szolidaritás szinonimái

főnév
 • összetartás, bajtársiasság, testvériség, kollegialitás (idegen), közösségvállalás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

műértő II.

főnév
 • szakértő, szakember, mester, specialista, profi (bizalmas), connaisseur (idegen), kenner (idegen)
 • műbíráló, kritikus, recenzens (szaknyelvi)

belégzés

főnév
 • belélegzés, beszívás, inspiráció (szaknyelvi)(szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szolidaritás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szerzemény

főnév
 • préda, zsákmány, akvizíció (régies), keresmény (régies), szajré (szleng), szerelék (régies)
 • mű, darab, kompozíció, opus (választékos)
 • zenemű, zenedarab
 • költemény

smink

főnév
 • sminkelés, arcfestés, kendőzés (régies)
 • arcfesték, festék, szépítőszer, kendőzőszer (régies)
 • maszk

sejtet

ige
 • éreztet, sugall, sugalmaz, utal (valamire), céloz (valamire), jelez, súg (választékos), gyaníttat, érzékeltet

ráspoly

főnév
 • reszelő

színvonalas

melléknév
 • magas színvonalú, értékes, jelentékeny, igényes, rangos, nívós (bizalmas), kvalitásos

tárgy

főnév
 • dolog, holmi, eszköz, cikk, portéka, egy-más, cucc (bizalmas), cókmók
 • ügy
 • objektum (szaknyelvi)
 • téma, tartalom, anyag
 • kérdés
 • tantárgy

penetráns

melléknév
 • (bűz): átható, orrfacsaró, kellemetlen

párolt

melléknév
 • dinsztelt (bizalmas), főtt

megoldás

főnév
 • megfejtés, eredmény, nyitja (valaminek), kulcsa (valaminek), kiút, dűlő, elintézés, rendezés
 • kifejlet, végkifejlet, kibontakozás

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

távirda

főnév
 • távíróhivatal, posta

tisztelt

melléknév
 • nagyérdemű, nagyra becsült, nagybecsű, becses, tiszteletben álló, elismert, érdemes, respektált

hideglelés

főnév
 • hidegrázás, hidegláz, lázroham, láz, hidegmenés (tájnyelvi), diderláz (régies)
 • fázás, reszketés, vacogás, remegés, borzongás, didergés
 • harmadnapos hideglelés, malária, váltóláz, mocsárláz (régies)

vonalzó

főnév
 • lénia (régies)

vagány

melléknév, főnév
 • vakmerő, belevaló (bizalmas), merész, leleményes, hétpróbás, határozott, tökös (szleng)
 • (bizalmas): csavargó, jassz (régies), huligán, hobó, clochard (idegen)

szomorú

melléknév
 • bánatos, búbánatos, szomorodott, bús (választékos), szomorkás, levert, letört, lehangolt, csüggedt, lógó orrú, fancsali, savanyú, mélabús, melankolikus, mísz (bizalmas), búskomor, komor, nyomott, rosszkedvű, kedvetlen, kedveszegett, deprimált, depressziós, elkámpicsorodott (szleng), elkenődött (szleng), lelombozódott (szleng) Sz: a földet szántja az orra; bal lábbal kelt fel; bús, mint ki hat ökrét vesztette; bús, mint a kotló tyúk; búslakodik, mint a kereketörött paraszt; búsul, mint a föltekert ménló; búsul, mint a cigány Szent Mihály napján; búsul, mint kinek hat ökrét szekeréből ellopták; búsul, mint az elrugdosott ménló; el van keseredve, mint a liptai túró; leszegett a nyaka; meghasad a szíve; nem tud hová lenni bújában; olyan jó kedve van, mint a szegbe akasztott nyúlnak; olyan, mint a szárnyaszegett lúd; olyan, mint a pénteki menyasszony; olyan, mint akinek az orra vére folyik; olyan, mint akinek apját, anyját megölték; savanyú pofát vág; sír benne a lélek; sír előtte minden; száraz ágon ül; úgy áll a szája, mint a tót kalendárium; úgy áll a szája, mint szüret után a kunyhó; úgy áll a szája, mint akinek kenderföld nem jutott
 • borult, borús, borongós
 • elszomorító, lehangoló, lesújtó, leverő, fájó, fájdalmas, szívet tépő, szívbe markoló, reménytelen, sivár, gyászos, zord
 • keserves

szeretetre méltó

melléknév
 • megnyerő, rokonszenves, szimpatikus, kedves, aranyos, szívélyes

talajtalan

melléknév
 • gyökértelen, talajavesztett
 • magányos

ürü

főnév
 • herélt kos

szörpöl

ige
 • iszik, kortyol, kortyint, szürcsöl, hörpöl, hörpint

sóskafa

főnév
 • borbolya (tájnyelvi), leánysomfa (tájnyelvi), vadsóska

tanít

ige
 • oktat, okít, okosít, kiképez, képez, csiszol, palléroz (választékos), kiművel, iskoláz, instruál Sz: tudományt tölt a fejébe; belécsepegteti a tudományt
 • előad, ismertet
 • átad
 • nevel
 • idomít, szoktat (valamire), treníroz
 • hirdet, ismertet, papol, prédikál
 • int, figyelmeztet, sugalmaz

vadgesztenye

főnév
 • bokrétafa (tájnyelvi), lógesztenye (tájnyelvi)