törvényhozás szinonimái

főnév
 • jogalkotás, törvénykezés, törvényalkotás, kodifikáció (szaknyelvi), kodifikálás (idegen), judikatúra (idegen)
 • országgyűlés, parlament, törvényhozó szerv, törvényhozó testület, diéta (régies), legislatura (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csoportosít

ige
 • elrendez, rendszerez, osztályoz, feloszt, besorol, rangsorol, fajtáz (régies), kategorizál, szétválogat, kartotékol (szaknyelvi), elkülönít, szortíroz (bizalmas), skatulyáz (pejoratív), aggregál (szaknyelvi), gruppíroz (régies)

avas

melléknév
 • megromlott, romlott
 • (tájnyelvi): dohos, rothadt, penészes
 • (régies): régi, ó (régies), ósdi, avítt, kopott, vásott, viseltes, ócska, avatag (régies)
 • régimódi, elavult, idejétmúlt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a törvényhozás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

titkos

melléknév
 • rejtett, ezoterikus (szaknyelvi), elrejtett, leplezett, titkolt, álcázott
 • titokzatos, megmagyarázhatatlan, okkult
 • ismeretlen (imádó), névtelen, anonim
 • burkolt, észrevétlen
 • földalatti

szükségszerű

melléknév
 • szükséges, bekövetkező, elkerülhetetlen, kétségtelen, okvetlen, óhatatlan, biztos

szónoklattan

főnév
 • retorika, beszédművészet, ékesszólástan

szalmagyopár

főnév
 • pusztai gyopár, sárgagyopár, sárgaszalmavirág

tőkésosztály

főnév
 • burzsoázia

útburkolat

főnév
 • flaszter (idegen), aszfalt, aszfaltburkolat, kövezet, utcakövezet, kockakő, macskakő, makadám, beton

rövidtávfutó

főnév
 • vágtázó, sprinter (idegen)

rogy

ige
 • roskad, dől, esik, csuklik, omlik
 • rogyad (régies)

nevelés

főnév
 • gondozás, ellátás, eltartás, élelmezés, etetés, táplálás
 • szoptatás, dajkálás
 • tenyésztés, sokasítás (régies), termesztés
 • tanítás, oktatás, képzés, iskolázás, alakítás, formálás, művelés, csiszolás, pallérozás, finomítás, nemesítés, tökéletesítés
 • gyerekszoba (választékos)
 • kiképzés, idomítás, dresszírozás (idegen), leckézés
 • edzés, tréning, gyakoroltatás

selymes

melléknév
 • puha, bársonyos, lágy, finom, sima
 • fényes

ügyvivő

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, rezidens (szaknyelvi)
 • ügyintéző

végigszalad

ige
 • végigfut, végigrohan, végigvágtat, végigrobog
 • átfut, átolvas
 • (harisnyán a szem): leszalad

kálvinista

melléknév
 • kálomista (régies), református, helvét (régies), csancsó (tájnyelvi), lóformátus ( tréf, rég ), vastagnyakú (régies)

törvénytudó

főnév
 • (régies): jogász, jogtudós, ügyvéd

tisztaság

főnév
 • takarosság, higiénia (idegen)
 • becsületesség, ártatlanság, hamv (választékos), makulátlanság, erkölcsösség

ugrál

ige
 • ugrándozik, ugrik, ugrabugrál, fickándozik, szökdel, szökell, szökdécsel, cikázik, kecél (régies), cincil (tájnyelvi), dájcsol (tájnyelvi), gacsgál (tájnyelvi), happárézik (tájnyelvi) Sz: ugrál, mint a bakkecske
 • (bizalmas): kapkod, idegeskedik, hőzöng
 • (szleng): henceg, hősködik, fontoskodik, úrhatnámkodik
 • kötekedik, pattog
 • sürgölődik, fontoskodik

zsigerel

főnév
 • kibelez
 • ront, pusztít
 • kizsarol, kizsákmányol

tubák

főnév
 • burnót, dohány, dohánypor, tüsszentő (tájnyelvi)

tájékoztató I.

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs

univerzum

főnév
 • világegyetem, világmindenség, világ, mindenség, kozmosz