papi1 szinonimái

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori

papi2 szinonimái

főnév
 • apa, papa, apu, apus, apuka
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapus (bizalmas)(bizalmas)

papi3 szinonimái

főnév
 • (bizalmas): étel, pép, pempő, kaja (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rásüt

ige
 • (bélyeget): ráüt, rányom, ráéget
 • ráfog, ráken, ráhazudik (régies), rámond (régies)
 • rávilágít, rátűz, ráragyog

elszakít

ige
 • eltép, széttép, széjjeltép, szétszakít, kettéhasít, hasít, kettérepeszt, repeszt, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, kitép, kiszakít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a papi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összefüggéstelen

melléknév
 • zavaros, zagyva, értelmetlen, kusza, kuszált, csapongó, széteső, inkonzisztens (idegen), inkoherens (szaknyelvi), logikátlan, obskúrus, szaggatott, érthetetlen

nóvum

főnév
 • újdonság, újság, új, novitás (idegen)

nekifut

ige
 • (bizalmas): nekilendül, lendületet vesz, belelendül, nekilódul
 • nekiütközik, nekiszalad, nekimegy, nekirohan, nekihajt, beleszalad

méricskél

ige
 • méreget, latolgat, méricsél (tájnyelvi), mértékel

özön I.

melléknév
 • túláradó, özönlő
 • (tájnyelvi): töméntelen, tömérdek, sok, rengeteg, tenger, tengernyi, tenger sok

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

megfiatalodik

ige
 • megújul, megifjodik

megbíz

ige
 • felhatalmaz, meghatalmaz, feljogosít, kijelöl, kinevez, kiküld, delegál, akkreditál (idegen), ráruház
 • megkér, felszólít, meghagy, utasít

kielégítő

melléknév
 • megfelelő, megnyugtató, elegendő, elégséges, kellő, szufficiens (idegen), meglehetős (tájnyelvi), találó, pontos, szabatos
 • elviselhető, elfogadható, oké (szleng)

megközelítőleg

határozószó
 • hozzávetőleg, körülbelül, kb., megközelítően, közel, nagyjából, majdnem, idestova, csaknem, cirka (bizalmas), félig-meddig, többé-kevésbé, hevenyészve, durván, approximatíve (idegen), tél-túl (tájnyelvi)

poroló

főnév
 • prakker (bizalmas)
 • porolóállvány

rászorít

ige
 • rátapaszt, odaszorít, hozzászorít
 • ráerősít
 • rákényszerít, rávesz, rábír

értelmi

melléknév
 • észbeli, elmebeli, intellektuális, szellemi, logikai, mentális (idegen)

szíves I.

melléknév
 • szívélyes, barátságos, baráti, jóindulatú, jóakaratú, nyájas, kedves, kegyes (régies), kordiális (régies)
 • vendégszerető, vendégmarasztaló, társaságkedvelő
 • udvarias, előzékeny, szolgálatkész, segítőkész, készséges, figyelmes
 • (régies): bátor, vitéz, lelkes

sötétkamra

főnév
 • camera obscura (régies)

papiros

főnév
 • papír, papírlap
 • irat, okirat, okmány, írás (bizalmas), igazolás, igazolvány, oklevél

összecsavar

ige
 • felgöngyölít, összegöngyöl, összeteker
 • összesodor, összefon, egybefon

peregrinus II.

főnév
 • idegen, jövevény, vándor, zarándok (régies)

sógornő

főnév
 • sógorasszony, ángy (tájnyelvi), ángyi (tájnyelvi), ángyika (tájnyelvi), ángyó (tájnyelvi), édesnéne (tájnyelvi)

párolt

melléknév
 • dinsztelt (bizalmas), főtt

nyárspolgár

főnév
 • kispolgár, filiszter (választékos)

pilóta

főnév
 • repülőgép-vezető, aviatikus (idegen), léghajós
 • révkalauz, navigátor (idegen)
 • (bizalmas): sofőr, vezető, gépkocsivezető, gépjárművezető, járművezető

soványodik

ige
 • vékonyodik, karcsúsodik, fogy, aszik, aszalódik, sorvad, satnyul, zsugorodik, sápad (választékos), hitványodik (tájnyelvi), hitványkodik (régies), (jószág) apaszt (tájnyelvi), ványad (tájnyelvi), ösztövéredik (régies)
 • (választékos): fogy, fogyatkozik, csökken, csappan, apad