balliszta jelentése

További hasznos idegen szavak

brachiosaurus

kiejtése: brahhioszaurusz
 • állattan a dinoszaurusszal rokon őshüllő, amelynek hossza elérte a húsz métert
 • tudományos latin, ‘ua.’: görög brakhion ‘mellső láb’ | szaurosz ‘gyík’

ciudad

kiejtése: szjuda
 • város (földrajzi nevek elemeként is, pl. Ciudad México) Spanyolországban és Latin-Amerikában
 • spanyol, ‘ua.’ ← latin civitas ‘város’ ← civis ‘városlakó, polgár’
 • lásd még: citadella
A balliszta és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

démodé

 • divatjamúlt
 • francia, ‘ua.’: - ← latin dis- ‘el, félre, ki’ ← mode ‘divat’ ← latin modus ‘mód, mérték’

cinemascope

kiejtése: szinemaszkóp
 • filművészet szélesvásznú film felvételére és lejátszására alkalmas, anamorfot előtéttel dolgozó optikai rendszer
 • angol Cinemascope márkanév: cinema ‘mozi’, lásd még: kinematográfia | görög szkopeó ‘néz’

dezodoráns

 • szagtalanító szer
 • izzadásgátló
 • német Desodorans ‘ua.’, lásd még: dezodorál

aspiráció

 • szándék, törekvés, vágy, terv
 • orvosi beszippantás
 • nyelvtan hehezet
 • latin aspiratio ‘ráfúvás, kigőzölgés’, lásd még: aspirál

cönológia

 • biológia társulástan, az állat- és növénytársulások keletkezésével és élettanával foglalkozó tudományág
 • tudományos latin coenologia ‘ua.’: görög koinosz ‘közös’ | lásd még: -lógia

cordon sanitaire

kiejtése: kordon szaniter
 • orvosi egészségügyi védőövezet (kiürített terület fertőző betegség terjedésének megakadályozására)
 • francia, ‘ua.’: lásd még: kordon, szaniter

nano-

 • tudomány (tudományos összetételek előtagjaként) az alapmértékegység ezermilliomodrésze: nanométer, nanofarad
 • latin nanus ‘törpe’

character style

kiejtése: keriktör sztájl
 • számítástechnika írásmód (kövér, dőlt, aláhúzott stb.)
 • angol, ‘ua.’, lásd még: karakter, stílus

oligémia

 • orvosi a testben keringő vérmennyiség csökkenése, elégtelensége
 • tudományos latin oligaemia ‘ua.’: görög oligosz ‘kevés’ | haima ‘vér’

kvadrát

 • geometria négyzet
 • matematika szám négyzete
 • + négyzetméter, négyszögöl
 • német Quadrat ‘négyzet’ ← latin quadratus ‘négyszögű, négyzetes’ ← quadra ‘négyszög’ ← quatuor ‘négy’

fluvioglaciális

 • geológia a jégkorszaki jégtakaró jege és az olvadékvizek által együttesen létrehozott (üledék, alakulat, képződmény)
 • lásd még: fluviális, glaciális

szkapolit

 • ásványtan négyszöges rendszerben kristályosodó alumínium-kalcium-nátrium-szilikát
 • angol scapolithe ‘ua.’: görög szkaphosz ‘rúd’ | lithosz ‘kő’

luminofor

 • kémia lumineszkáló anyag
 • német Luminophor ‘ua.’: lásd még: lumen | görög phoreó ‘hordoz’

szamba

 • zene a brazíliai feketéktől eredő, gyors ritmusú társastánc
 • portugál samba ‘ua.’ ← afrikai törzsi nyelvből