetlen, korrekt, intakt (szaknyelvi), csorbítatlan, igaz, mintaszerű Sz: még az irigység se találna benne hibát; olyan, mint a szűz lány képe
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gondnokság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fürdet

ige
 • tisztít, mos, füröszt
 • (szaknyelvi): nedvesít, áztat, kezel
 • eláraszt (választékos)

felmar, fölmar

ige
 • fölsebez, feltép, fölszaggat, megrongál, összemar, szétmar, megtámad, kirág, felesz (tájnyelvi), erodál (idegen), korrodál

felemészt, fölemészt

ige
 • felhasznál, elfogyaszt, elnyel, felfal, felél(valamire)
 • elhamvaszt, eléget
 • elsorvaszt, elpusztít, tönkretesz, megsemmisít
 • felőröl

éppen

határozószó
 • épp, éppenséggel, pontosan, szándékosan, sőt, egészen, teljesen, valósággal, direkt
 • közvetlenül
 • elvégre, tulajdonképpen
 • csupán, mindössze, szakasztott, szinte (régies)

geográfus

főnév
 • (szaknyelvi): földrajztudós, földrajzkutató, földrajzos (bizalmas)

hájas I.

melléknév
 • kövér, elhízott, zsíros, dagadt, dagi, túlsúlyos, nagy hasú, pocakos

összeköttetés

főnév
 • kapcsolat, érintkezés, korrespondencia (idegen), kötelék, vonatkozás, viszony, kontaktus, reláció
 • ismeretség, nexus, protekció
 • csatlakozás

eligazodás

főnév
 • tájékozódás, orientáció (idegen), helyzetfelismerés

életjel

főnév
 • hír, híradás, üzenet

beleillik

ige
 • beleilleszkedik, belesimul, beletalál (valamibe), odaillik, belevág (valamibe), harmonizál (valamivel), passzol (valamihez) (bizalmas)
 • belevaló (valamibe), beletartozik

elnehezedik

ige
 • elhízik, meghízik, elnehezül (választékos)

halászcsárda

főnév
 • halvendéglő

hely

főnév
 • tér, térköz, zug, terület, térség
 • helyszín, vidék, helység, tájék
 • fekvés, elhelyezés
 • ülés, ülőhely, férőhely, placc (bizalmas)
 • helyszín, színhely
 • lelőhely, locus (szaknyelvi)
 • (megbízható): hírforrás
 • helyezés, sorrend
 • körülmény, helyzet, szerep, állapot, viszony
 • munkahely, alkalmazás, állás, státusz, pozíció, poszt

keszeg

melléknév
 • (bizalmas): vézna, sovány, vékony, cingár, vékonydongájú, ösztövér, csontos, girhes, nyurga, ványadt, elaszott, silány, gyatra

ismerkedik

ige
 • (valakivel): barátkozik
 • (valamivel): tájékozódik, orientálódik, tanulmányoz, búvárol

gondolkodó, gondolko II.

főnév
 • bölcselő, filozófus, bölcsész, ideológus

fuvaroz

ige
 • szállít, szállítmányoz, transzportál (idegen), fuvarol (tájnyelvi), szekerez (régies), talicskázik
 • (valakit): visz, kocsiztat, kísér

gyorsít

ige
 • szaporáz, fokoz, növel, stimulál, odalép (szleng), odatapos (szleng), rákapcsol, rátapos (szleng), rátesz egy lapáttal (szleng)
 • siettet, sürget, sarkall, előmozdít, ösztönöz

iparcikk

főnév
 • árucikk, termék, áru

groteszk II.

főnév
 • (betű): lineáris antikva (szaknyelvi)

félreérthetetlen

melléknév
 • egyértelmű, világos, nyilvánvaló, érthető, magától értetődő, szemmel látható, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, félremagyarázhatatlan, vitathatatlan, bizonyos, leplezetlen, kézenfekvő, szembeszökő, szembetűnő, határozott, csalhatatlan, tevőleges (régies), igenleges (régies), kategorikus, szabatos, pontos, egyenes, evidens

habar

ige
 • kever, kavar, kotyvaszt, készít
 • (sebtében) főz
 • (tájnyelvi): hadar

irul-pirul

ige
 • iparkodik, röstelkedik, szégyenkezik, zavarban van, szabódik, szabadkozik