fúria szinonimái

főnév
 • bosszúistennő, megéra (idegen), démon, boszorkány
 • hárpia, házisárkány, áspiskígyó
 • (régies): dühroham, felindulás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közmondás

főnév
 • példabeszéd, szólásmondás, velős mondás
 • szólásmód (régies), szólás

képvisel

ige
 • eljár, megvéd, védelmez, fellép, támogat, felkarol, megóv, megoltalmaz
 • helyettesít, pótol, beugrik
 • megtestesít, jelent, kifejez, reprezentál, megjelenít, mutat, ábrázol, feltüntet, szemléltet, jelképez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fúria szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fogyasztás

főnév
 • csökkentés, ritkítás, csorbítás, megnyirbálás, mérséklés, redukálás, összevonás
 • soványítás, karcsúsítás
 • táplálkozás, falatozás, evés-ivás, étkezés, zabálás (szleng)
 • felhasználás, vásárlás, konzumálás (régies)

fejállomás

főnév
 • (szaknyelvi): fejpályaudvar, végállomás, hálózati végpont(szaknyelvi)(szaknyelvi)

faház

főnév
 • gerendaház, bungaló, nyári lak, kerti ház, kunyhó, kalyiba, barakk, bódé

elszabadul

ige
 • elmenekül, elfut, megszökik, meglép (bizalmas), elszelel, elillan Sz: a távozás hímes mezejére lép
 • (indulat): kitör, kirobban, fellobban, felgerjed, felébred

földieper

főnév
 • eper, szamóca, komócsin (tájnyelvi)

gyakorlás

főnév
 • űzés, művelés, ápolás, egzercicium (idegen), praxis, kultiválás (idegen)
 • edzés, fölkészülés, tréning, trenírozás, drill
 • elsajátítás, ismétlés

osztatlan

melléknév
 • csonkítatlan, csorbítatlan, hiánytalan, egy, egész, egységes, tagolatlan, ép, érintetlen, teljes, tökéletes
 • általános, egyhangú, egynemű

elajándékoz

ige
 • odaad, odaajándékoz, elsenkel (tájnyelvi), továbbad

egyezség

főnév
 • egyezmény, megegyezés, megállapodás, szerződés, szövetség, szövetkezés, kötés (régies), üzlet, alku, kiegyezés, engedmény, egyetértés, kötelezettségvállalás, jóváhagyás, lekötelezés, frigy, társulás, koalíció, blokk, unió, liga, paktum (régies), konszenzus (szaknyelvi), traktátum (régies), kompromisszum, konvenció (szaknyelvi)

bányarém

főnév
 • rondaság, csúfság, banya
 • bányakísértet, szellem

életunt

melléknév
 • letargikus, kiégett, kiélt, deprimált, depressziós, szplínes (régies), mélabús, búskomor, fásult, enervált, csüggedt, kedvetlen, blazírt, levert, mísz (bizalmas), apatikus

gyermeteg

melléknév
 • gyerekes, naiv, együgyű, balga, infantilis, hiszékeny, kiforratlan, zöldfülű, éretlen
 • ártatlan, mesterkéletlen, őszinte, nyíltszívű, jámbor

hantol

ige
 • beföd, temet, kapar, ás, hantot szór (valamire)

kászálódik

ige
 • szedelődzködik, készülődik, cihelődik, tollászkodik (bizalmas), kászolódik (régies), késztelődik (tájnyelvi), páskálódik (tájnyelvi), tözgölődik (tájnyelvi)

igazi II.

főnév
 • eszmény, eszménykép, ideál
 • jövendőbeli

fuszulyka

főnév
 • bab, paszuly, faszulyka (tájnyelvi)

fogat2

főnév
 • hintó, kocsi, szekér, ekvipázs (régies), fiáker

gócpont

főnév
 • központ, centrum, empórium (idegen), góc
 • csomópont, útkeresztezés

idefelé

határozószó
 • errefelé, idejövet

fűz1

ige
 • összeállít, összeerősít
 • köt, kapcsol, erősít, brosíroz (idegen)
 • átbújtat, bújtat, átdug, áthúz, befűz
 • (kart karba) ölt
 • (valamihez valamit): folytat, hozzátesz, tovább sző (gondolatot)
 • (szleng): kérlel, udvarol, ámít, kábít, főz, megdumál (szleng), etet, szédít (bizalmas)

felbecsülhetetlen, f

melléknév
 • nagy, jelentős, óriási, hatalmas, felmérhetetlen, beláthatatlan, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, leírhatatlan, kimondhatatlan, megbecsülhetetlen, értékes, becses

gördülőcsapágy

főnév
 • görgő, golyóscsapágy

ifjú I.

melléknév
 • fiatal
 • ifjúi, ifjonti, fiatalos
 • fejlődésben lévő, zsenge, bimbózó