széttép szinonimái

ige
 • széjjeltép, összetép, szétszakít, széjjelszakít, széthasít, széjjelhasít, összeszaggat
 • szétszaggat, széjjelszaggat, szétmarcangol, széjjelmarcangol
 • (kapcsolatot): megszakít, megszüntet, felszámol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bombáz

ige
 • ágyúz, lövöldöz, durrogtat, kartácsol, bombardíroz (régies), bumáz (tájnyelvi)
 • támad, ostromol, rohamoz, megrohan, ráront, rárohan, eláraszt, rombol
 • zaklat, gyötör, zargat (bizalmas), nyaggat, molesztál, háborgat, szekíroz (bizalmas), abajgat, buzerál (szleng), macerál (bizalmas)

mentegetődzik, mente

ige
 • védekezik, kimenti magát, magyarázkodik, mentegeti magát, engedelmet kér, bocsánatot kér, exkuzálja magát, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, takarózik (tájnyelvi), ágabogál (tájnyelvi) Sz: kötözi a sebet; magyarázza a bizonyítványt
 • kibújik, kibúvót keres, vonakodik, húzódik, szabadkozik, szabódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a széttép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szélzsák

főnév
 • szélmutató, szélzászló, anemoszkóp (idegen)

sebészet

főnév
 • traumatológia, kirurgia (régies)

röntgenkezelés

főnév
 • röntgenterápia

pusztító

melléknév
 • romboló, megsemmisítő
 • ádáz, dühöngő, tomboló, borzasztó, iszonyatos
 • vad, kegyetlen, könyörtelen, esztelen, barbár, vandál
 • gyilkos, halálos, öldöklő, vérengző, vérszomjas
 • ártalmas, káros, mérges, mérgező, toxikus (szaknyelvi)

szerencse

főnév
 • jószerencse, mázli (bizalmas), fortuna (idegen), disznó, főnyeremény (bizalmas), mák (szleng), malac (bizalmas)
 • szerencsecsillag
 • véletlen, végzet
 • boldogulás
 • (tájnyelvi): jóslat

tájékozott

melléknév
 • jártas, hozzáértő, tapasztalt, otthonos (valamiben), szakavatott, szakértő, járatos, gyakorlott, verzátus (régies) Sz: otthon van (vmilyen kérdéskörben); képben van (bizalmas)
 • jól értesült, jól informált, felvilágosult, bennfentes, beavatott Sz: tudja, hányat ütött az óra; ismeri a széljárást, ismeri a dörgést
 • művelt, olvasott, képzett, tudós (régies)

parancsnokság

főnév
 • vezetés, irányítás, dirigálás (pejoratív), vezérlet, rendelkezés
 • vezetőség, törzskar, vezérkar
 • főhadiszállás

özön II.

főnév
 • (régies): özönvíz, árvíz, ár, áradat, vízár, vízáramlat
 • sokaság, bőség, tömeg, tömkeleg

meghibban

ige
 • megháborodik, megzavarodik, megbolondul, megőrül, eszét veszti, elmegy az esze, meghülyül (bizalmas), bedilizik (bizalmas), megbuggyan, megbomlik, megkábul (tájnyelvi), meggazdul (tájnyelvi), megkámforodik (tájnyelvi), megrándul, meghibásodik (tájnyelvi), megütődik (régies)(bizalmas)

pellengér

főnév
 • (régies): szégyenfa (régies), szégyenoszlop (régies), szégyenkő (régies), kaloda
 • bitófa, bitó

tanakodik

ige
 • tanakszik, töpreng, tűnődik, fontolgat, latolgat, habozik, meghány-vet, rágódik, morfondírozik, meditál, gondolkodik, elmélkedik, mérlegel
 • (régies): tanácskozik, megbeszél

terhel

ige
 • megrak, rárak, rápakol, nehezít, súlyosít
 • fáraszt, untat, igénybe vesz, háborgat, molesztál, alkalmatlankodik, szekál (bizalmas), vegzál (régies)
 • gyötör, nyugtalanít, nyom, ránehezedik, nyomaszt, zavar, (bűnnel) vádol, nem hagy nyugton, nyomasztólag hat

házasságtörés

főnév
 • hűtlenség, félrelépés, csalás, kicsapongás, paráználkodás, bujálkodás, házasságrontás (régies), nősparáznaság (régies), adulterium (régies)

viszket

ige
 • bizsereg, ingerel

utolsósorban

határozószó
 • végül is, utoljára

szétzavar

ige
 • széjjelzavar, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt

szelep

főnév
 • szellentyű (régies), csappantyú, ventil (idegen), tolattyú

szörnyűség

főnév
 • kegyetlenség, borzalom, iszonyat, förtelem, borzadály, irtózat, rémség, rettenet
 • ocsmányság, rondaság

úriember

főnév
 • nemesember, dzsentlemen (idegen)
 • gavallér

szipákol

ige
 • szipog, szepeg, szimmog (tájnyelvi)
 • pipázik, pipál, pöfékel

serdülő I.

melléknév
 • pubertáló, fejlődő, kamaszodó, süldő (tájnyelvi), éretlen, nevendékes (tájnyelvi), növendék (tájnyelvi), zsenge (tájnyelvi)

szűköl

ige
 • vonít, nyüszít, vinnyog, csahol
 • panaszkodik, siránkozik, nyöszörög

útkereszteződés

főnév
 • keresztút, keresztesút (tájnyelvi), útkeresztezés, kereszteződés, általút (régies), válaszút
 • csomópont