gyalogos I. szinonimái

melléknév
 • gyalogsági

gyalogos II. szinonimái

főnév
 • járókelő, gyalogjáró, pedintér (régies)
 • csatár, lövész, infanterista (idegen), baka (bizalmas), talpas (régies), darabont (régies)
 • (szleng): kettes, elégséges, béla (szleng), görbe egyenes (szleng), hattyú (szleng), hurok (szleng), kanyaró (szleng), libanyak (szleng), proletárjeles (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

torreádor

főnév
 • bikaviador (régies), torréró (idegen)

méregfog

főnév
 • fullánk
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyalogos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gépezet

főnév
 • géprendszer, gép, szerkezet, berendezés, készülék, masina, masinéria (régies), konstrukció, mechanizmus
 • szervezet, apparátus, személyzet

feltartóztat, föltar

ige
 • feltart, visszatart, hátráltat, hátratart, alkalmatlankodik, akadályoz, gátol, késleltet, visszahúz, megakaszt, megállít, késtet (tájnyelvi), hátráztat (tájnyelvi), útját állja, felfog (támadást)

fellendülés, föllend

főnév
 • fejlődés, előretörés, javulás, lendület, felvirágzás, virulás, felemelkedés, haladás, előrejutás, növekedés, bővelkedés, konjunktúra (szaknyelvi), prosperitás (szaknyelvi)

érzékenység

főnév
 • fogékonyság, szenzibilitás (szaknyelvi), hajlamosság, inklináció (szaknyelvi)
 • sérülékenység, szuszceptibilitás (szaknyelvi), izgékonyság
 • sértődékenység, érzékenykedés

gördít

ige
 • görget, forgat, hengerít, gurít, teker, hengerget, hengerbutykáztat (tájnyelvi)

halpikkely

főnév
 • halhéj (tájnyelvi), halpénz (tájnyelvi), pikkely

palléroz

ige
 • finomít, csiszol, művel, kiművel, kicsiszol, nevel, fejleszt, alakít, formál, nemesít

elmegyógyintézet

főnév
 • ideggyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, zárt intézet (bizalmas), tébolyda (régies), diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)

elítélt

főnév
 • rab, fogoly, fegyenc, őrizetes (szaknyelvi), sittes (szleng), cinkelt (szleng)
 • halálra ítélt

beporzás

főnév
 • pollinizáció (idegen), megtermékenyítés

előzetes I.

melléknév
 • előző, megelőző, előlegezett, prelimináris (régies), előbbi, korábbi, előbbeni, eddigi, fent említett, előidejű, kiinduló, kezdeti, régi, hajdani, korai, a priori (idegen)

haramia

főnév
 • rabló, tolvaj, betyár (régies), gazfickó, gazember, zsivány (régies), útonálló, briganti, martalóc (régies), bandita, gonosztevő, lator (választékos), gengszter, bűnöző, csibész, csirkefogó

hindu

melléknév
 • indiai, indus (régies)

kicsavar

ige
 • kiteker, kihajt, kisrófol, kihúz, meglazít
 • kifacsar, kinyom, kiszorít, kiprésel, kisajtol, kicsur (tájnyelvi)
 • elferdít, félremagyaráz, eltorzít, kiforgat, meghamisít, megmásít (tájnyelvi), csúsztat (bizalmas)

javít

ige
 • megcsinál, megszerel, rendbe hoz, foltoz, toldoz, bütyköl, reparál
 • helyesbít, helyreigazít, helyrehoz, lektorál, korrigál, orvosol
 • megújít, finomít, csiszol, tökéletesít, palléroz (választékos), nemesít, nemesbít, művel, fejleszt, alakít, jobbít, feldob (szleng), feltupíroz (bizalmas), reformál
 • átdolgoz, ésszerűsít, igazít, módosít
 • (fizetést): felemel
 • (sorson): enyhít, könnyít

gyámolít

ige
 • támogat, segít, pártfogol, istápol, gondoskodik (valakiről), segélyez, felkarol, segítségére van, pártol, pártját fogja, védelmez, oltalmaz, patronál, pásztorít (régies)

gazsulál

ige
 • hízeleg, dörgölődzik, dörgölőzik, törleszkedik, hajbókol, alázatoskodik, csúszik-mászik, nyal (szleng), nyalizik (bizalmas), pedálozik (szleng)

hajadonfőtt

határozószó
 • fedetlen fővel, kalaplevéve, fedetlenül, mezítfej (tájnyelvi)

izgalmas

melléknév
 • érdekes, érdekfeszítő, szórakoztató, lebilincselő, lélegzetelállító, szenzációs (bizalmas), izgató, vonzó, kívánatos
 • izgi (bizalmas), idegfeszítő, idegtépő, idegborzoló, meleg, vérfagyasztó, kemény, ciki (bizalmas), húzós (szleng)

gyógyít

ige
 • kezel, gyógykezel, orvosol, kúrál, doktorol (régies), írál (régies), szanál (régies)
 • gondoz, ápol, ellát, istápol
 • enyhít, csillapít, feledtet

felvonulás, fölvonul

főnév
 • kivonulás, tömegfelvonulás, seregszemle, diadalmenet, demonstráció, processzió (régies), menet, körmenet, lusztráció (régies)

hálaadás

főnév
 • áldás (választékos), hálálkodás, köszönet
 • ima, imádság, istentisztelet, ájtatosság, szertartás

játékfilm

főnév
 • film, mozifilm, filmalkotás

A gyalogos szó kiejtése