szaglás szinonimái

főnév
 • szimat, szagérzék, szaglóérzék, olfakció (szaknyelvi), bűzölés (régies)
 • orr, jó orr (bizalmas)
 • megérzés, megsejtés, megorrontás (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rendzavarás

főnév
 • rendbontás, zavargás, kavarodás, forrongás, tumultus (régies), zendülés, lázadás, felkelés, felfordulás, excesszus (idegen)
 • csendháborítás

önkényeskedik

ige
 • hatalmaskodik, tirannizál (régies), basáskodik, zsarnokoskodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szaglás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sorsjáték

főnév
 • szerencsejáték, lottó, lutri (régies)
 • tombola

rejt

ige
 • dug, bújtat, eltemet, elvermel, dugdos, elás, rekkent (tájnyelvi), tüntet (tájnyelvi)
 • rejteget
 • eltakar, beletemet, elföd
 • titkol, leplez, palástol, álcáz, elfedez, álorcáz (régies)

rákapcsol

ige
 • ráerősít, odaerősít, rászerel, hozzáfűz, hozzákapcsol, összeköt, rögzít, odaköt, ráakaszt, odakapcsol, összeilleszt
 • gyorsít, fokoz, erősít, növel, szaporáz (tájnyelvi)
 • igyekszik, beleerősít (bizalmas), nekiered, nekifekszik, ráhajt, belehúz (bizalmas), belelendül, iparkodik, ráhajt (bizalmas), hajt (bizalmas), ráver (szleng), pedáloz (szleng) Sz: megnyomja a gombot (szleng)

példakép

főnév
 • példa, eszménykép, eszmény, mintakép, minta, ideál, példánykép (régies), mustra (régies)

súlyzó

főnév
 • súlygolyó, súly

szépszerével

határozószó
 • békésen, barátságosan
 • önként, magától

osztatlan

melléknév
 • csonkítatlan, csorbítatlan, hiánytalan, egy, egész, egységes, tagolatlan, ép, érintetlen, teljes, tökéletes
 • általános, egyhangú, egynemű

olvasgat

ige
 • nézeget, böngész, lapozgat, keresztülfut, forgat
 • (tájnyelvi): számolgat, számlálgat

mafla

melléknév
 • ügyetlen, ügyefogyott, bamba, élettelen, mamlasz, alamuszi, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), kuka (tájnyelvi), lüke (bizalmas), féleszű, balfék, málé, málészájú, mulya, együgyű, gügye, bugyuta, kusmók (tájnyelvi), maszla (tájnyelvi), tátombák (tájnyelvi), szájahűlt (tájnyelvi), bárgyú, gyámolatlan, teszetosza (bizalmas)

őröl

ige
 • darál, morzsol, szemcséz, összemorzsol, szétzúz, porít, porlaszt, összezúz, aprít, megtör
 • rág, ropogtat, harapdál, darabol, majszol (választékos), csócsál (bizalmas), csámcsog (bizalmas), rágicsál, porcogtat, porcogat
 • gyötör, marcangol, mardos, kínoz, emészt, bánt, epeszt, esz, rág, furdal, csigáz, nyugtalanít, aggaszt(valakire)

szétreped

ige
 • széjjelreped, kireped, elreped, széthasad, szétpukkad, széjjelpukkad, kipukkad, szétreped, szétszakad, széjjelszakad

tabu

főnév
 • tilalom
 • szentség, sérthetetlenség

gyűlölet

főnév
 • utálat, ellenszenv, undor, megvetés, rosszakarat, rosszindulat, antipátia, iszonyat, idegenkedés, irtózat, fóbia (szaknyelvi), averzió (régies)

van

ige
 • létezik, leledzik (tréfás), létez (tájnyelvi), él, megvan, vagyon (tájnyelvi), egzisztál (idegen), akad
 • tart, folyik, zajlik, fennáll, megvan, érvényben van
 • történik, végbemegy
 • bekövetkezik, beköszönt
 • megesik, megtörténik, előfordul
 • (valaki valahol): tartózkodik, lakik, dolgozik
 • megjelenik
 • (valami valahol): található, elhelyezkedik, elterül
 • (valami valamihez): tartozik, jár (valamihez)
 • (áru) kapható
 • (természeti jelenség): érzékelhető
 • (vmi ábrázolva, megjelenítve): látható, szemlélhető
 • (vkin van vmilyen ruhadarab, ékszer): hord, visel, felvesz, felölt
 • (műalkotásban eszme): rejlik, kifejeződik, szerepel
 • (valaki valahogyan): érzi magát
 • (vmilyen nyelven): mondják, írják
 • (valakinek van valamije): birtokol (valamit), rendelkezik (valamivel), rendelkezésére áll

tömegáru

főnév
 • tömegcikk, tucatáru, bóvli, vacakság, ócskaság

szájaskodik

ige
 • szájal, felesel, nyelvel, ágál, handabandázik, követelődzik, vitatkozik, pofázik (durva), jártatja a pofáját, csahog (tájnyelvi), cselleg (tájnyelvi), kárál, lepcseskedik (tájnyelvi), lefetyel (tájnyelvi), pampuláz (tájnyelvi)
 • hősködik, hőzöng

sok-sok

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, temérdek, se szeri, se száma

szelídít

ige
 • édesget, idomít, kezesít (tájnyelvi), juházít (tájnyelvi)
 • engesztel (régies)
 • mérsékel, enyhít
 • békít

torna

főnév
 • gimnasztika, tornászat (régies)
 • testgyakorlás, testgyakorlat, testedzés
 • testnevelés
 • tornaóra, testnevelés
 • párviadal, bajvívás, hadijáték, harci játék
 • bajnokság, verseny, mérkőzés

szamár I.

főnév
 • csacsi, füles (tréfás), istenlova (tréfás), csuzi (tájnyelvi), csacsella (tájnyelvi), pörkenéni (tájnyelvi)

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa

szemkápráztató

melléknév
 • villámgyors
 • szép, pompás, káprázatos, sziporkázó, ragyogó, tündöklő

tőkésosztály

főnév
 • burzsoázia