gördülőcsapágy szinonimái

főnév
 • görgő, golyóscsapágy

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hord

ige
 • visz, hoz, cipel, hordoz, szállít, fuvaroz, továbbít, szállítmányoz, hurcolkodik, keccsöl (szleng), trógerol (szleng), cepel (tájnyelvi), cepekedik (tájnyelvi)
 • (hírt): terjeszt, közzétesz, továbbít
 • (szél): sodor, visz, összehord, fúj
 • (ruhát): visel, használ
 • elnyű, elkoptat, elhusol (tájnyelvi)
 • hordoz, hurcol, cipel, visz, tart (magánál)
 • (lőfegyver): repít, visz, lő

visszaenged

ige
 • visszabocsát, visszaereszt
 • visszaad, átenged
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gördülőcsapágy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

galiba2

főnév
 • (tájnyelvi): kaliba, kalyiba, házikó, kunyhó, putri

felragaszt, fölragas

ige
 • fölenyvez, feltapaszt, odaragaszt, ráragaszt, felrak, kasíroz

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

ereszkedik

ige
 • leereszkedik, alábbszáll, süllyed, száll, csúszik, siklik, lemegy
 • enged, lazul, tágul
 • (ritmus, versláb) lejt

ginszeng

főnév
 • ginszenggyökér, erőgyökér, himfigyökér (régies)

hajszol

ige
 • sürget, ösztökél, késztet, zaklat, nyaggat, hajt, lestrapál (bizalmas), elcsigáz, gyihiz (tájnyelvi), túlterhel, robotoltat, melóztat (bizalmas)
 • kerget, hajkurász, űz, üldöz, űz-hajt, zargat (bizalmas), hajhász, nyomon követ, sarkában van, kajtat (valaki után) (tájnyelvi), vadászik (valakire), abajgat (tájnyelvi), kadász (tájnyelvi), kurgál (tájnyelvi), hajdogál (tájnyelvi), üzgöl (tájnyelvi)
 • keres, fut (valami után), felhajt

összetűzés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, csetepaté (bizalmas), konfliktus, szóváltás, összeszólalkozás, nézeteltérés, incidens (bizalmas), affér (bizalmas), disputa (régies), súrlódás, civakodás, csatározás, haddelhadd (tréfás), zenebona, perpatvar, muri, jelenet, derendócia (tájnyelvi), kocódás (tájnyelvi), veszekedés, verekedés

elkezd

ige
 • megindít, belekezd, belefog, nekikezd, hozzákezd, nekifog, hozzálát, nekilát, megkezd, beindít, kezdeményez

elgáncsol

ige
 • elbuktat, megakaszt, elkaszál, meggacsol (tájnyelvi) Sz: kaszát vet
 • meghiúsít, megakadályoz, fölrúg, megfúr (bizalmas), megtorpedóz (bizalmas), elfűrészel (bizalmas), elnyír, elvág, tönkretesz, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

belevegyít

ige
 • belekever, hozzákever, hozzátesz, belekavar, beletesz, belead, elegyít, egybeolvaszt

előhív

ige
 • előszólít, kihív, előkiált (tájnyelvi)
 • (emléket): felidéz, felelevenít, napfényre hoz, napvilágra hoz, előidéz (régies)
 • idehoz, kihoz, előszed, elővesz, előránt, előkotor (bizalmas), elővarázsol (bizalmas)

hamarosan

határozószó
 • nemsokára, egykettőre, hamar, csakhamar, mihamarabb, mindjárt, azonnal, rövidesen, előbb-utóbb, kisvártatva, hamarocskán (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi), hamarost (tájnyelvi)

hermelin

főnév
 • hölgymenyét (régies), hölgy (régies)
 • (régies): prém

kevesell

ige
 • fitymál, kevésnek tart, csekélyell (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kevésre becsül, lebecsül, kicsinyel

ivászat

főnév
 • italozás, ivás, részegeskedés, mulatozás, poharazgatás, pityizálás (tájnyelvi), darvadozás (tájnyelvi), piálás (szleng), tintázás (szleng)
 • dáridó, tivornya, mulatság, muri (bizalmas), dajdaj (bizalmas), vigalom, pikláció (régies)

göröngyös

melléknév
 • rögös, egyenetlen, döcögős, göcsörtös, hepehupás, buckás, hoporcsos (tájnyelvi), göröncsös (tájnyelvi), darabos (tájnyelvi), rücskös
 • (életút): nehéz, küzdelmes

fűtőanyag

főnév
 • tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag, fűtő (tájnyelvi)
 • üzemanyag
 • (szaknyelvi): táplálék

gyűlöl

ige
 • utál, nem szenvedhet, ki nem állhat, irtózik, iszonyodik, undorodik, borzad, ellenszenvet érez (valaki iránt), megvet

irtó I.

melléknév
 • rettenetes, szörnyű, irtózatos

gyalogság

főnév
 • gyalogkatonaság (régies), infantéria (idegen)

felszerelés, fölszer

főnév
 • ellátás
 • kellékek, eszközök, hozzávalók, tartozékok, berendezés, málha, poggyász, felkészület (tájnyelvi), ájriktum (tájnyelvi), cajg (tájnyelvi), adjusztírung (tájnyelvi), stafírung (tájnyelvi)

hágcsó

főnév
 • létra, lábtó (régies), lajtorja (régies), kötéllétra, felhágó (régies)
 • lépcső, fok, fellépő, grádics (régies)

ítél

ige
 • dönt, határoz
 • (valamire): kötelez, obligál
 • ítéletet mond, ítélkezik, igazságot szolgáltat, törvénykezik, bíráskodik, törvényt hoz, bírósági határozatot hoz, bírósági végzést hoz, törvényt ül (régies), törvényt lát (régies), igazságot tesz, igazságot oszt, judikál (szaknyelvi)
 • büntet, elítél, sújt (valamivel)
 • megállapít, véleményt mond, véleményt alkot, vélekedik, gondol, tart, értékel, tekint, vél