hagyatkozik szinonimái

ige
 • bízza magát (valakire, valamire)
 • utal (valamire)
 • végrendelkezik, végrendeletet ír, végrendeletet készít, örökül hagy, testál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

diktál

ige
 • tollba mond, gépbe mond, mondatol (régies), megírásra beszél (régies)
 • megszab, előír, kiköt, parancsol, dirigál, rendelkezik, utasít, tanácsol, sugall, sugalmaz, ösztönöz
 • belediktál, kényszerít (valakibe valamit), erőszakol, erőltet, disputál (régies)

beledöf

ige
 • belebök, beleszúr, belevág, belemárt, belemerít, belesuttyant (tájnyelvi)
 • (valakibe): belegázol, megsért, megbánt, vérig sért
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hagyatkozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyarmatáru

főnév
 • koloniáláru
 • fűszer, specerej (idegen)

flanel

főnév
 • parget (régies), barhent (régies)

fényesség

főnév
 • fény, világosság, ragyogás, csillogás, tündöklés
 • fényerő, fényerősség

fantázia

főnév
 • képzelet, képzelőerő, képzelőtehetség, lelemény, kreativitás
 • ábránd, ábrándkép, látomás, álmodozás, képzelődés, merengés, fantazmagória, hallucináció, légvár, álomvilág, agyszülemény

gyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (szaknyelvi), aggregál (szaknyelvi), felhalmoz, szerez, beszerez, betakarít, kazaloz (tájnyelvi), tetéz, rakásol (régies), raktároz, tárol
 • takarékoskodik, félretesz, spórol (bizalmas), élére rak, zsugorgat, kuporgat, őrizget, tartalékol
 • kéreget, kunyerál, koldul, kalapoz, perselyez, tányéroz, koledál (régies)
 • megszerez, akvirál (régies)
 • összevon, összehív, összecsődít, összeterel, újoncoz (régies), verbuvál, toboroz (régies), rekrutál (régies)
 • keres, böngész, bogarász, tallóz, szed

havi

melléknév
 • havonkénti, hónaponkénti

például

határozószó
 • úgymint, nevezetesen, szemléltetésként, per exemplum (választékos)
 • példaként, példaképpen, példának okáért, többek között, egyebek között

elszállásol

ige
 • elhelyez, szállást ad, hajlékot ad, befogad, bekvártélyoz (régies)

előőrs

főnév
 • elővéd, előhad
 • őrjárat, járőr, őrszem, patrul (régies)
 • élcsapat, előharcos, úttörő

bitang II.

melléknév
 • elvetemült, hitvány, semmirekellő, jellemtelen, gaz, alávaló, semmiházi, mihaszna, ebadta, züllött, senkiházi
 • gazdátlan, uratlan, eltévedt, kallódó, szökött, elkóborolt, kóricáló (tájnyelvi), elbitangolt (tájnyelvi)

emberölés

főnév
 • gyilkosság, gyilkolás, homicidium (szaknyelvi), öldöklés, mészárlás

hely

főnév
 • tér, térköz, zug, terület, térség
 • helyszín, vidék, helység, tájék
 • fekvés, elhelyezés
 • ülés, ülőhely, férőhely, placc (bizalmas)
 • helyszín, színhely
 • lelőhely, locus (szaknyelvi)
 • (megbízható): hírforrás
 • helyezés, sorrend
 • körülmény, helyzet, szerep, állapot, viszony
 • munkahely, alkalmazás, állás, státusz, pozíció, poszt

hősugárzó

főnév
 • fűtőtest, radiátor, villanymelegítő, konvektor (idegen)

kincs

főnév
 • pénz, készpénz, vagyon, vagyontárgy, birtok, ékszer, drágaság, javak, jószág, ingatlan, marha (régies), trezor (idegen), klenódium (régies)
 • érték

kamarás

főnév
 • kincstárnok, kincstartó, kamerárius (régies)
 • (régies): hivatalnok

háj

főnév
 • zsírpárna, zsír
 • kövérség, elhízottság
 • szalonna

gyalogjáró

főnév
 • gyalogos, járókelő, pedintér (régies)
 • járda, gyalogjárda, flaszter, palló, gyalogkő, járópálya (régies), járdony (régies)

harcol

ige
 • küzd, hadakozik, hadat visel, viaskodik, verekedik, háborúskodik, háborúzik, csatározik, csatázik, vív, tusakodik, harcban áll, összeméri a fegyvert, csatára kel, fegyvert ragad
 • viszálykodik, perlekedik, pöröl, vitáz, vitába száll, debattíroz (régies)
 • síkraszáll, fáradozik, küzd, küzdelmet folytat, vesződik, igyekszik, erőlködik

juss

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték
 • járandóság
 • (régies): jog (valamire)
 • (tájnyelvi): hozomány
 • (tájnyelvi): haszon, nyereség, részesedés

halál

főnév
 • elmúlás, elpusztulás, megsemmisülés, életvesztés, elhunyás, meghalás, elhalálozás, exitus (szaknyelvi), enyészet, kimúlás, elhunyta (valakinek), haláleset, vég, távozás az élők sorából, az árnyékvilág elhagyása, elutazás, a végső búcsú (szleng)
 • kivégzés, halálbüntetés, likvidálás
 • fejvesztés, fővesztés, lefejezés, nyakazás
 • akasztás, bitó, kötél
 • katasztrófa, végveszély
 • kaszás (választékos), a halál angyala, az ötödik lovas (választékos), a küszöb őre (választékos), alvilágisten (választékos)

fogtömés

főnév
 • tömés, plomba (szaknyelvi)

hatalmasság

főnév
 • nagyság, monumentalitás, határtalanság, mérhetetlenség
 • nagyúr, kiskirály, kisisten, potentát (régies)

kalauz

főnév
 • jegyvizsgáló, jegykezelő, jegyellenőr, konduktor (régies), kártyalyuggató (tájnyelvi)
 • vezető, kísérő, idegenvezető, dragomán (régies), cicerone (idegen)
 • révkalauz
 • útmutató, vezérkönyv, útikalauz, segédkönyv, útikönyv, baedeker (régies), itinerárium (idegen)