földieper szinonimái

főnév
 • eper, szamóca, komócsin (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bedug

ige
 • beledug, betol, beletol, benyom, belenyom, benyomkod, belenyomkod, beletöm, beletömköd, betöm, begyömöszöl, becsúsztat, belecsúsztat
 • (protekcióval): bejuttat, benyom, berak, beprotezsál
 • (valakit valahova): bezár, lecsuk, becsuk
 • bedugaszol, eldugaszol, eldugít, becsinál (tájnyelvi), betöm, beletöm, betömít, eltöm, eltömít
 • (tájnyelvi): elfed, eltakar

pápa

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a földieper szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fitogtat

ige
 • büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik, hivalkodik, henceg, hetykélkedik, parádézik, felvág, tüntet (valamivel), tetszeskedik (régies), mutogat, csillogtat (választékos), fitogat (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)

fáradozik

ige
 • fárad, törődik, bajlódik, kínlódik, küszködik, vesződik, töri magát, strapálja magát (bizalmas), küzd, viaskodik, harcol, erőfeszítéseket tesz, talpal (bizalmas), melózik (szleng), robotol (bizalmas), gürcöl, gürizik (szleng), güzül (szleng), csarmalódik (tájnyelvi)
 • (valamin): iparkodik, dolgozik, buzgólkodik, munkálkodik, ügyködik, foglalatoskodik

evangélium

főnév
 • örömhír, az üdvösség híre

előtér

főnév
 • bejárat, előszoba, előcsarnok, előterem (régies), tornác, terasz, veranda, hall, csarnok, foyer (idegen), kapuszín (régies), gádor (tájnyelvi), pitvar
 • peron

fon

ige
 • sodor, összesodor, összefűz, köt, hurkol, teker

gőg

főnév
 • gőgösség, elbizakodottság, önhittség, önteltség, dölyf, felfuvalkodottság, fennhéjázás, pöffeszkedés, dagály (régies), szuperbia (idegen), prepotencia (idegen), kajtosság (tájnyelvi), hivalkodás, pökhendiség, beképzeltség, önimádás, arrogancia (idegen)
 • önérzet, büszkeség, kevélység, rátartiság

optimális

melléknév
 • legkedvezőbb, legjobb, eszményi

egyrészt

határozószó
 • egyrészről, egyfelől, részint, részben, egyrészént (tájnyelvi)

egérút

főnév
 • (tájnyelvi): cigányút, cigányutca (tájnyelvi)

babos

melléknév
 • (tájnyelvi): pettyes, tarkás, foltos, pöttyögetett

eldugott

melléknév
 • félreeső, Isten háta mögötti

gyakorlatozik

ige
 • gyakorol, egzecíroz (régies), edz, treníroz

hallható

melléknév
 • hangos, kivehető, felfogható, érthető
 • híre van, hírlik

kapható

melléknév
 • megvásárolható, beszerezhető
 • (valamire): rávehető, rábeszélhető

hűvös I.

melléknév
 • hideg, hűs, friss, árnyékos, árnyas, hűsös (tájnyelvi)
 • rideg, tartózkodó, kimért, kényszeredett, zord, fagyos, feszes, merev, barátságtalan, rezervált

földrengés

főnév
 • rengés, földindulás, földlökés, földrázkódás, földrendülés (tájnyelvi), földzúdulás (tájnyelvi)

filigrán

melléknév
 • aprólékos, minuciózus (idegen)
 • kecses, könnyed, légies, éteri, finom, pici, parányi
 • karcsú, törékeny, vékony, kis termetű

gége

főnév
 • larynx (szaknyelvi), gégefő, giga (tájnyelvi), golyva (régies), pajzsporc, Ádám almája (választékos), ádámcsutka (tájnyelvi), torokbúb (régies), gegerce (tájnyelvi), gegő (tájnyelvi)
 • torok, garat, nyelőcső, nyeldeklő (tájnyelvi)

hullámos

melléknév
 • tajtékos, habos, kavargó, hullámzó
 • göndör, gyűrűs

fúria

főnév
 • bosszúistennő, megéra (idegen), démon, boszorkány
 • hárpia, házisárkány, áspiskígyó
 • (régies): dühroham, felindulás

fegyelmezett

melléknév
 • rendes, szófogadó, jólnevelt, összeszedett, rendezett, engedelmes, kötelességtudó

ginszeng

főnév
 • ginszenggyökér, erőgyökér, himfigyökér (régies)

hülyeség

főnév
 • idiótaság (durva), idiotizmus, abnormalitás (idegen), degeneráltság (durva), agyalágyultság, gyagyaság, együgyűség, bolondság, debilség (szaknyelvi), kreténség (durva), imbecillitás (szaknyelvi), őrültség
 • bárgyúság, butaság, oktalanság, ostobaság, badarság, szamárság, baromság (durva), marhaság (bizalmas), csacsiság, dőreség, értelmetlenség, képtelenség, sületlenség, zagyvaság, zöldség