fejállomás szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): fejpályaudvar, végállomás, hálózati végpont(szaknyelvi)(szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

közé

határozószó
 • közéje, közbe, közibe (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fejállomás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

évjáradék

főnév
 • évdíj (régies), apanázs (régies)

elodáz

ige
 • elhalaszt, halogat, elnyújt, elfektet, félretesz, eltol, kitol, felfüggeszt, elnapol, eltesz, prolongál

elkerít

ige
 • elkülönít, elválaszt, elrekeszt, elzár
 • körülkerít
 • (tájnyelvi): káromkodik, cifráz (tájnyelvi), szitkozódik

dukál

ige
 • (valakinek valami): megillet, jár, kijár
 • illik, szokásos, járja

fáradozik

ige
 • fárad, törődik, bajlódik, kínlódik, küszködik, vesződik, töri magát, strapálja magát (bizalmas), küzd, viaskodik, harcol, erőfeszítéseket tesz, talpal (bizalmas), melózik (szleng), robotol (bizalmas), gürcöl, gürizik (szleng), güzül (szleng), csarmalódik (tájnyelvi)
 • (valamin): iparkodik, dolgozik, buzgólkodik, munkálkodik, ügyködik, foglalatoskodik

felszíni

melléknév
 • föld feletti, talajszint feletti, felületi
 • sekély, kinti, külső

motoz

ige
 • keres, keresgél, kotorászik, tapogatózik, vatat (tájnyelvi), katat (tájnyelvi), vatarász (tájnyelvi), bozlog (tájnyelvi)
 • tesz-vesz, matat (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), samrál (tájnyelvi), csöszmörög-szöszmörög (tájnyelvi), piszmog, csöszlög (tájnyelvi), pepecsel
 • neszez, zörög, kalamol (tájnyelvi), motoszkál, ladangol (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): megmotoz, átkutat (valakit), átvizsgál (valakit)
 • (régies): szaglász, szimatol

cselédség

főnév
 • szolganép, háznép, személyzet, szolgaszemélyzet

cukorgyár

főnév
 • cukorfábrika (régies)

ajtó

főnév
 • bejárat, bemenet, kapu, ajtónyílás, kapuzat (tájnyelvi)
 • (átvitt értelemben): bejárás (tájnyelvi), belépés, (vmibe vezető) út

csodás

melléknév
 • csodálatos, csodálatra méltó, bámulatos, rendkívüli, különös, meglepő, furcsa, érthetetlen, döbbenetes, meghökkentő, szokatlan
 • természetfeletti, transzcendens (idegen), földöntúli, mágikus, bűvös, bűbájos, ördöngös, varázs-, csoda-, kiváló, pompás, feledhetetlen, szenzációs (bizalmas), fantasztikus, mesés, páratlan, tüneményes, káprázatos, hihetetlen, remek, klassz (szleng), nagyszerű

fene II.

melléknév
 • ádáz, szilaj, dühödt, félelmetes
 • elszánt, erőszakos
 • (bizalmas): átkozott, nyavalyás, ronda, kellemetlen
 • (hsz-ként): rettenetesen, nagyon, szörnyen

fölény

főnév
 • elsőbbség, előny, túlerő, túlsúly, többség, vezető szerep, fennsőbbség, felsőbbség, hegemónia, magasabbrendűség, primátus (idegen), szupremácia (szaknyelvi), prioritás (idegen)
 • fölényesség, leereszkedés, lekezelés, lekicsinylés, lenézés

hunyorog

ige
 • pillog, hunyorít, hunyorgat, pislog
 • kacsint, kacsingat, kacsongat (tájnyelvi)
 • pislákol

halánték

főnév
 • vakszem (tájnyelvi), halánk (tájnyelvi), nemlátó (tájnyelvi), póka (tájnyelvi), szólító (tájnyelvi), szólóka (tájnyelvi)

fejfájás

főnév
 • főfájás (választékos), fejgörcs, migrén, főhasogatás (tájnyelvi), cephalalgia (szaknyelvi)
 • (bizalmas): gond, probléma, nehézség
 • tépelődés

étkészlet

főnév
 • szerviz

felkutat, fölkutat

ige
 • átkutat, átvizsgál, kémlelődik, kifürkész, kikémlel, felkajtat (tájnyelvi)
 • megkeres, előkeres, kinyomoz, felderít, kiderít, kipuhatol, kimotoz (régies), felkurkál (régies), felszuszakol (régies), felkutúszik (tájnyelvi), felmatat (tájnyelvi)
 • kiás, előás, előkapar, napfényre hoz
 • megtalál, rátalál, rálel, felfedez

hajkurász

ige
 • kerget, hajszol, hajhász, zavar, üldöz, űz, szaladgál (valaki után)

felcser

főnév
 • (régies): borbély, kirurgus (régies)
 • (régies): tábori orvos, sebész
 • orvossegéd
 • katonaorvos, kőbaltás (szleng), lódoktor (szleng)

előmérkőzés

főnév
 • selejtező, elődöntő, válogató

felragaszt, fölragas

ige
 • fölenyvez, feltapaszt, odaragaszt, ráragaszt, felrak, kasíroz

haladás

főnév
 • folyás, menés, mozdulás, előrejutás, előremenés, előrenyomulás
 • fejlődés, tökéletesedés, előmenetel, előlépés, megújhodás (választékos), kifejlés, fellendülés, progresszió