aluminit jelentése

 • ásványtan cseppkőkiválás során keletkező alumínium-hidroszulfát, matt fehér gumós ásvány
 • német Aluminit ‘ua.’: lásd még: alumínium | -it (ásványra utaló toldalék)

További hasznos idegen szavak

exigencia

 • követelmény, elvárás
 • igényesség
 • középkori latin exigentia ‘ua.’, lásd még: exigens

kondukció

A aluminit és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

diszacharid

 • kémia kettős cukor (pl. répacukor)
 • angol disaccharidelatin disaccharidum ‘ua.’: görög di(sz) ‘kétszer’ | szakkharon ‘cukor’

lizoform

 • kémia káliszappan és formalin szeszes oldata mint fertőtlenítőszer
 • Lysoform márkanév: görög lüszisz ‘oldat’ | form, lásd még: formalin

paragramma

 • stilisztika személynévben való, gúnyos vagy humoros célzatú betűcsere, ókori példával: Tiberius Claudius Nero ← Biberius Calidus Mero (‘Színbortól Hevülő Iszákos’)
 • görög, ‘melléírás’, lásd még: para-, -gram(ma)

dilatatórium

 • orvosi sebészeti tágító eszköz
 • tudományos latin, ‘ua.’, lásd még: dilatátor

poliosztotikus

 • anatómia, orvosi több csonthoz tartozó
 • tudományos latin polyostoticus ‘ua.’: lásd még: poli- | görög osztótikosz ‘csonttal kapcsolatos’ ← oszteon ‘csont’

menzurabilitás

 • mérhetőség
 • német Mensurabilität ‘ua.’, lásd még: menzurábilis

sziguranca

fluorimetria

 • kémia olyan spektroszkópia, amely a fluoreszcenciára képes anyagok megvilágításával gerjesztett fényt elemzi
 • lásd még: fluor(eszcencia) | görög metreó ‘mér’

grafikon

 • tudomány mennyiségi összefüggéseket szemléletesen, koordinátarendszerben ábrázoló (görbe) vonal
 • görög semlegesnemű graphikon ‘rajzolt dolog’ ← graphikosz ‘rajzos’, lásd még: grafikus

pszichoszomatikus

 • orvosi testi formában jelentkező, de lelki okokra visszavezethető (tünet, elváltozás)
 • német psychosomatisch ‘ua.’, lásd még: pszicho-, szomatikus

enkóder

 • informatika az információ bekódolását végző egység
 • angol encoder ‘ua.’: enlatin in ‘bele’ | code lásd még: kód

flanc

 • bizalmas felvágás, jómódot fitogtató öltözködés, viselkedés
 • bécsi német Pflanz ‘pipere, cicoma’ ← német Pflanze ‘növény’ ← latin planta ‘ua.’ (a jelentésváltozás pontos menete ismeretlen)

antihumánus

 • embertelen, érzéketlen, kíméletlen
 • lásd még: anti-, humánus