törzsszám szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): prímszám
 • (szaknyelvi): nyilvántartási szám, azonosítószám, iktatószám

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiröhög

ige
 • kinevet, kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megguggol (régies)
 • lenéz, lekicsinyel

élelmes

melléknév
 • szemfüles, szemes, találékony, leleményes, ötletes, elmés (választékos), életrevaló (választékos), élnivaló (régies), rátermett, talpraesett, belevaló (bizalmas), ügyes Sz: a jég hátán is megél; elél a kőszikla tetején is(bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a törzsszám szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tízórai

főnév
 • villásreggeli, gábli (régies)

szünidő

főnév
 • vakáció, szünet
 • szabadság, pihenés, pihenő

szorít

ige
 • összeszorít, fog, nyom, présel, sajtol, feszít, markol, szorongat
 • ráerősít, ráfeszít, rászorít
 • (ruhadarab): nyom, vág, szűk, szoros, fojtogat
 • visszaszorít, üldöz, visszaver
 • (tájnyelvi): kerget, hajszol, sürget
 • (valakit valamire): kényszerít, erőszakol, erőltet, rábír, kötelez
 • (időt): szakít
 • (valakiért): izgul, szurkol, drukkol (bizalmas)

számára

névutó
 • részére, neki, szánva (valakinek), javára (valakinek), érdekében (valakinek)
 • illetően, nézve (valamire), szempontjából

tömegáru

főnév
 • tömegcikk, tucatáru, bóvli, vacakság, ócskaság

útközben

határozószó
 • menet közben, az úton

ruhaakasztó

főnév
 • vállfa, fogas, ruhafogas, akasztó

rokka

főnév
 • guzsaly (tájnyelvi), pergő (tájnyelvi)

nevezetesen

határozószó
 • úgymint, mégpedig, név szerint
 • főképp, kivált, elsősorban

semmirekellő I.

melléknév
 • semmirevaló, haszontalan, ördögadta, hitvány, utolsó, alávaló, lusta, henye, lingár (régies) Sz: a föld sír alatta; ha garas van a szájában, sem ér egy pénzt; hiába eszi a császár kenyerét; istennek nem gyertyája, ördögnek nem piszkafája; kótyomfitty ember; kutyatej a homokon; libapásztor sem lesz belőle; mihaszna ember

ültetvény

főnév
 • birtok, farm, kultúra, plantázs (idegen)
 • csemetekert, telepítvény, faiskola

végrehajtó I.

melléknév
 • kivitelező, véghezvivő, teljesítő
 • közigazgatási, kormányzati

kámzsa

főnév
 • (régies): csuha
 • ruha
 • csuklya, kapucni, kápa (régies), cappa (idegen)
 • (régies): ing

tőzsér

főnév
 • (régies): marhakereskedő
 • kereskedő, kalmár (régies), kufár (régies)

tisztelgés

főnév
 • tiszteletadás, szalutálás, szalutáció (régies)
 • köszönés, üdvözlés

ugyanis

kötőszó
 • tudniillik, hiszen, mert, merthogy
 • amennyiben

zsírtalan

melléknév
 • sovány, diétás
 • termőképtelen, terméketlen, meddő

tudnivaló

főnév
 • ismeret, adat, tény, tanács, gondolat, ötlet, tanulság

takargatnivaló

főnév
 • lepleznivaló, rejtegetnivaló, titkolnivaló
 • hiba, fogyatékosság
 • szégyenfolt, szégyen

uras

melléknév
 • úrias, előkelő