fakéreg szinonimái

főnév
 • faháncs
 • fahéj, fahaj (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemetes II.

főnév
 • kukás, szemétszállító, köztisztasági alkalmazott
 • szemétvödör, kuka, szemétláda, szemétkosár, papírkosár

idegenkedik

ige
 • (valamitől): viszolyog, húzódozik, vonakodik, visszaborzad, visszaretten, irtózik, iszonyodik, fázik (valamitől) (bizalmas), borsódzik a háta, kerül (valamit), átall (valamit)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fakéreg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad

elködösít

ige
 • leplez, takargat, elfed, eltussol (bizalmas), elrejt, burkol, összezavar, összekuszál, összegabalyít, elhomályosít

elfogult

melléknév
 • részrehajló, szubjektív, pártos (régies), előítéletes, tendenciózus (választékos), kivételező, diszkriminatív (választékos), igazságtalan, szemellenzős, szűk látókörű, elvakult, korlátolt
 • (régies): elfogódott

dobbant

ige
 • toppant, dobbint (tájnyelvi), dübbent (tájnyelvi)
 • (szleng): távozik, elmegy, megszökik, lelép (bizalmas), lelécel (szleng), olajra lép (szleng), meglóg (bizalmas), megpattan (szleng)
 • disszidál, emigrál

évszak

főnév
 • szezon, idény, évad

fellengős, fellengző

melléknév
 • föllengős, föllengzős, dagályos, szónokias, fontoskodó, nagyzoló, hatásvadász, bombasztikus, terjengős, terpeszkedő, sallangos, hamis pátoszú, cikornyás, cafrangos

mínusz

főnév
 • mínuszjel
 • hiány, tartozás, negatívum
 • (hsz-szerűen): kivonva, levonva, leszámítva

cukor

főnév
 • répacukor
 • nádméz (régies)
 • cukorka, cukkedli (régies), édesség, nyalánkság, bonbon, indiai só (régies)
 • vércukorszint
 • (szleng): kábítószer, narkó (bizalmas), anyag (szleng), por (szleng), fű, koksz (szleng), kokó (szleng), hó (szleng)
 • (jelzőként): cukorfalat, édes, aranyos, bájos, kedves, ennivaló (bizalmas)

céltábla

főnév
 • cél, célpont

abszolvál

ige
 • végbizonyítványt szerez
 • befejez, végrehajt, elintéz
 • (régies): fölment, feloldoz

cseppnyi, csöppnyi

melléknév
 • kicsi, kicsiny, kicsike, pici, picike, piciny, pirinyó, icipici, parányi, apró, apróka, pöttöm, szikrányi, szemernyi, csipetnyi, liliputi, pindurka, picurka, pincurka, piti, bagatell, mini (bizalmas), miniatűr, satnya, csenevész, törpe, hitványka, mikroszkopikus, cseppinkó (tájnyelvi), cseppintés (tájnyelvi), cseppke (tájnyelvi), csepptényi (tájnyelvi), eleső (tájnyelvi), krükk (tájnyelvi)

felségjelzés

főnév
 • felségjel, felségjelvény, ismertetőjel

fokozott

melléknév
 • erős, emelt, nagyfokú, intenzív, megsokszorozódott, kettőzött, kétszeres, növelt, megnövelt, megnövekedett, megfeszített, átlagon felüli, nagyméretű, nagy terjedelmű

honvágy

főnév
 • visszavágyódás, nosztalgia (idegen), honkór (régies), honvágykór (régies), sóvárgás, sóvárság (régies), hazavágy (tájnyelvi)

hadianyag

főnév
 • ostromszer, hadieszköz, muníció (szaknyelvi)
 • fegyverzet, arzenál (szaknyelvi), felszerelés

fal1

ige
 • habzsol, eszik, lakmározik, harap, zabál (szleng), pofáz (durva), torkoskodik, tömi magát, nyelebel (tájnyelvi), hamzsál (tájnyelvi), éhászkodik (tájnyelvi), csombókol (tájnyelvi), hampuláz (tájnyelvi), töltöz (régies), faldoklik (régies) Sz: két pofára eszik; tömi a fejét; tömi a majmot

értekezés

főnév
 • disszertáció, dolgozat, tanulmány, esszé, trakta (régies), traktátus (régies), monográfia (idegen)
 • (régies): megbeszélés, tanácskozás, tárgyalás, eszmecsere, értekezlet, konferencia

felemészt, fölemészt

ige
 • felhasznál, elfogyaszt, elnyel, felfal, felél(valamire)
 • elhamvaszt, eléget
 • elsorvaszt, elpusztít, tönkretesz, megsemmisít
 • felőröl

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

fecskefű

főnév
 • aranyfű, arannyal versengő, vérhullatófű, vérehulló fecskefű, vérrelharmatozó

elmagyaráz

ige
 • megmagyaráz, kifejt, elmond, megvilágít, értelmez
 • fényt derít (valamire), világosságot derít (valamire) Sz: szájába rág

félhomály

főnév
 • szürkület, derengés, alkonyat, homályosság, sötétedés, árnyéklat (régies), clair-obscur (idegen)

habos

melléknév
 • hullámos, tajtékos, habzó, túros (ló háta)
 • fodros