hajcihő szinonimái

főnév
 • hűhó, felhajtás, felfordulás, zűrzavar, kalamajka, cécó (bizalmas), balhé (szleng)
 • veszekedés, csetepaté, verekedés
 • lárma, ribillió, zsivaj

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

más-más

névmás
 • különböző, különféle, heterogén, többfajta, többféle, különb-különb (régies)

iskolázott

melléknév
 • tanult, képzett, művelt, literátus (régies), deák (régies), bugyogós (tájnyelvi)
 • gyakorlott, tapasztalt, csiszolt, kiművelt, pallérozott, kulturális
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hajcihő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyászol

ige
 • sirat, gyászban van, gyászt visel
 • sajnálkozik, fájlal, szánakozik, bánkódik, búslakodik, búsul, kesereg

focizik

ige
 • (bizalmas): futballozik

fényreklám

főnév
 • transzparens, fénycégér

fáradtság

főnév
 • elfáradás, kimerültség, gyöngeség, erőtlenség, bágyadtság, ernyedtség, álmosság, levertség, törődöttség

gyűlölet

főnév
 • utálat, ellenszenv, undor, megvetés, rosszakarat, rosszindulat, antipátia, iszonyat, idegenkedés, irtózat, fóbia (szaknyelvi), averzió (régies)

hazajár

ige
 • hazalátogat, kísért, eléjár (tájnyelvi)

penget

ige
 • (húros hangszert): játszik (valamin), gitározik, citerázik (bizalmas), bizget (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megpendít, javasol, emleget, előhoz, felhoz

elszégyelli magát

ige
 • elrestelli magát, szégyenkezik, elfogja a szégyen, pirul, restelkedik, pironkodik, szégyenül (régies), átall (régies), megátall (tájnyelvi), megrestell (tájnyelvi), megsompolyodik (tájnyelvi), majd elsüllyed szégyenében

előrelátás

főnév
 • gondoskodás, körültekintés, figyelem, elővigyázatosság, meggondolás, előkészület (régies), felkészülés, jövőbe látás, óvatosság, előérzet, jóslat, jövendölés, éleslátás, számítás, előirányzat, megsejtés, megérzés, sejtelem

bizalom

főnév
 • bizakodás, bizodalom (régies), hit, remény, hitel, reménykedés, jóhiszeműség, optimizmus, meggyőződés(idegen)

emelet

főnév
 • szint, felház (régies), kontignáció (régies)
 • (régies): emelvény

helyezés

főnév
 • minősítés
 • hely, sorrend, pontszám
 • érem

hullámtörő

főnév
 • hullámgát, móló

kinő

ige
 • kibújik, kisarjad, kisarjadzik, kikel, kihajt, kicsírázik, fakad, megered, szárba szökken, meggyökeresedik
 • megnő, megindul, kifejlődik, előbukkan, kiütközik, kiserked (tájnyelvi)
 • túlhalad, túljut, kijut (valamiből)
 • (kinövi magát vmivé): fejlődik (valamivé)
 • (valamiből): létrejön, kifejlődik, kialakul

kámzsa

főnév
 • (régies): csuha
 • ruha
 • csuklya, kapucni, kápa (régies), cappa (idegen)
 • (régies): ing

hajfürt

főnév
 • hajtincs, tincs, lokni, hajcsomó, huncutka, csiga, tekervény (régies)

gyanakodás, gyanakvá

főnév
 • gyanú, gyanítás, bizalmatlanság, bizalmatlankodás, tamáskodás, kételkedés, kétkedés, kétely

harmadízben

határozószó
 • harmadszor, harmadjára, harmadszorra

kábít

ige
 • altat, narkotizál (szaknyelvi), bódít, tompít, zsongít, érzéstelenít, zsibbaszt, butít (régies), mámorít, megrészegít
 • ámít, szédít (bizalmas), elkápráztat
 • fűz (valakit) (szleng), hazudik

halász

főnév
 • pákász (régies, tájnyelvi), horgász

fojtott

melléknév
 • fullasztó, fojtó, levegőtlen, fülledt, dohos, áporodott, szellőzetlen, páradús
 • (hang): rekedt, tompa, kongó, visszatartott, suttogó, visszafogott

határozószó

főnév
 • adverbium (idegen)

kálvinista

melléknév
 • kálomista (régies), református, helvét (régies), csancsó (tájnyelvi), lóformátus ( tréf, rég ), vastagnyakú (régies)