felbecsülhetetlen, f szinonimái

melléknév
 • nagy, jelentős, óriási, hatalmas, felmérhetetlen, beláthatatlan, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, leírhatatlan, kimondhatatlan, megbecsülhetetlen, értékes, becses

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

helyett

névutó
 • képviseletében (valakinek), gyanánt, fejében (valaminek), enyett (tájnyelvi)

idegenforgalom

főnév
 • turizmus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felbecsülhetetlen, f szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fagy2

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

előmérkőzés

főnév
 • selejtező, elődöntő, válogató

ellenszenv

főnév
 • antipátia, averzió (választékos), idegenkedés, ellenérzés, visszatetszés (választékos), borzadás, utálat, undor, gyűlölet, irtózás, elutasítás

édeskevés

melléknév
 • kevés, kevéske, csekély

fegyelmezett

melléknév
 • rendes, szófogadó, jólnevelt, összeszedett, rendezett, engedelmes, kötelességtudó

felvég

főnév
 • faluvég, faluszél, felszeg (tájnyelvi), gyepsor (tájnyelvi), kertek alja

munkanélküli

főnév
 • foglalkozásnélküli, állástalan, állásnélküli, keresetnélküli, facér (bizalmas), kenyértelen (tájnyelvi)

csésze

főnév
 • bögre, csupor, pohár, findzsa (régies), ivóedény

csapkod

ige
 • csapdos, verdes, vereget, ütöget, paskol, sulykol, pacskol (tájnyelvi), dobol (valamin), dobál, tör-zúz
 • (eső): esik, hull, paskol, csapdos, ver, verdes, vág
 • hadonászik, vagdalkozik, kalimpál, csápol (szleng), csalinyál (tájnyelvi), csapdalódzik (tájnyelvi), salapál (tájnyelvi)

aktíva

főnév
 • követelés
 • üzleti vagyon
 • aktivista, pártmunkás

csörgés

főnév
 • csengés, csörömpölés, zörgés, csörgetés, hangzás, zengés, csilingelés, cserregés
 • (szleng): táncolás, tánc

fertelmes, förtelmes

melléknév
 • utálatos, undorító, undok, gyalázatos, rút, iszonyú, iszonyatos, irtóztató, visszataszító, ocsmány, csömörletes (régies)
 • (régies): buja, parázna

funkcionárius

főnév
 • hivatalnok, közhivatalnok, tisztségviselő, tisztviselő, funkci (pejoratív)
 • megbízott

idébb

határozószó
 • közelebb, errébb

hámor

főnév
 • kovácsműhely, verőte (régies)

felbomlaszt, fölboml

ige
 • felforgat, szétzülleszt, megbont, zűrzavart idéz elő, feldúl, felfordít, elront, aláás

ezermester

főnév
 • barkácsoló, ügyes kezű, fúró-faragó, bütykölő (bizalmas), barkács (tájnyelvi), barkácsember (tájnyelvi), bébillér (tájnyelvi)

felparcelláz, fölpar

ige
 • feldarabol, feloszt, szétoszt, széttördel, kimér, részekre oszt, tagosít, tábláz

halálfej

főnév
 • csontkoponya (régies)

felfedez, fölfedez

ige
 • észrevesz, talál, lel, rábukkan, meglát, felderít, megpillant, felismer, rájön, ráakad, nyitjára akad
 • feltár, felkutat, napvilágra hoz, közzétesz
 • megalkot, megteremt, létrehoz
 • (régies): felfed, leleplez

elpirul

ige
 • belevörösödik, belepirul, elvörösödik Sz: elönti az arcát a pír; elfutja az arcát a vér; arcába szökik a vér; lángot vet az arca; lángba borul az arca; lángol az arca; rózsás lesz az arca; olyan lesz, mint a láng

felszerelés, fölszer

főnév
 • ellátás
 • kellékek, eszközök, hozzávalók, tartozékok, berendezés, málha, poggyász, felkészület (tájnyelvi), ájriktum (tájnyelvi), cajg (tájnyelvi), adjusztírung (tájnyelvi), stafírung (tájnyelvi)

halottkém

főnév
 • halottvizsgáló, halálvizsgáló (tájnyelvi), halottmester (tájnyelvi), boncolóorvos