színvonalas szinonimái

melléknév
 • magas színvonalú, értékes, jelentékeny, igényes, rangos, nívós (bizalmas), kvalitásos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

puska

főnév
 • lőfegyver, karabély, flinta (régies), muskéta (régies), mordály, mannlicher (régies), pukkantó (szleng), gitár (szleng)
 • segédeszköz, sillabusz (idegen), mankó (bizalmas)
 • (szleng): hímvessző, fallosz (szaknyelvi), pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, nemzőtag (választékos), fütyi (bizalmas), farok (bizalmas), kuki (bizalmas)
 • (szleng): injekciós tű, fecskendő, fecske (szleng)

kiemelkedik

ige
 • kidomborodik, kidudorodik, kiugrik, kiáll
 • kiválik, előtűnik, felbukkan
 • felemelkedik, felküzdi magát
 • kitűnik, kimagaslik, kimagasodik, felülmúl, predominál (idegen), dominál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színvonalas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szentkép

főnév
 • ikon

sértő

melléknév
 • sérelmes, bántó, bosszantó, bőszítő, arcátlan
 • kellemetlenkedő, kellemetlen, gúnyos, éles, kemény, kíméletlen, támadó, erőszakos, kihívó, tapintatlan, becsmérlő, durva, becsületbe vágó, agresszív, goromba, maró, tüskés, szúrós, fullánkos, metsző, csípős

sanyarú

melléknév
 • keserves, szomorú, nyomorúságos, gyötrelmes, nehéz, kegyetlen
 • szűkös, szegényes, ínséges

ráhajol

ige
 • ráhajlik, föléhajol, föléhajlik, fölémagasodik, ráborul

széttár

ige
 • kitár, kinyit
 • (kart): szétterjeszt, széjjelterjeszt, szétnyit
 • (lábat): szétvet, szétterpeszt

tanácsol

ige
 • ajánl, javasol, javall, indítványoz, sugall, sugalmaz, diktál

passzent

melléknév
 • pontos, megfelelő
 • szoros, testhez simuló, feszes, passzentos, passzos (bizalmas)

papi1

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori

megkörnyékez

ige
 • kerülget, csábítgat, rávesz, rábeszél, kecsegtet (választékos), rábír, megfűz (bizalmas), szédít (bizalmas), megkörül (régies), körülvesz (tájnyelvi), megkerít (tájnyelvi)

petróleumlámpa

főnév
 • ligroinlámpa (régies)

tárgyeset

főnév
 • accusativus (szaknyelvi)

tét

főnév
 • kockázat, rizikó, veszély, reszkír (szleng)
 • tétel, tétemény (régies)

helyreállít

ige
 • tataroz, kijavít, helyrehoz, rendbe hoz, kipofoz (bizalmas), felújít, újjáépít, rekonstruál, renovál, restaurál
 • regenerál, rehabilitál, meggyógyít, feljavít
 • újjászervez, újjáalakít, megújít, átalakít, restaurál, visszahelyez, visszaállít, restituál (szaknyelvi)

visszaverődik

ige
 • visszatükröződik, visszasugárzódik
 • visszhangzik, rezonál
 • visszapattan, visszaütődik

ünő

főnév
 • üsző, üszőborjú
 • szarvasünő, szarvastehén, nőstényszarvas
 • szarvasgím, gímszarvas, gím

szirt

főnév
 • szikla, kőszikla, kőszál, kőszirt, szirtfok, sziklacsúcs
 • (szaknyelvi): sziklazátony, sziklapad, sziklahát

szemlélő

főnév
 • néző, figyelő, fürkésző, bámészkodó, kukkoló (szleng), leskelődő
 • spektátor (idegen), szemtanú, tanú
 • felügyelő, ellenőr, szemlész (régies)

született

melléknév
 • veleszületett, magával hozott, természetadta
 • öröklött, kongenitális (szaknyelvi)
 • vérbeli, igazi, valódi, kiváló
 • rátermett, arravaló, istenadta

útvonal

főnév
 • út, pálya, vonal
 • menetirány, útirány

szolidaritás

főnév
 • összetartás, bajtársiasság, testvériség, kollegialitás (idegen), közösségvállalás

sírgödör

főnév
 • sírverem, gödör, verem, sír

takarítónő

főnév
 • takarítóasszony, bejárónő, házirézi (szleng), maris (szleng)

ülés

főnév
 • kucorgás, kuporgás, csücsülés, kotlás, gubbasztás, trónolás
 • ülőhely, ülőalkalmatosság
 • gyűlés, tanácskozás, tárgyalás, értekezlet, megbeszélés, meeting (idegen), plénum (idegen), szesszió (idegen), konferencia, kongresszus, szeánsz (bizalmas), ankét