sanyarú szinonimái

melléknév
 • keserves, szomorú, nyomorúságos, gyötrelmes, nehéz, kegyetlen
 • szűkös, szegényes, ínséges

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gőzgép

főnév
 • lokomobil (régies), mozdony (régies), tüzesgép (tájnyelvi)

tetterős

melléknév
 • lendületes, energikus, tevékeny, életerős, agilis, aktív, dinamikus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sanyarú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ritkás

melléknév
 • ritka, gyér, szórványos, hézagos, elszórt, vigályos (tájnyelvi)

polgármester

főnév
 • városbíró, városnagy (régies), tanácsfő (régies)

pia

főnév
 • (szleng): alkohol, szesz, szeszes ital, itóka (bizalmas), tinta (szleng), tütü (szleng)

őrjárat

főnév
 • járőr, patrul (régies), razzia, cirkáló (régies)

röntgenkészülék

főnév
 • röntgen, röntgenlámpa, röntgencső

sudár II.

főnév
 • csúcs (fáé)
 • (tájnyelvi): csapó, suhogó, pattogó
 • (tájnyelvi): kútostor

nincs

ige
 • nuku (szleng), alma (szleng), almás (szleng)
 • hiányzik, távol van, mulaszt

nekifut

ige
 • (bizalmas): nekilendül, lendületet vesz, belelendül, nekilódul
 • nekiütközik, nekiszalad, nekimegy, nekirohan, nekihajt, beleszalad

lecsuk

ige
 • lezár, bezár, elzár, becsuk
 • letartóztat, bebörtönöz, leültet, lakat alá tesz, hűvösre tesz (bizalmas), berupál (régies), bedutyiz (bizalmas), bevarr (szleng), bekóterol (szleng), bevág (bizalmas), elraktároz (szleng), sittre vág (szleng), lesittel (szleng), megmázsál (szleng), bekaszniz (tájnyelvi), lecsukatol (tájnyelvi)

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes

szabadságol

ige
 • mentesít, fölment, elenged, elbocsát, pihentet

szentkép

főnév
 • ikon

fűtés

főnév
 • melegítés, tüzelés, hevítés
 • fűtőberendezés

tüzelő

főnév
 • tüzelőanyag, fűtőanyag, tűzrevaló, tüzelőszer
 • (régies): kályha, kemence, tűzhely, tüzelőhely

tehát

kötőszó
 • hát, ezért, ennélfogva, így, eszerint, egyszóval, emiatt, ebből kifolyólag, következésképpen, ennek következtében, annálfogva, azaz, vagyis, vagyis hogy, ennek folytán, következőleg, következésképp, végre is, végül is, mindent egybevetve, ilyenformán, ergo (idegen), denique (idegen) Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége

sárgadinnye

főnév
 • cukordinnye

rian

ige
 • rikolt, kiált, harsan, rivall, szól
 • (jég): megreped, meghasad, hasad

sokk

főnév
 • megrázkódtatás, csapás, trauma (idegen), ijedség, megpróbáltatás

tartós

melléknév
 • maradandó, időtálló, kopásálló, elnyűhetetlen, széttéphetetlen, strapabíró (bizalmas), örökös, végleges Sz: állandó, mint a kővár; állandó, mint az igaz hit; biztos, mint a kunkötés
 • szilárd, stabil, masszív, ellenállóképes, ellenálló, erős
 • huzamos, hosszú távú, folyamatos, állandó, örök, permanens, szakadatlan, lankadatlan
 • krónikus, idült
 • elálló, konzerv, nem romlandó, romolhatatlan (régies)
 • (tej) homogénezett

sejtet

ige
 • éreztet, sugall, sugalmaz, utal (valamire), céloz (valamire), jelez, súg (választékos), gyaníttat, érzékeltet

posvány

főnév
 • mocsár, pocsolya, láp, ingovány, süppedék (régies), maral (régies), tömpöly (tájnyelvi), zsombék
 • fertő (régies), romlottság, züllöttség, szenny, undokság, kloáka (pejoratív)

speciális

melléknév
 • egyedi, egyéni
 • sajátos, sajátságos, jellegzetes, jellemző
 • különleges, különös, szokatlan, páratlan, egyedülálló, rendkívüli, specifikus, spéci (szleng)
 • részletes, tüzetes, szakszerű

téblábol

ige
 • tipeg-topog, toporog, lábatlankodik, ődöng, vacakol, cselleng, céklézik (tájnyelvi), dábelez (tájnyelvi)