capitatio jelentése

kiejtése: kapitáció
 • történelem fejadó az ókori Rómában
 • latin, ‘ua.’ ← caput, capitis ‘fej’
 • lásd még: kapitális

További hasznos idegen szavak

baldóver

 • bizalmas nagy befolyású, fontos ember
 • bizalmas ügyes, élelmes ember
 • + tolvaj
 • német Baldower ‘ua.’ ← jiddis baaldower ‘csaló, szélhámos’, tkp. ‘a szavak ura’: héber baal ‘úr’ | dovor ‘szó’

ekvanimitás

 • egykedvűség, a lélek nyugalma
 • latin aequanimitas ‘ua.’: aequus ‘egyenlő’ | animus ‘lélek, lelkület’
A capitatio és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

anhidrit

 • ásványtan rombos rendszerben kristályosodó kálciumszulfát, amely vízfelvétellel gipsszé alakul
 • angol anhydrite ‘ua.’: görög a(n)- ‘nem’ | hüdór, hüdrosz ‘víz’ | -it (ásványra utaló toldalék)

Sacrum Officium

kiejtése: szakrum offícium
 • vallás Szent Hivatal, az inkvizíció intézményének hivatalos neve
 • latin, ‘ua.’: sacer, sacra, sacrum ‘szent’ | lásd még: offícium

dekagonális

 • geometria tízszögű
 • német dekagonal ‘ua.’, lásd még: dekagon

externista

 • oktatás külsős, bejáró diák (régi kollégiumokban)
 • német Externist ‘bejáró diák, járó beteg’ ← latin externus ‘külső’
 • lásd még: internista

pedodoncia

 • orvosi gyermekfogászat
 • tudományos latin paedodontia ‘ua.’: görög paisz, paidosz ‘gyermek’ | odusz, odontosz ‘fog’

objektiváció

 • filozófia a tudattartalom kifejezése tárgyi formában, megjelenítés, kivetítés
 • művészet a művészi elgondolás kifejezése anyagi eszközökkel és formában
 • német Objektivation ‘ua.’, lásd még: objektivál

inessivus

kiejtése: inesszívusz
 • nyelvtan a főnévragozás helyhatározó esete, amely hol? kérdésre felel, és belső helyviszonyt fejez ki (a magyarban -ban, -ben raggal)
 • tudományos latin, ‘ua.’: in- ‘benne’ | esse ‘lenni’

inszolvencia

 • kereskedelem fizetésképtelenség
 • német Insolvenz ‘ua.’, lásd még: inszolvens

spektábilis

 • tekintetes (régen megszólításban)
 • latin spectabilis ‘tekintélyes, pompás’, tkp. ‘megnézhető’ ← gyakorító spectare ‘szemlél, tekintetbe vesz’ ← specere, spectum ‘megnéz’

manifesztál

 • kinyilatkoztat, kinyilvánít
 • tüntet
 • német manifestierenfrancia manifester ‘ua.’ ← késő latin manifestare, manifestatum ‘nyilvánvalóvá tesz’, lásd még: manifeszt

hipoplázia

 • orvosi egyes szövetek vagy szervek visszamaradt fejlődése
 • tudományos latin hypoplasia ‘ua.’: görög hüpo ‘alatt, kevéssé’ | plasszó ‘gyúr, alakít’

directoire

kiejtése: direktoár
 • művészet építészeti és bútorstílus a 18–19. század fordulójáról
 • francia, tkp. ‘direktórium’ (a francia forradalom 1795–1799 közötti időszaka), lásd még: direktórium

banderilla

kiejtése: banderilja
 • horgos végű, felszalagozott pálca, amelyet bikaviadalon az állat hátába döfnek, hogy küzdelemre ingereljék
 • spanyol kicsinyítő képzős, ‘ua.’ ← bandera ‘zászló’ ← népi latin bandum ‘hadi jelvény’ ← germán (pl. gót bandwa ‘jelvény’)
 • lásd még: bandérium

barranco

 • geológia a vulkáni kúpokat felszabdaló meredek falú vízmosás
 • spanyol, ‘ua.’, tkp. ‘szakadék’

karbolineum

 • kémia fakátrány, a kőszénlepárlás végterméke, fakonzerváló szer
 • német Karbolineum ‘ua.’: lásd még: karbo- | latin linere ‘beken’