szirt szinonimái

főnév
 • szikla, kőszikla, kőszál, kőszirt, szirtfok, sziklacsúcs
 • (szaknyelvi): sziklazátony, sziklapad, sziklahát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

koszos

melléknév
 • piszkos, mocskos, szennyes, szutykos, szurtos, fekete, maszatos, tisztátlan, mosdatlan
 • (tájnyelvi): rühes, varas, ótvaros, koszmós (tájnyelvi), komporás (tájnyelvi)
 • silány, hitvány, vacak

türelmetlenség

főnév
 • békétlenség (régies), intolerancia
 • nyugtalanság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szirt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szenveleg

ige
 • affektál (idegen), kényeskedik, finnyáskodik, nyavalyog, negélyez (régies), érzeleg, ömleng (pejoratív)

sétabot

főnév
 • bot, sétapálca, pálca, horgaspálca (tájnyelvi), kampósbot (tájnyelvi), vándorbot (tájnyelvi)

sárgadinnye

főnév
 • cukordinnye

ráír

ige
 • felír, feljegyez, leír, megjelöl, ráfirkál, rákapar (bizalmas), ráfirkant, rávezet, rákanyarít (régies), rávés (szleng)
 • felszólít, felhív, meghagy, értesít, tudat, jelez
 • átruház, ráruház, átír, átenged, ráhagyományoz, nevére írat

szétvet

ige
 • robbant, felrobbant, levegőbe repít, szétszaggat, széjjelszaggat
 • széttár, kitár

táncegyüttes

főnév
 • tánccsoport

pasztell II.

főnév
 • pasztellkréta
 • pasztellkép, krétarajz

papiros

főnév
 • papír, papírlap
 • irat, okirat, okmány, írás (bizalmas), igazolás, igazolvány, oklevél

megkritizál

ige
 • bírál, megbírál, megszid, helytelenít, hibáztat, gáncsol, megró, kifogásol, leszól, pocskondiáz, kárhoztat, kárpál (tájnyelvi), szemrehányást tesz

piac

főnév
 • hetipiac, bazár, vásár, zsibvásár, sokadalom (régies)
 • csarnok, vásárcsarnok
 • piactér, vásártér, fórum (régies), agora (idegen)
 • áruforgalom, forgalom, adásvétel
 • felvevőpiac, kereslet

tarhonya

főnév
 • gombóta (régies), hadtápsörét (szleng)

tétlenség

főnév
 • semmittevés, lustálkodás, heverés, lazsálás (bizalmas), tespedtség, tunyaság

helytelenít

ige
 • kifogásol, nehezményez, elítél, rossz néven vesz, rosszall, furcsáll, gáncsol, kivetnivalót talál, megbélyegez, inkriminál (régies), rekriminál (szaknyelvi), reprobál (szaknyelvi), elmarasztal, hibáztat, csepül, leszól

visszfény

főnév
 • tükröződés, visszaverődés

ürít

ige
 • kiönt, kitisztít
 • szükségét végzi
 • vizel, hugyozik (durva), könnyít (tájnyelvi), ereszt (bizalmas), pisil, kisdolgozik (bizalmas)
 • székel, nagydolgozik (bizalmas), csinál, becsinál, szarik (durva), kakál (bizalmas), kakil (bizalmas)

szittya

melléknév, főnév
 • szkíta

szemrevaló

melléknév
 • csinos, bájos, takaros, fess, nett, mutatós, dekoratív, formás, hercig (bizalmas), jóképű, elegáns, helyre (tájnyelvi), jóvágású, vonzó, kívánatos, szimpatikus, elbűvölő, megnyerő
 • tetszetős, piacos (tájnyelvi), kelendő

szünnap

főnév
 • szabadnap, pihenőnap, szabadság, szünet

üdítő I.

melléknév
 • friss, frissítő, élénkítő, hűsítő, jóleső
 • ózondús

szomorú

melléknév
 • bánatos, búbánatos, szomorodott, bús (választékos), szomorkás, levert, letört, lehangolt, csüggedt, lógó orrú, fancsali, savanyú, mélabús, melankolikus, mísz (bizalmas), búskomor, komor, nyomott, rosszkedvű, kedvetlen, kedveszegett, deprimált, depressziós, elkámpicsorodott (szleng), elkenődött (szleng), lelombozódott (szleng) Sz: a földet szántja az orra; bal lábbal kelt fel; bús, mint ki hat ökrét vesztette; bús, mint a kotló tyúk; búslakodik, mint a kereketörött paraszt; búsul, mint a föltekert ménló; búsul, mint a cigány Szent Mihály napján; búsul, mint kinek hat ökrét szekeréből ellopták; búsul, mint az elrugdosott ménló; el van keseredve, mint a liptai túró; leszegett a nyaka; meghasad a szíve; nem tud hová lenni bújában; olyan jó kedve van, mint a szegbe akasztott nyúlnak; olyan, mint a szárnyaszegett lúd; olyan, mint a pénteki menyasszony; olyan, mint akinek az orra vére folyik; olyan, mint akinek apját, anyját megölték; savanyú pofát vág; sír benne a lélek; sír előtte minden; száraz ágon ül; úgy áll a szája, mint a tót kalendárium; úgy áll a szája, mint szüret után a kunyhó; úgy áll a szája, mint akinek kenderföld nem jutott
 • borult, borús, borongós
 • elszomorító, lehangoló, lesújtó, leverő, fájó, fájdalmas, szívet tépő, szívbe markoló, reménytelen, sivár, gyászos, zord
 • keserves

sivatag I.

főnév
 • pusztaság, puszta
 • (tájnyelvi): futóhomok, sívó homok (tájnyelvi)
 • kietlenség, elhagyottság

tákol

ige
 • (pejoratív): eszkábál, összeró, ró, illeszt, összeüt, bütyköl, fabrikál
 • barmol
 • foldoz, összetold

ünnepély

főnév
 • ünnepség, megemlékezés, ceremónia, gála, fesztivitás (idegen), sollemnitas (idegen)