retorika szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): szónoklattan, ékesszólástan, beszédművészet, szónoklás, ékesszólás
 • (bizalmas): hatásvadászat, mellébeszélés
 • szónokiasság, szónoki fogás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bevonulás

főnév
 • bemasírozás, benyomulás, menetelés
 • bemenés, bejövetel, belépés
 • berukkolás, beállás, szolgálatba állás, szolgálatba lépés, bemarsolás (régies)

látogat

ige
 • meglátogat, felkeres, vizitel (régies), vizitál (tájnyelvi), néz (tájnyelvi)
 • eljár, frekventál (idegen), hospitál (idegen)
 • hallgat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a retorika szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ratifikál

ige
 • (szaknyelvi): törvénybe iktat, becikkelyez, jóváhagy, megerősít, érvénybe helyez, szentesít, érvényesít, elismer

pattan

ige
 • csattan, kattan, reccsen, roppan, sercen, koppan
 • (zár) nyílik, (üveg) törik, reped, (jég) rian
 • ugrik, lendül, röppen, szökken, szökik
 • kifeslik, kibomlik, kinyílik, megreped, felszakad (régies)

papizik

ige
 • eszik, hamizik (bizalmas), nyamizik (bizalmas), csemmeg (tájnyelvi)

oligarcha

főnév
 • főúr, főnemes, kényúr, potentát (régies)
 • kiskirály

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa

semmilyen

névmás
 • semmiféle, semmi néven nevezendő, semminemű (választékos), semminő (régies)
 • (bizalmas): bizonytalan, határozatlan, se ilyen, se olyan

náció

főnév
 • (régies): nép, nemzet, lakosság
 • (pejoratív): fajta, szerzet, népség

muhar

főnév
 • gyom, gaz, dudva, bojtorján, mohar (tájnyelvi), paraj (tájnyelvi), gyimgyom (tájnyelvi), burján (tájnyelvi)

kulcs

főnév
 • megoldás, megfejtés, nyitja (valaminek), formula, kód, rejtjel
 • számítási alap

nekimegy

ige
 • beleütközik, nekiütközik, belebotlik, hozzáütődik, odavágódik, odacsapódik, nekihajt, nekiszalad, nekifut, belerohan, elgázol, felborít, elüt
 • megtámad, nekiesik, nekiront, nekiugrik, nekitámad, rátámad, megrohan, szembeszáll, ráripakodik, odamond, beolvas (valakinek)
 • hozzáfog, belevág, hozzálát, nekikezd

siralom

főnév
 • sírás, kesergés, jajgatás, jajveszékelés, keserv
 • kesergés, siránkozás, panasz, lamentáció (régies), sopánkodás, zokszó
 • (szaknyelvi): sirám, panaszdal
 • (régies): kesergés, gyászolás

szalonka

főnév
 • lebenke (régies), sneff (bizalmas), snyefmadár (tájnyelvi)

fojtott

melléknév
 • fullasztó, fojtó, levegőtlen, fülledt, dohos, áporodott, szellőzetlen, páradús
 • (hang): rekedt, tompa, kongó, visszatartott, suttogó, visszafogott

tömlöc

főnév
 • börtön, fogház, fegyház, áristom (régies), karcer (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), hűvös (bizalmas), sitt (szleng)
 • fogda, zárka

takargatnivaló

főnév
 • lepleznivaló, rejtegetnivaló, titkolnivaló
 • hiba, fogyatékosság
 • szégyenfolt, szégyen

reváns

főnév
 • megtorlás, bosszú, bosszúállás, elégtétel
 • visszavágó, visszavágás

ráparancsol

ige
 • rászól, ráförmed, utasít

sajnál

ige
 • fájlal, bán, szán, restell, átall, szégyell, rühell, bánkódik
 • sajnálkozik (valakin), szánakozik, együtt érez (valakivel), részvétet érez, részvéttel van
 • kímél, óv, félt, őriz
 • (valakitől valamit): irigyel, fukarkodik, megvon

szülésznő

főnév
 • bába, bábaasszony, madám (bizalmas), gólyamama (tájnyelvi), gólyanéni (tájnyelvi), lyukcsősz (tájnyelvi)

robot2

főnév
 • robotember, automata
 • robotgép, háztartási robot

pénzéhes

melléknév
 • pénzsóvár, pénzszomjas (régies), mohó, harácsoló, haszonleső, nyereségvágyó, kapzsi, észér (tájnyelvi), telhetetlen, nyereséghajhász

sáv

főnév
 • csík, vonal, stráf (bizalmas), szalag, pászta (tájnyelvi), pászma
 • zóna, övezet, szakasz, vidék, terület, térség
 • hullámsáv, frekvenciasáv

tájékoztató I.

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs