ráhajol szinonimái

ige
 • ráhajlik, föléhajol, föléhajlik, fölémagasodik, ráborul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsongás

főnév
 • zümmögés, zúgás, dongás, döngicsélés, duruzsolás
 • zsibongás, fölzajdulás, morajlás

házi

melléknév
 • domesztikált
 • otthoni, családi, privát
 • háztartási
 • falusi, hazai, házias
 • belső, saját
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráhajol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pregnáns

melléknév
 • súlyos, nyomós, erős
 • sokatmondó, beszédes, jelentős, jelentőségteljes, ékesszóló
 • határozott, szabatos, jellegzetes, markáns, szembeötlő
 • találó, frappáns, jellemző, szemléletes, sajátságos, sajátszerű, megkülönböztető
 • tömör, velős, magvas, találó, summás

összeráncol

ige
 • ráncokba szed, behúz, ráncokba von, összekorcol (tájnyelvi), redőkbe von, redőz, pliszíroz (szaknyelvi)
 • gyűr
 • (szemöldököt): összevon, összehúz

őrjárat

főnév
 • járőr, patrul (régies), razzia, cirkáló (régies)

növényzet

főnév
 • növényvilág, növénytakaró, flóra (szaknyelvi), vegetáció (szaknyelvi)

pusztít

ige
 • tönkretesz, rombol, tör-zúz, rongál, kárt okoz, elront, összeront
 • meggyilkol, öl, megöl, leöl, irt, rabol, fosztogat, dúl, garázdálkodik, haramiáskodik (régies)
 • eszik, fogyaszt, zabál (durva)
 • (vihar): tombol

ritkul

ige
 • gyérül, szétszóródik, (tömeg) szétoszlik, szétszéled
 • hígul

mindenekfölött

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, legelőbb, legelőször, főleg, főképp, elsősorban

méricskél

ige
 • méreget, latolgat, méricsél (tájnyelvi), mértékel

kölcsönad

ige
 • kölcsönbe ad, kölcsönt ad, kölcsönöz, hitelez, hitelbe ad, hitelt ad, hitelt nyújt, kihelyez, előlegez, hozomra ad (régies), potomra ad (régies)
 • uzsoráskodik

motivált

melléknév
 • megokolt, indokolt, jogos, megalapozott, alapos
 • elfogadható, elhihető, érthető

rosszmájú

melléknév
 • maliciózus, kárörvendő, kaján, epés, gúnyos, démoni, rosszindulatú
 • rossznyelvű, éles nyelvű, fullánkos, maró, rágalmazó, csúfondáros, csípős, szarkasztikus (választékos) Sz: három éle nyelvének, mint a sásnak

sokszoros

melléknév
 • többszörös, többszöri, sokszori, gyakori

feltárás, föltárás

főnév
 • leleplezés, felfedés, felderítés, kitakarás
 • feltáró munka, ásatás

termálvíz

főnév
 • hévíz (régies), gyógyvíz, gyógyforrás, melegvíz, hőforrás

szipirtyó

főnév
 • vénasszony, banya, boszorkány, csoroszlya, satrafa, satrantyú (tájnyelvi), vén szatyor, szipa (tájnyelvi)

ráír

ige
 • felír, feljegyez, leír, megjelöl, ráfirkál, rákapar (bizalmas), ráfirkant, rávezet, rákanyarít (régies), rávés (szleng)
 • felszólít, felhív, meghagy, értesít, tudat, jelez
 • átruház, ráruház, átír, átenged, ráhagyományoz, nevére írat

potyázik

ige
 • élősködik, zónázik (idegen), tarhál (szleng), darizik (szleng), lejmol (szleng), rodázik (szleng) Sz: szag után jár

renegát

főnév
 • áruló, hitszegő, júdás, dezertőr
 • kém, spion

szidalom

főnév
 • szidás, szidalmazás, dorgálás, korholás, szapulás, fejmosás (bizalmas), becsmérlés

ráspoly

főnév
 • reszelő

ösztöndíjas

melléknév, főnév
 • segédpénzes (régies), stipendista (régies)

rettentő

melléknév
 • rettenetes, borzalmas, borzasztó
 • iszonyú, szörnyű, irtózatos, förtelmes, mérhetetlen, hatalmas, roppant, óriási, horribilis
 • irtó, hallatlan

színpad

főnév
 • szín, pódium, a világot jelentő deszkák (választékos), játékszín (régies)