mállik szinonimái

ige
 • porlad, omlik, omladozik
 • foszlik, bomlik
 • korhad, rothad, hámlik, meszled (tájnyelvi), rehül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belebeszél

ige
 • belevág a szavába, belekotyog (bizalmas), beleszól, közbeszól, közbevág, belekap a szavába, belekotyol (tájnyelvi), belenyikkan (tájnyelvi)
 • beledumál (szleng), belekavar (szleng), belepofázik (durva), beleugat (durva), közbepofázik (durva), közbeugat (durva)
 • beleavatkozik, beleártja magát, beleüti az orrát

enyhítő

melléknév
 • csökkentő, csillapító, mitigáló (idegen), kisebbítő, mérsékelő, könnyítő, mentő, segítő, orvosoló, nyugtató, analgetikus (szaknyelvi), narkotizáló (szaknyelvi)
 • eufemisztikus (idegen), szépítő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mállik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

libikóka

főnév
 • mérleghinta, hinta, himba (tájnyelvi)

közteher

főnév
 • közadó, adó, illeték

köteles1

melléknév
 • kötelező, megállapított, előírt, obligát (idegen), obligatórius (régies)
 • lekötelezett (régies)

kirí

ige
 • elüt, különbözik, kontrasztíroz (régies), kitűnik, kilátszik, virít, feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, rikít, kiviláglik, szemet szúr

mafla

melléknév
 • ügyetlen, ügyefogyott, bamba, élettelen, mamlasz, alamuszi, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), kuka (tájnyelvi), lüke (bizalmas), féleszű, balfék, málé, málészájú, mulya, együgyű, gügye, bugyuta, kusmók (tájnyelvi), maszla (tájnyelvi), tátombák (tájnyelvi), szájahűlt (tájnyelvi), bárgyú, gyámolatlan, teszetosza (bizalmas)

megharagít

ige
 • dühít, feldühít, dühösít, felbosszant, felmérgesít, felingerel, felbőszít, fölidegesít, megbosszant (régies), felharagít (tájnyelvi), felhergel, felhúz (bizalmas), felcukkol (szleng), felpaprikáz, kiborít (bizalmas)
 • dühbe hoz, méregbe gurít, haragra gerjeszt, kihoz a sodrából, kihoz a béketűréséből

vatta

főnév
 • szűrőgyapot, kötözőgyapot, sebgyapot

kelet2

főnév
 • keltezés, dátum

karikaláb

főnév
 • ó-láb, lőcsláb (tájnyelvi), görbe láb

gondnok

főnév
 • kurátor, vagyonkezelő, felügyelő
 • gyám, tutor (idegen), gondviselő

kertváros

főnév
 • parkváros, előváros

megkockáztat

ige
 • merészel, megkísérel, megpróbál, felvállal, megreszkíroz (bizalmas), megreszkírol (tájnyelvi)
 • fogad, feltesz, kockára tesz
 • megemlít, felemlít, előhoz, előhozakodik, előáll, szóvá tesz, közbevet

melles I.

melléknév
 • nagy mellű, széles mellű, dús keblű, begyes (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), csecses (tájnyelvi)

bizalom

főnév
 • bizakodás, bizodalom (régies), hit, remény, hitel, reménykedés, jóhiszeműség, optimizmus, meggyőződés(idegen)

összekuszál

ige
 • (hajat): összekócol, összeborzol, összetúr
 • összegubancol (bizalmas), összezilál, összegabalyít, összebogoz, bonyolít, elhomályosít, összezavar

nevezetesen

határozószó
 • úgymint, mégpedig, név szerint
 • főképp, kivált, elsősorban

mámor

főnév
 • bódulat, ittasság, borgőz (választékos), bódultság, részegség, szédület
 • spicc
 • boldogság, lelkesültség, örömmámor, gyönyörűség, hevület, elragadtatottság, eufória, eksztázis

levéltárca

főnév
 • pénztárca, irattárca, bankótárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

megdob

ige
 • eltalál, megrepít (tájnyelvi), megzút (tájnyelvi), megjár (tájnyelvi)
 • (eredményt) elér
 • (valamivel) (szleng): ad, átnyújt
 • (szleng): felerősít, feljavít
 • (szleng): hatni kezd (kábítószer), bejön (szleng), megjön (szleng)
 • (szleng): lop, meglop, ellop

német

főnév
 • germán (választékos), teuton (régies), porosz, burkus (tájnyelvi), sváb, fritz (szleng), szakterbakter (tájnyelvi)
 • (régies): osztrák

maskara

főnév
 • álarc, maszk, álöltözet, álruha, jelmez, álalak (régies), maskarádé (régies), álca
 • álarcosbál, jelmezbál, maszkabál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): madárijesztő

kulcs

főnév
 • megoldás, megfejtés, nyitja (valaminek), formula, kód, rejtjel
 • számítási alap

megfenyeget

ige
 • fenyegetődzik, ráijeszt, ráförmed, rámordul, ráröffen (tájnyelvi), ráripakodik, ráordít, rákiabál, rárivall (választékos), rátámad

nevelés

főnév
 • gondozás, ellátás, eltartás, élelmezés, etetés, táplálás
 • szoptatás, dajkálás
 • tenyésztés, sokasítás (régies), termesztés
 • tanítás, oktatás, képzés, iskolázás, alakítás, formálás, művelés, csiszolás, pallérozás, finomítás, nemesítés, tökéletesítés
 • gyerekszoba (választékos)
 • kiképzés, idomítás, dresszírozás (idegen), leckézés
 • edzés, tréning, gyakoroltatás