gyógyszer szinonimái

főnév
 • orvosság, ír, balzsam, ellenszer, patikaszer, medicina (szaknyelvi)
 • tabletta, pirula, pasztilla, kapszula, főzet, elixír, szirup

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

merénylet

főnév
 • támadás, gyilkosság, inzultus, merény (régies)
 • kísérlet, merészség, megrohanás
 • aljas terv, sértés, kíméletlenség, sérelem, bűncselekmény

húsleves

főnév
 • erőleves, húslé, színleves (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyógyszer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gondozatlan

melléknév
 • ápolatlan, elhanyagolt, lompos, slampos, zilált, ágrólszakadt, bozontos, torzonborz, toprongyos, rendetlen, mosdatlan, szurtos, gyatra (tájnyelvi), topis (szleng), toplák (szleng)
 • ütött-kopott
 • műveletlen, gyomos

fent

határozószó
 • fenn, felül, a magasban, tetején, odafönn, kukkon (tájnyelvi)
 • fentiekben, az előzőekben, az előbbiekben, feljebb, előzőleg
 • ébren, talpon

felségjelzés

főnév
 • felségjel, felségjelvény, ismertetőjel

etimológia

főnév
 • szófejtés, szószármaztatás, szóelemzés, szóeredet

gyalul

ige
 • simít, lefarag, kiváj
 • aprít, szeletel
 • alakít, javít, formál, csiszol

háramlik, háramol

ige
 • hárul, átszáll, rászáll, érint (valakit), visszaszáll rá, jut osztályrészül (szaknyelvi), esik (valakire)
 • (régies): öröklődik, száll (valakire)

paraszti

melléknév
 • vidéki, falusi, népi, rusztikus, póri (régies)
 • földművelő, mezőgazdasági

előjegyzés

főnév
 • feljegyzés, felírás, lefoglalás, rezerválás, rezerváció, nyilvántartásba vétel

ellenszegül

ige
 • ellenáll, ellentmond, szembeszegül, szembehelyezkedik, szembeszáll, ujjat húz (valakivel), visszautasít, megtagad, tiltakozik
 • visszaszól, felesel, akaratoskodik, makacskodik, megmakacsolja magát, nyakaskodik, berzenkedik

betakar

ige
 • beborít, beterít, befed, beburkol, bebugyolál, bepátyókál (tájnyelvi), körülvesz, bevon, becsomagol, begöngyöl
 • elborít, ráborul (valamire), eltakar
 • (tájnyelvi): (rétet) learat, (termést) betakarít
 • (melegágyat): árnyékol, beárnyékol
 • (szleng): megver, megüt, helybenhagy, lekever (bizalmas), leken egyet (bizalmas), behúz (valakinek), leápol (szleng), bemos (szleng)

elszéled

ige
 • eloszlik, szétoszlik, szétszóródik, szétfut, szétszalad, szétmegy, szétrebben, elrebben (tájnyelvi), elszerteledik (tájnyelvi), elszivárog

határállomás

főnév
 • határátkelő, átkelő, határváros, határátlépő hely

hóeke

főnév
 • hókotró, hóeltakarító gép, hómaró

kiforr

ige
 • megokosodik, megérik, kifejlődik, kialakul
 • kifut, kiduzzad, kibugyog, kibuzog

jogcím

főnév
 • jogalap, ürügy, indok, érv, titulus (régies)

gyomor

főnév
 • bendő, has, horpasz, zúza, gaster (szaknyelvi), pucor (tájnyelvi), gömböc (tájnyelvi), kaszni (tájnyelvi)

gokart

főnév
 • versenyautó

halászcsárda

főnév
 • halvendéglő

jegyes1

főnév
 • mátka, jövendőbeli
 • szíve választottja
 • ara, menyasszony
 • vőlegény

gyümölcsöztet

ige
 • hasznosít, felhasznál, kamatoztat, alkalmaz, megforgat (szaknyelvi)

fésülködik

ige
 • fésülődik (tájnyelvi), simakodik (tájnyelvi)

hanga

főnév
 • erika, csarab

I.

melléknév
 • megfelelő, érvényes, használható, alkalmas, alkalmatos, odaillő, helyes, helyénvaló
 • kellemes, kedvező, derűs
 • napos, tiszta, szép
 • finom, ízletes
 • megbízható, biztos, biztató
 • jóságos, jóravaló, jólelkű, jószívű, jóindulatú, jóérzésű, jóakaratú
 • kuláns (régies), becsületes, erkölcsös, tisztességes, derék
 • szófogadó, példamutató, engedelmes, kötelességtudó Sz: áldott, mint egy darab kenyér; az irigység sem talál benne hibát
 • gazdag, bőséges
 • előkelő, megbecsült
 • kiváló, kiemelkedő, nagyszerű
 • meghitt, bensőséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, baráti, szeretetteljes
 • oldott, fesztelen
 • jókora, sok
 • (hsz-szerűen): igen, nagyon, meglehetősen