takarítónő szinonimái

főnév
 • takarítóasszony, bejárónő, házirézi (szleng), maris (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vitás

melléknév
 • vitatott, vitatható, kétes, kétséges, kétségbe vonható, megkérdőjelezhető, kritikus, bizonytalan, problémás, peres, polemikus, megoldatlan, eldöntetlen

szórványos

melléknév
 • elszórt, szétszórt, ritka, ritkás, elszigetelt, gyér, kisszámú, sporadikus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a takarítónő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szórakozott

melléknév
 • figyelmetlen, szétszórt, konfúzus (régies), feledékeny, vigyázatlan, szenilis Sz: kóvályog az esze; se lát, se hall

szabadegyetem

főnév
 • akadémia (régies), előadás-sorozat

speciális

melléknév
 • egyedi, egyéni
 • sajátos, sajátságos, jellegzetes, jellemző
 • különleges, különös, szokatlan, páratlan, egyedülálló, rendkívüli, specifikus, spéci (szleng)
 • részletes, tüzetes, szakszerű

rettentő

melléknév
 • rettenetes, borzalmas, borzasztó
 • iszonyú, szörnyű, irtózatos, förtelmes, mérhetetlen, hatalmas, roppant, óriási, horribilis
 • irtó, hallatlan

szűkmarkú

melléknév
 • fösvény, takarékos, garasos, filléres, krajcároskodó, fukar, zsugori, kicsinyes, smucig (bizalmas), sóher (bizalmas), spórolós (bizalmas), spúr (szleng)

tendenciózus

melléknév
 • célzatos, szándékolt, meggondolt, kiszámított, előkészített, irányzatos
 • elfogult, részrehajló, rosszindulatú, egyoldalú, propagandisztikus (idegen), intenciózus (régies)

pollen

főnév
 • virágpor, hímpor

pilóta

főnév
 • repülőgép-vezető, aviatikus (idegen), léghajós
 • révkalauz, navigátor (idegen)
 • (bizalmas): sofőr, vezető, gépkocsivezető, gépjárművezető, járművezető

megvirrad

ige
 • kivirrad, felvirrad, kivilágosodik, feljön a nap, felkel a nap, meghajnalodik (tájnyelvi), megpitymallik (tájnyelvi), kivilágodik (tájnyelvi)
 • beköszönt, elérkezik
 • (tájnyelvi): felébred, megéri a reggelt

prospektus

főnév
 • ismertető, tájékoztató, katalógus, árjegyzék, szórólap, brosúra, reklámcédula, reklámfüzet

termény

főnév
 • termék, produktum (idegen), áru, árucikk, portéka
 • termés, gyümölcs, termelvény (régies)

törvénytudó

főnév
 • (régies): jogász, jogtudós, ügyvéd

hozzámegy

ige
 • férjhez megy, feleségül megy, nőül megy, nejévé lesz, kezét nyújtja

zsírtalan

melléknév
 • sovány, diétás
 • termőképtelen, terméketlen, meddő

védőfal

főnév
 • palánk, mellvéd, sövény, korlát, cölöpfal
 • városfal, erődfal
 • barikád

tákol

ige
 • (pejoratív): eszkábál, összeró, ró, illeszt, összeüt, bütyköl, fabrikál
 • barmol
 • foldoz, összetold

szolgálat

főnév
 • hivatal, állás, munkakör, szolgálattétel, alkalmazás, pálya, hivatás
 • ügyelet, inspekció (idegen), szoli (szleng)
 • szívesség, segítség, jótett, jótétemény, kedveskedés

távollátó

melléknév, főnév
 • messzelátó

városi I.

melléknév
 • urbánus (választékos), városias, nagyvárosi
 • nadrágos (pejoratív), kiművelt, pallérozott, felvilágosult

tanít

ige
 • oktat, okít, okosít, kiképez, képez, csiszol, palléroz (választékos), kiművel, iskoláz, instruál Sz: tudományt tölt a fejébe; belécsepegteti a tudományt
 • előad, ismertet
 • átad
 • nevel
 • idomít, szoktat (valamire), treníroz
 • hirdet, ismertet, papol, prédikál
 • int, figyelmeztet, sugalmaz

szakértő I.

melléknév
 • hozzáértő, gyakorlott, tapasztalt, jártas, kompetens (szaknyelvi), illetékes, szakavatott, szakképzett, képesített, szakismerő, műértő, hivatott, hivatásos, professzionális, profi (bizalmas)
 • ügyes
 • véleményező

tekinthető

melléknév
 • felfogható, elfogadható, gondolható

véd2

főnév
 • (régies): védelmező, védő
 • oltalom, védelem, menedék, mentsvár