született szinonimái

melléknév
 • veleszületett, magával hozott, természetadta
 • öröklött, kongenitális (szaknyelvi)
 • vérbeli, igazi, valódi, kiváló
 • rátermett, arravaló, istenadta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

varjúháj

főnév
 • szédum, szaka (tájnyelvi), szarkafű

jövet II.

főnév
 • (régies): jövés, jövetel, érkezés, közeledés
 • (tájnyelvi): jövedelem, bér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a született szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szívós

melléknév
 • edzett, acélos, erős, erőteljes, mokány, keménykötésű, keményfájú (tájnyelvi), ellenálló, teherbíró
 • rágós, inas, szíjas
 • kitartó, kemény, állhatatos, lankadatlan, fáradhatatlan, rendíthetetlen, megingathatatlan, tántoríthatatlan, makacs

sugárkezelés

főnév
 • sugárterápia, radioterápia (szaknyelvi), aktinoterápia (szaknyelvi), besugárzás (bizalmas)

sokk

főnév
 • megrázkódtatás, csapás, trauma (idegen), ijedség, megpróbáltatás

renegát

főnév
 • áruló, hitszegő, júdás, dezertőr
 • kém, spion

szörnyülködik, szörn

ige
 • megütközik, elképed, sopánkodik, rémülködik (tájnyelvi), csodálkozik

teketóriázik

ige
 • körülményeskedik, vacakol, halogat, hezitál, tétovázik, vacillál

pitiáner

melléknév
 • (szleng): jelentéktelen, lényegtelen, apró, mellékes, másodrangú, elhanyagolható, apró-cseprő, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), bagatell
 • értéktelen, jellegtelen, szürke
 • jelentős, fontos, értékes
 • kicsinyes, kisszerű

peregrinus II.

főnév
 • idegen, jövevény, vándor, zarándok (régies)

megtervez

ige
 • kitervel, kigondol, végiggondol, kiagyal (bizalmas)
 • kalkulál, beütemez, koncipiál (régies), kreál, megszerkeszt, kidolgoz, megrajzol, megkonstruál

pöröly

főnév
 • kalapács, kovácskalapács, ráverőkalapács, kétkézkalapács, vasverő (régies)

téns

főnév
 • (tájnyelvi): tekintetes (régies), nagyságos (régies)

tömés

főnév
 • megtömés, teletömés, benyomkodás, bepréselés, begyömöszölés
 • fogtömés, plomba (szaknyelvi)
 • válltömés
 • etetés, hizlalás

homokzsák

főnév
 • nehezék, ballaszt, fenéksúly
 • edzőzsák (szaknyelvi)

zuhanyoz

ige
 • tusol, letusol, fürdik

városi I.

melléknév
 • urbánus (választékos), városias, nagyvárosi
 • nadrágos (pejoratív), kiművelt, pallérozott, felvilágosult

szünnap

főnév
 • szabadnap, pihenőnap, szabadság, szünet

sziréna

főnév
 • vészkürt, duda (régies), kürt, nénó (szleng), nyávogó (szleng)
 • riasztó

társadalombiztosítás

főnév
 • betegbiztosítás, szociális ellátás, szociális háló, tébé (bizalmas), TB

valójában

határozószó
 • igazában, tulajdonképpen, voltaképpen, jószerével, eredetileg, lényegében, ténylegesen, igazán, mindenesetre, gyakorlatilag, végeredményben, szemmel láthatólag

talajtalan

melléknév
 • gyökértelen, talajavesztett
 • magányos

sváb

melléknév, főnév
 • német

távollátó

melléknév, főnév
 • messzelátó

varázslat

főnév
 • varázslás, bűvölés, bűvölet, igézet, igézés, bűbáj (régies), bűbájosság, bűvölés-bájolás, boszorkányság, mágia, ráolvasás, csodatevés, rontás, ördöngösség, kuruzsmolás (tájnyelvi)
 • mágnesesség, delejesség (régies)
 • bűvészkedés, hókuszpókusz, szemfényvesztés