fokozott szinonimái

melléknév
 • erős, emelt, nagyfokú, intenzív, megsokszorozódott, kettőzött, kétszeres, növelt, megnövelt, megnövekedett, megfeszített, átlagon felüli, nagyméretű, nagy terjedelmű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beszolgáltat

ige
 • bead, lead, átad

mormog

ige
 • (medve): dörmög, brummog, mörmöl (tájnyelvi), mammog (tájnyelvi)
 • (ember): dünnyög, motyog, pusmog, böstörög (tájnyelvi), dummog (tájnyelvi), mormojál (tájnyelvi), nyömmögél, somrog (tájnyelvi), zsennyeg (tájnyelvi), a szakállába morog, a bajsza alatt beszél
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fokozott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fénysugár

főnév
 • fénykéve, fénycsóva, fénysáv, fénycsík
 • reménysugár

expressz III.

határozószó
 • késedelem nélkül, haladéktalanul, sürgősen, azonnal, gyorsan, sebtében

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad

elnyargal

ige
 • elrohan, elfut, elrobog, elinal, ellovagol, elgaloppoz, elvágtat

flanc

főnév
 • (bizalmas): nagyzolás, hivalkodás, páváskodás, fitogtatás, rongyrázás

gépfegyver

főnév
 • géppuska, golyószóró, géppityu (szleng), pukkancs, stukker (szleng), cselló (szleng), varrógép (szleng), maxim (régies)

odáz

ige
 • halaszt, halasztgat, halogat, haladékot ad, húz-halaszt, későbbre hagy, húz, felfüggeszt, kitol, hátráltat, késleltet, áttesz (időpontot)

égiháború

főnév
 • vihar, zivatar, szélvész, förgeteg, égzengés, mennydörgés, villámlás, nagyidő (régies)
 • veszekedés, perpatvar, botrány, csetepaté, cirkusz, civódás, civakodás, ramazúri, zenebona

dramatizál

ige
 • sötéten lát, eltúloz, felnagyít

átruházás

főnév
 • ráruházás, átengedés

éjszakáz, éjszakázik

ige
 • éjjelez, virraszt, baglyoskodik (tájnyelvi), fenn van, bertáfol (tájnyelvi), éjész (tájnyelvi), lámpázik (tájnyelvi), kimarad, kimaradozik, kicsapong, mulat, lumpol (bizalmas), tivornyázik, dorbézol, murizik (bizalmas), dőzsöl, züllik, dáridózik, korhelykedik, baktol (tájnyelvi)
 • (valahol): meghál, alszik, megszáll

gondozatlan

melléknév
 • ápolatlan, elhanyagolt, lompos, slampos, zilált, ágrólszakadt, bozontos, torzonborz, toprongyos, rendetlen, mosdatlan, szurtos, gyatra (tájnyelvi), topis (szleng), toplák (szleng)
 • ütött-kopott
 • műveletlen, gyomos

hajcsár

főnév
 • marhahajcsár, baromhajtó (régies), sitár (régies), botos (tájnyelvi)
 • rabszolgahajcsár

kacat

főnév
 • limlom, ócskaság, gönc, vacak, zsibáru, ringy-rongy, bóvli, encsembencs (régies), cókmók, szemét, himihumi (tájnyelvi)

hozzátapad

ige
 • odatapad, rátapad, hozzásimul
 • hozzákapcsolódik, hozzáfűződik

folyamatos

melléknév
 • folytonos, összefüggő, megállás nélküli, állandó, szakadatlan, szüntelen, tartós, folyó, permanens, megszakítatlan, sorozatos, szünet nélküli, nonstop

fennhatóság

főnév
 • felsőbbség, fensőbbség, felségjog, szupremácia (szaknyelvi), főhatalom (régies), főuraság (régies)
 • uralom, hatalom, irányítás, autoritás (idegen), rendelkezés

fürdet

ige
 • tisztít, mos, füröszt
 • (szaknyelvi): nedvesít, áztat, kezel
 • eláraszt (választékos)

honfitárs

főnév
 • hazánkfia, honpolgár, honfi, polgártárs, földi (tájnyelvi)(idegen)

fotokópia

főnév
 • fénymásolat, fakszimile (szaknyelvi), kópia, másodpéldány

fájdít

ige
 • fájlal, fájást érez, sajdít, fájít (tájnyelvi), sajdol (tájnyelvi), sajnál (tájnyelvi), bán
 • panaszkodik, panaszol

garázda II.

főnév
 • (régies): per, versengés, perlekedés, perlődés

hozzáférhető

melléknév
 • nyílt, nyitott, megközelíthető, rendelkezésre álló, elérhető, megszerezhető