vázlatos szinonimái

melléknév
 • kivonatos, tömör, nyers, sematikus, elnagyolt, hevenyészett, hozzávetőleges, megközelítő, kidolgozatlan, kezdetleges (pejoratív)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szókincs

főnév
 • szókészlet (szaknyelvi), lexika (szaknyelvi), szóanyag, szótár (választékos)
 • szóismeret, szóbőség

mellkas

főnév
 • mell, felsőtest, kebel (választékos), mellkosár (tájnyelvi), thorax (szaknyelvi)
 • szügy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vázlatos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vagdos

ige
 • aprít, vagdal, darabol, kaszabol, metél, szabdal, nyirbál, nyiszál, szeletel, trancsíroz
 • farigcsál

totális

melléknév
 • teljes, egyetemes, alapos, átfogó, mélyreható, széles körű, radikális
 • abszolút, tökéletes, általános, korlátlan, feltétlen, drasztikus

tinédzser

főnév, melléknév
 • tizenéves, tini (bizalmas), serdülő, kamasz
 • siheder, süvölvény, ifjonc
 • bakfis

tájékoztató I.

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs

van

ige
 • létezik, leledzik (tréfás), létez (tájnyelvi), él, megvan, vagyon (tájnyelvi), egzisztál (idegen), akad
 • tart, folyik, zajlik, fennáll, megvan, érvényben van
 • történik, végbemegy
 • bekövetkezik, beköszönt
 • megesik, megtörténik, előfordul
 • (valaki valahol): tartózkodik, lakik, dolgozik
 • megjelenik
 • (valami valahol): található, elhelyezkedik, elterül
 • (valami valamihez): tartozik, jár (valamihez)
 • (áru) kapható
 • (természeti jelenség): érzékelhető
 • (vmi ábrázolva, megjelenítve): látható, szemlélhető
 • (vkin van vmilyen ruhadarab, ékszer): hord, visel, felvesz, felölt
 • (műalkotásban eszme): rejlik, kifejeződik, szerepel
 • (valaki valahogyan): érzi magát
 • (vmilyen nyelven): mondják, írják
 • (valakinek van valamije): birtokol (valamit), rendelkezik (valamivel), rendelkezésére áll

virtuális

melléknév
 • (szaknyelvi): látszólagos, elképzelt
 • lehetséges, lehetőségként létező, várható

szektor

főnév
 • ág, ágazat
 • épületrész, épületszárny, ála (szaknyelvi)
 • munkaterület, hatáskör
 • övezet, kerület, régió

száműzetés

főnév
 • számkivetés, kitoloncolás, kitiltás, kiutasítás
 • deportálás (idegen), törvényen kívül helyezés, emigráció, számkivetettség, bujdosás, hontalanság

összekuszál

ige
 • (hajat): összekócol, összeborzol, összetúr
 • összegubancol (bizalmas), összezilál, összegabalyít, összebogoz, bonyolít, elhomályosít, összezavar

szerenád

főnév
 • éjjelizene, éji zene

visszaút

főnév
 • (tájnyelvi): visszautazás
 • visszakozás, kibúvó, meghátrálás, menekülés

kinő

ige
 • kibújik, kisarjad, kisarjadzik, kikel, kihajt, kicsírázik, fakad, megered, szárba szökken, meggyökeresedik
 • megnő, megindul, kifejlődik, előbukkan, kiütközik, kiserked (tájnyelvi)
 • túlhalad, túljut, kijut (valamiből)
 • (kinövi magát vmivé): fejlődik (valamivé)
 • (valamiből): létrejön, kifejlődik, kialakul

védelem

főnév
 • védelmezés, oltalmazás, megvédés, megőrzés, megóvás, megmentés
 • gondviselés
 • oltalom, pártfogás, pártolás, pártfogolás, támogatás, segítség, égisz (választékos), szárnya (valakinek), közbenjárás, mentség, mentegetés, gyámol (régies)
 • védőügyvéd, védő, jogi képviselő
 • jogi képviselet
 • védekezés, defenzíva (idegen)
 • biztonság, menedék, védőszárny, védőbástya, menhely (régies), fedezet, mentsvár
 • őrizet
 • védők, védőjátékosok, védősor

vacok

főnév
 • fekvőhely, ágy
 • alom
 • fészek, odú
 • búvóhely

vetít

ige
 • projiciál (idegen), diázik, perget
 • (filmet): játszik, bemutat, ad
 • megjelenít

vegyészet

főnév
 • kémia, vegytan, elemtan (régies), boszorkánykonyha (bizalmas)

tömlöc

főnév
 • börtön, fogház, fegyház, áristom (régies), karcer (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), hűvös (bizalmas), sitt (szleng)
 • fogda, zárka

világ

főnév
 • világmindenség, világegyetem, univerzum, kozmosz, makrokozmosz, éggömb (szaknyelvi), mindenség
 • valóság
 • Föld, földkerekség, glóbusz (régies), természet, környezet, miliő, atmoszféra
 • emberiség
 • nyilvánosság
 • társadalom
 • lelkivilág, mikrokozmosz
 • lét, élet
 • (tájnyelvi): világosság, fény
 • lámpa, lámpi (tájnyelvi), mécses, gyertya