faház szinonimái

főnév
 • gerendaház, bungaló, nyári lak, kerti ház, kunyhó, kalyiba, barakk, bódé

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felszólítás, fölszól

főnév
 • felhívás, felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies), ultimátum

más

névmás
 • egyéb
 • másvalaki, másvalami
 • eltérő, elütő, különböző, másmilyen, másféle, másfajta, másforma
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a faház szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

értesít

ige
 • tájékoztat, tudat, tudósít (választékos), tudtára ad, tudomására hoz, hírül ad, tudtul ad, értésére ad, informál, avizál (régies), megüzen, közöl, megmond, elmond, szól, jelez, jelent, leadja a drótot (szleng)

elkerít

ige
 • elkülönít, elválaszt, elrekeszt, elzár
 • körülkerít
 • (tájnyelvi): káromkodik, cifráz (tájnyelvi), szitkozódik

elfajul

ige
 • elkorcsosul, degenerálódik (szaknyelvi), elsatnyul, elhitványul, elcsenevészedik, elavad (régies)
 • elaljasodik, elzüllik, elerkölcstelenedik, elfajzik (régies)
 • eldurvul, elvadul (régies), súlyosbodik, rosszabbodik, kiéleződik, elmérgesedik, fokozódik, felerősödik

disszertáció

főnév
 • értekezés, tanulmány, doktori értekezés, dolgozat

evangélium

főnév
 • örömhír, az üdvösség híre

felkészültség, fölké

főnév
 • készenlét, előrelátás, óvatosság
 • képzettség, tudás, szakértelem, kompetencia, hozzáértés, műveltség, tanultság, erudíció (idegen)

miniszteri

melléknév
 • miniszteriális (idegen)

citadella

főnév
 • fellegvár, vár, erőd, erődítmény, erődítés, erősség (régies)

cég

főnév
 • vállalat, üzletház, intézmény, szervezet, firma, vállalkozás

abbamarad

ige
 • félbemarad, félbeszakad, megszakad, megáll, megszűnik, vége szakad, elakad, (eső) eláll, (zaj) elül
 • elhallgat, elalszik

csendestárs

főnév
 • kültag, stiller-co (idegen), üzletfél, üzlettárs

félrehív

ige
 • félreszólít, elszólít, elhív, magához kér

fogyasztás

főnév
 • csökkentés, ritkítás, csorbítás, megnyirbálás, mérséklés, redukálás, összevonás
 • soványítás, karcsúsítás
 • táplálkozás, falatozás, evés-ivás, étkezés, zabálás (szleng)
 • felhasználás, vásárlás, konzumálás (régies)

homogén

melléknév
 • (választékos): egynemű, azonnemű, hasonnemű, egységes, egyforma, egyező

háborog

ige
 • zúgolódik, forrong, zavarog, zajong, lázong, őrjöng, hőbörög, hőzöng, elégedetlenkedik, zendül, lázad, viszálykodik, mérgelődik, zenebonáskodik (régies), rebellál (régies)
 • hánykolódik, hullámzik, viharzik, morajlik, zúg, tajtékzik
 • émelyeg, hányni készül, öklendezikl

fájdalomcsillapító II.

főnév
 • analgetikum (szaknyelvi), narkotikum (szaknyelvi), érzéstelenítőszer

erőpróba

főnév
 • mérkőzés, viadal, vetélkedés, versengés, verseny, ujjhúzás

feledhetetlen

melléknév
 • felejthetetlen, emlékezetes, maradandó, kitörölhetetlen, örök, örökkévaló, múlhatatlan, időtálló
 • gyönyörű, élményszerű, csodás, csodálatos, tüneményes, bámulatos

gyöngyözik

ige
 • verejtékezik, verítékezik, izzad, kiválaszt
 • könnyezik, könnybe lábad
 • forr, pezseg, habzik, tajtékzik, buzog, bugyog, bugyborékol, bizseg (tájnyelvi)

fátyol

főnév
 • lepel, sliffer (régies), burkozó (tájnyelvi)
 • takaró, függöny, drapéria
 • fedél (régies)
 • álarc, maszk
 • homály, köd, hályog

ellenszenv

főnév
 • antipátia, averzió (választékos), idegenkedés, ellenérzés, visszatetszés (választékos), borzadás, utálat, undor, gyűlölet, irtózás, elutasítás

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

gyűrű

főnév
 • karika, acélcsat (régies)
 • bilincs, kapocs, abroncs
 • gyűrűhinta
 • hullám, csiga, lokni, göndörség
 • zártvonal, sánc