horror vacui jelentése

kiejtése: … vákui
 • fizika ókori eredetű elv, amely szerint a természet nem tűr üres helyet, azt rögtön betölti (Torricelli higanybarométere cáfolta meg)
 • művészet a festő törekvése, hogy a rendelkezésére álló képfelületet betöltse
 • latin, ‘irtózás az űrtől’, lásd még: horror, vákuum

További hasznos idegen szavak

modulál

 • zene hangnemet változtat
 • zene hangszínt vált, hanglejtést vált
 • informatika a vivőhullám frekvenciáját vagy amplitúdóját változtatja a továbbítandó hullám (pl. hanghullám) mintájának megfelelően
 • latin modulari, modulatus ‘ütemez, ütem szerint mér’, lásd még: modulus
A horror vacui és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

lokalizáció

 • lélektan a tárgyak térbeli viszonyainak agyi leképezése
 • anatómia a különböző észlelési és értelmi funkcióknak az agy bizonyos területeihez való kötődése, ennek elmélete
 • orvosi a betegség gócának felismerése
 • elszigetelés, megfékezés (pl. tűzé, járványé)
 • tudományos latin localisatio ‘ua.’, lásd még: lokalizál

fesztivál

 • ünnepség, kulturális vagy sportesemények ünnepélyes keretek között zajló sorozata
 • angol festival ‘ua.’, tkp. ‘ünnepi’ ← késő latin festivalislatin festivus ‘ünnepi’ ← festum ‘ünnep’
 • lásd még: fiesta

disztriktuális

 • jogtudomány kerületi
 • újkori latin districtualis ‘ua.’ ← középkori latin districtus ‘egy főúr joghatósága alá tartozó terület’ ← latin distringo, districtum ‘széthúz, kínpadra feszít’: dis- ‘szét, el’ | stringere ‘feszít, szorít’

rector magnificus

kiejtése: rektor magnifikusz
 • oktatás egyetemi rektor középkori eredetű címe
 • latin, ‘ua.’, lásd még: rektor, magnificus

gynae-

flexió

szintagmatikus

 • nyelvtan a szószerkezetekkel kapcsolatos
 • német syntagmatisch ‘ua.’, lásd még: szintagma

antivirális

 • orvosi vírusölő, vírusokat pusztító
 • lásd még: anti-, vírus

gázi

 • mohamedán uralkodók és hadvezérek megtisztelő címe
 • arab ghazi ‘a hitetlenek legyőzője’

guéridon

kiejtése: geridon
 • művészet kerek lapú, talapzatos magas asztalka
 • francia, ‘ua.’ ← egy régi francia vígjáték ilyen nevű szereplőjéről

decr-