egyezség szinonimái

főnév
 • egyetértés, békesség, béke, szövetség, összetartás, összhang, harmónia, egység, barátság

egyezség szinonimái

főnév
 • egyezmény, megegyezés, megállapodás, szerződés, szövetség, szövetkezés, kötés (régies), üzlet, alku, kiegyezés, engedmény, egyetértés, kötelezettségvállalás, jóváhagyás, lekötelezés, frigy, társulás, koalíció, blokk, unió, liga, paktum (régies), konszenzus (szaknyelvi), traktátum (régies), kompromisszum, konvenció (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

iafia

főnév
 • gyermeke, rokonsága, hozzátartozója, leszármazottja, pereputtya (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyezség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dőlt

melléknév
 • ferde, rézsútos, harántos, átlós, lejtős, ereszkedő, emelkedő
 • kurzív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

cizellál

ige
 • dombormintáz, kivés
 • (művet): csiszol, finomít, javítgat, tökéletesít, palléroz (választékos)

cafka

főnév
 • utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), örömlány, félvilági nő, kurva (durva), kurtizán (választékos), kokott (régies), perdita (régies), riherongy (tájnyelvi), ringyó, ribanc (durva), rima (tájnyelvi), szajha, lotyó (durva), repedtsarkú (durva), szotyka (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), ká (szleng), kéjnő (régies), céda

beszámoló

főnév
 • jelentés, tájékoztatás, tudósítás, riport, hír, közlemény, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés, előadás, recenzió (szaknyelvi), összefoglalás, expozé (szaknyelvi), számadás, előadmány (régies)

édességbolt

főnév
 • cukorkabolt, cukorkaüzlet

elhisz

ige
 • elfogad, hitelt ad (valaminek), bevesz (bizalmas), készpénznek vesz, szentírásnak vesz, ráharap, megeszik (szleng), megkajál (szleng), beszop (szleng), beugrik, lépre megy, bedől (valakinek) (bizalmas), felül (valakinek) Sz: bedől, mint maci a málnásba; bekapja a horgot (bizalmas); bekapja a csalit (szleng); beveszi a kefét (szleng)
 • (elhiszi magát) (tájnyelvi): elbízza magát, elbizakodik, vérszemet kap, felbátorodik

levegő

főnév
 • lég, légáram, légáramlás, légtömeg (szaknyelvi), légtest (szaknyelvi), levegőég (régies), ég (tájnyelvi), ájer (régies), luft (idegen), pneuma (idegen)
 • szabad, természet, zöld, erdő-mező
 • hangulat, közhangulat, szellem, közszellem, közvélemény, tömeghangulat, légkör, atmoszféra, miliő
 • üresség, űr, semmi

átugrik

ige
 • keresztülugrik, keresztülveti magát, átszökken, átvisz (akadályt), átugordik (tájnyelvi)
 • átszalad, átrándul, átlátogat, átmegy
 • átsiklik (valami fölött), kihagy, elhagy, mellőz, (szótagot) elnyel
 • áttér, (témát) vált

átdolgoz

ige
 • átformál, módosít, javít, átfésül, változtat, tökéletesít, megváltoztat, csiszol, igazít (valamin), felülvizsgál, átnéz, átír, átszövegez, átfogalmaz, átalakít, átgyúr, modifikál (szaknyelvi), korrigál
 • alkalmaz, feldolgoz, átültet, adaptál, transzformál, aktualizál (idegen)

bankszámla

főnév
 • bankbetét, folyószámla, betétszámla, takarékbetét

ellankad

ige
 • elfárad, elgyengül, elpilled (tájnyelvi), elbágyad, eltikkad, kimerül, elcsügged (régies), ellanyhul (tájnyelvi), elszundikál (bizalmas), elernyed, elerőtlenedik
 • (virág): lekókad, hervadozik, fonnyad, lekonyul
 • (érdeklődés): megcsappan, lelohad

eltöm

ige
 • eltömít, tömít, eldugaszol, eldugít, elfojt, elzár, elrekeszt, eltorlaszol

futó II.

főnév
 • futóversenyző, atléta
 • (szaknyelvi): futár, huszár
 • (bizalmas): futószőnyeg
 • kúszónövény

felfegyverkezik, föl

ige
 • páncélt ölt, felvértezi magát, fegyverbe öltözik
 • felszereli magát

egyetértés

főnév
 • helyeslés, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás
 • megállapodás, megegyezés, egyezség, konszenzus (idegen)
 • békesség, összhang, harmónia, összetartás, megbékélés, egyetértőség (tájnyelvi), egyértés (tájnyelvi), konkordancia (régies), egyesség (tájnyelvi)

domborzat

főnév
 • felszín, terepszelvény, terepalakulás, relief (idegen)

elemista

melléknév, főnév
 • alsós, alsó osztályos, alsó tagozatos, kisiskolás

felbuzdul, fölbuzdul

ige
 • nekibuzdul, fölhevül, felindul, felélénkül, nekihevül, tűzbe jön
 • fellelkesedik
 • (régies): felfortyan, nekimérgesedik (régies)

éhezik

ige
 • koplal, üres a gyomra, üres a hasa, korog a gyomra, böjtöl, felkopik az álla, éhkoppon van, éheskedik (tájnyelvi), ehül (régies), nélkülöz
 • (valamire): vágyik, vágyakozik, sóvárog, eped, kíván (valamit)

csalogat

ige
 • csal, csábít, hívogat, édesget, lépre csal, vonz, kecsegtet, hódítgat (régies)

elfoglalt

melléknév
 • foglalkoztatott, aktív, tevékeny, dolgozó, be van táblázva Sz: ezer a dolga, meg kettő; annyi a dolga, hogy azt se tudja, ki lábára hágjon; meghalni sem ér rá
 • bevett, meghódított, megszállt, leigázott
 • betöltött

felesleges, fölösleg

melléknév
 • hiábavaló, szükségtelen, haszontalan, célszerűtlen, nélkülözhető, elhagyható, kihagyható, mellőzhető, indokolatlan, fölös, fölöznekes (tájnyelvi), meddő, hasztalan, kárba veszett, céltalan, értelmetlen, oktalan, blank (szleng) Sz: annyit ér, mint döglött lovon a patkó; Dunába víz; eső után köpönyeg; fára arany hártyát; hajpor a zsíros hajon; ötödik kerék; pajkos ifjúnak a bölcs tanácsadás; pusztába kiáltott szó; tarisznyára lakat