elszabadul szinonimái

ige
 • elmenekül, elfut, megszökik, meglép (bizalmas), elszelel, elillan Sz: a távozás hímes mezejére lép
 • (indulat): kitör, kirobban, fellobban, felgerjed, felébred

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

potya I.

melléknév
 • ingyenes
 • olcsó, potom
 • könnyű

javasasszony

főnév
 • füvesasszony, tudósasszony, boszorkányasszony (tájnyelvi), kenőasszony (régies), íralóasszony (régies), kuruzsló, vajákos (régies)
 • halottlátó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elszabadul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elmúlás

főnév
 • megszűnés, véget érés, befejeződés, pusztulás, megsemmisülés, semmivé válás
 • halál, vég, enyészet (választékos)

dukál

ige
 • (valakinek valami): megillet, jár, kijár
 • illik, szokásos, járja

disszertáció

főnév
 • értekezés, tanulmány, doktori értekezés, dolgozat

csahos

melléknév
 • acsarkodó, csaholó, ugató
 • kiabáló, lármázó, pofázó (durva)

előtér

főnév
 • bejárat, előszoba, előcsarnok, előterem (régies), tornác, terasz, veranda, hall, csarnok, foyer (idegen), kapuszín (régies), gádor (tájnyelvi), pitvar
 • peron

értesül

ige
 • megtud, tudomást szerez, tudomására jut (valami), hall, neszét veszi, értésére jut, értésére esik (választékos), hírét veszi (valaminek), megszimatol, drótot kap (szleng), fülest kap (szleng)

megmámorosodik

ige
 • megittasodik, megrészegedik, megrészegszik, berúg, fejébe száll az ital
 • megittasul, elkábul
 • megörül, jó hangulata lesz

bicsaklik

ige
 • ficamodik, marjul, nyaklik (tájnyelvi)
 • (hang): gikszerez, nyeklik

beszerez

ige
 • megvesz, megvásárol, megkap, hozzájut, előteremt, szert tesz (valamire)
 • megszerez
 • (állásba) (tájnyelvi): beajánl, bejuttat, behelyez, beóferol (tájnyelvi), elszerez (régies)

bólongat

ige
 • (tájnyelvi): bólogat, bólingat

esszé

főnév
 • tanulmány, értekezés

feléled, föléled

ige
 • magához tér, újjáéled, életre kel, újjászületik, felocsúdik, felserken (régies), felél (régies), feltenyészedik (tájnyelvi) Sz: új életre támad; visszatér belé az élet
 • felélénkül, felelevenedik, megélénkül, megelevenedik
 • felfrissül, erőre kap, felüdül, kivirul, kedvre kap
 • fellobban, fellángol, (tűz) feltámad

halottkém

főnév
 • halottvizsgáló, halálvizsgáló (tájnyelvi), halottmester (tájnyelvi), boncolóorvos

furkó

főnév
 • furkósbot, bunkó, bunkósbot, fütykös, dorong, husáng, csórag (régies)
 • (szleng): faragatlan (ember), tuskó (bizalmas), tahó (bizalmas), mucsai (durva), bumburnyák

elszállítás

főnév
 • elvitel, elfuvarozás, elhordás, továbbítás, eltakarítás

elmaradás

főnév
 • lemaradás, késedelem, hátralék, restancia (bizalmas), hiányzás, távollét, mulasztás

eper

főnév
 • földieper, szamóca, szeder (tájnyelvi)
 • faeper, fái eper, fái szeder, eperfa, selyemeper, selyemeperfa

fölényeskedik

ige
 • nagyzol, nagyképűsködik, lehengerel Sz: a kert felől áll; a part felől áll; adja a bankot; adja a nagyot; fenn hordja az orrát; magas lóra ül; magas lóról beszél

eltunyul

ige
 • ellustul, elrenyhül, eltunyhul (tájnyelvi)

édeskevés

melléknév
 • kevés, kevéske, csekély

ereszkedik

ige
 • leereszkedik, alábbszáll, süllyed, száll, csúszik, siklik, lemegy
 • enged, lazul, tágul
 • (ritmus, versláb) lejt

fumigál

ige
 • lekicsinyel, lenéz, semmibe vesz, megvet