szamár I. szinonimái

főnév
 • csacsi, füles (tréfás), istenlova (tréfás), csuzi (tájnyelvi), csacsella (tájnyelvi), pörkenéni (tájnyelvi)

szamár II. szinonimái

melléknév, főnév
 • ostoba, tökkelütött (bizalmas), balek, bikfic (tájnyelvi), ökör, tökfilkó, oktondi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

veszte

főnév
 • (valakinek, valaminek): halála, vége, kimúlása, pusztulása
 • (valakinek, valaminek): tönkremenése, tönkrejutása, összeomlása
 • végzete

deficit

főnév
 • hiány, ráfizetés, veszteség, kiadástöbblet, egyenleghiány, vagyonhiány (régies), fedezethiány (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szamár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

stimulál

ige
 • élénkít, serkent, felajz, feldob, felráz, felvillanyoz, fokoz, növel, gyorsít, doppingol (bizalmas), aktivál, kokszol (szleng)
 • felpezsdít, vitalizál, regenerál, reaktivál (szaknyelvi), megújít
 • ösztönöz, ösztökél, buzdít, bátorít, biztat, lelkesít, sarkall, tüzel, gerjeszt, szít, hajt, spannol (bizalmas)
 • késztet, felkelt, kivált, indít, előidéz, okoz, ihlet, motivál, inspirál

renovál

ige
 • tataroz, felújít, rendbe hoz, helyreállít, helyrehoz, kijavít, restaurál
 • megújít, újjáépít, újjászervez

ravaszkodik

ige
 • mesterkedik, fortélyoskodik, ármánykodik, furfangoskodik, taktikázik, rókálkodik (régies), sántikál (valamiben), machinál (bizalmas), sumákol (szleng), cselez, facsaroskodik (tájnyelvi)

perzsa I.

melléknév
 • iráni

szaglás

főnév
 • szimat, szagérzék, szaglóérzék, olfakció (szaknyelvi), bűzölés (régies)
 • orr, jó orr (bizalmas)
 • megérzés, megsejtés, megorrontás (tájnyelvi)

szétnyom

ige
 • összenyom, ellapít, szétlapít, összelapít
 • eldörzsöl, szétdörzsöl
 • szétfeszít

önhitt

melléknév
 • öntelt, gőgös, önelégült, egoista, kevély, büszke, dölyfös, felfuvalkodott, negédes (régies), beképzelt, rátarti, elbizakodott, fennhéjázó, arrogáns, hicces (tájnyelvi), pökhendi, pöffeszkedő, nagymellű, nagyképű, nyegle Sz: azt hiszi magáról, hogy ő az atyaisten; azt hiszi, hogy körülötte forog a világ; azt hiszi, hogy ő a világ közepe; elhiszi magát; magát nyaló barom; nagyot ért maga felől

ortológia

főnév
 • nyelvhelyesség

mállik

ige
 • porlad, omlik, omladozik
 • foszlik, bomlik
 • korhad, rothad, hámlik, meszled (tájnyelvi), rehül (tájnyelvi)

összehasonlíthatatla

melléknév
 • hasonlíthatatlan, páratlan, egyedülálló, inkomparábilis (idegen), utolérhetetlen, utánozhatatlan

színtartó

melléknév
 • színálló, napálló

támadás

főnév
 • roham, ostrom, attak (idegen), offenzíva, invázió, bevetés, rajtaütés, akció, kirohanás (régies)
 • merénylet, agresszió(idegen)
 • bírálat, szemrehányás
 • sértés, bántalmazás, zaklatás, molesztálás, inzultus
 • keletkezés, eredés, születés
 • (tájnyelvi): kelés, gyulladás

hajcihő

főnév
 • hűhó, felhajtás, felfordulás, zűrzavar, kalamajka, cécó (bizalmas), balhé (szleng)
 • veszekedés, csetepaté, verekedés
 • lárma, ribillió, zsivaj

vázlatos

melléknév
 • kivonatos, tömör, nyers, sematikus, elnagyolt, hevenyészett, hozzávetőleges, megközelítő, kidolgozatlan, kezdetleges (pejoratív)

törzsszám

főnév
 • (szaknyelvi): prímszám
 • (szaknyelvi): nyilvántartási szám, azonosítószám, iktatószám

számbeli

melléknév
 • számszerű, szám szerinti, numerikus (szaknyelvi), számokból álló, szám szerint való

spontán II.

határozószó
 • önként, szabadon
 • ösztönösen, önkéntelenül, őszintén, közvetlenül, egyenesen, rögtön

szemszög

főnév
 • nézőpont, szempont, megvilágítás, látószög, vonatkozás, aspektus, perspektíva, álláspont, beállítottság, távlat

tömörít

ige
 • összenyom, összesajtol, bedöngöl, döngöl, komprimál (szaknyelvi), zömít (régies)
 • egyesít, összefog, egybegyűjt, összegyűjt
 • összefoglal, összevon, lerövidít, sűrít, meghúz, kivonatol

szatócs

főnév
 • fűszeres (régies), kalmár, kiskereskedő, boltos, krájzleros (bizalmas), vegyeskereskedő, kereskedő, bakonyás (régies), kufár (régies)

retorika

főnév
 • (szaknyelvi): szónoklattan, ékesszólástan, beszédművészet, szónoklás, ékesszólás
 • (bizalmas): hatásvadászat, mellébeszélés
 • szónokiasság, szónoki fogás

szerénység

főnév
 • egyszerűség, modestia (idegen), mértékletesség, tartózkodás, szemérmesség, illendőség

törvényhozás

főnév
 • jogalkotás, törvénykezés, törvényalkotás, kodifikáció (szaknyelvi), kodifikálás (idegen), judikatúra (idegen)
 • országgyűlés, parlament, törvényhozó szerv, törvényhozó testület, diéta (régies), legislatura (régies)